Dien jy 'n afgod ?

1 Korintiers 10:1-14

"Jys seker nie ernstig nie, wil jy nou vir my se jy preek in die jaar 2010 oor afgode?"

Voordat jy 'n waarde-uitspraak maak oor ons onderwerp vanmore moet ons sekerlik eers vasstel wat vir 'n ding 'n afgod is. Nee, 'n afgod is nie noodwendig die goue beeld waarvoor jy elke keer buig as jy daar verby kom nie. Dit is dit ook, maar dit is mos nou doodeenvoudig te voor die hand liggend. Ons wat hier bymekaar is en uit goeie gemiddelde Afrikaner-huise kom is, loop tog geen gevaar om deur so 'n eenvoudige truuk van die Satan vasgevang te raak nie.

'n Afgod is ook nie noodwendig die koper beeldjie op die tafeltjie wat jy in Bankok gekoop het nie. Dis ook nie noodwendig die houtmasker wat van Zimbabwe af kom nie. En nee, dit is ook nie noodwendig daardie blink 4x4 in die garage wat jou man nie wil he jy moet bestuur nie net omdat hy bang is jy krap die ding nie. 'n Afgod is ook nie noodwendig jou ou spaargeldjies wat daar by Gapsa le en minder word nie. Dit kan al die dinge wees wat ons genoem het maar dit is nie noodwendig nie.

Afgodery is veel meer gevaarlik as al daardie dinge, want 'n afgod is nie 'n fisiese ding nie. Dit is nie iets wat jy kan vat en voel en in jou sak steek nie. Afgodery is 'n gesindheid wat in jou hart posgevat het. Dit vind diep in jou gees plaas waar net jy en jou gedagtes alleen met mekaar is, en niemand dit kan sien nie. Afgodery kan vir jou so skelm betrek dat jy nie eers besef dat jy 'n afgod aan jou boesem koester nie. Daarmee die doel van vandag se boodskap; dat die Gees van God deur hierdie boodskap in jou hart sal werk, en jy die afgod of afgode in jou lewe sal identifiseer en daarvan ontslae raak.

Kom ons gebruik 'n eenvoudige voorbeeld: Jou wekker lui Maandag-oggend 05:00. Jy het die vorige aand die wekker so gestel want jy weet dat jy stiltetyd moet doen. Jy weet dis die regte ding om jou week in God se teenwoordigheid te begin en daarom het jy jou wekker gestel. Nou dat jy wakker is staan jy voor een van twee keuses: gaan jy opstaan en stiltetyd doen of gaan jy nog so 'n bietjie bly le. - Natuurlik kan jy bly le, die Here gaan jou nie verdelg en jou straf en jou met pes en siektes toetakel net omdat jy nie vanmore opgestaan het en stiltetyd gedoen het nie. Maar as hierdie ding 'n issue in jou lewe word. As jy elke oggend van jou lewe hierdie stryd moet stry, en op die ou einde maar jou stiltetyd prysgee sodat jy 'n bietjie later kan le, dan mag jy dalk met 'n afgod te doen he.

Die klassieke definisie van 'n afgod is dat dit iets is wat die liefde, toewyding, tyd en aandag wat jy slegs aan God verskuldig is, van Hom af steel.

Wat is die afgod wat op hierdie oggend vir jou in die gesig staar? Dit is jyself. Jou rus en ontspanning en gemak jou gevoel van tevredenheid mag tot so 'n vlak groei in jou lewe dat dit 'n struikelblok raak tussen jou en God. Kom ons vra 'n paar lastige vrae; Is jy soms geirriteerd, ontevrede en onvergenoegd as jy nie ook kan 'm bietjie ontspanning in jou lewe gegun word nie? Is jy soms geirriteerd, ontevrede en onvergenoegd omdat daar nie iemand is wat jou liefhet nie. Dit irriteer jou as mense jou nie waardeer nie en nie besef hoeveel waarde jy aan 'n situasie toevoeg nie? Is jy soms geirriteerd, ontevrede en onvergenoegd as jy dink hoe onveilig jy is in hierdie land? Is jy soms geirriteerd, ontevrede en onvergenoegd met ander mense se onproduktiwiteit en dit irriteer jou as jy nie jou doelwitte kan bereik nie? Dit pla jou intens dat jy nie net 'n bietjie meer finansiële stabiliteit op die aarde gegun word nie. Is jy soms geïrriteerd, ontevrede en onvergenoegd omdat jy nie streng by jou geloof se morele kodes kan hou nie? Is jy geïrriteerd, ontevrede en onvergenoegd omdat daardie besondere persoon nie deel van jou lewe is nie of nie gelukkig is in jou teenwoordigheid nie? Die feit dat mense so vasklou aan georganiseerde godsdiens irriteer jou baie. Is jy soms geïrriteerd, ontevrede en onvergenoegd omdat jou mense, jou kinders en ouers nie die hoogste sporte bereik nie? Jou positiewe antwoord op enige van hierdie vrae mag dui op 'n afgod in jou lewe.

Afgodediens is 'n tasbare bewys dat daar 'n stryd aan die gang is in jou gees. 'n Konflik tussen 'n objek, 'n gewoonte, 'n saak, persoon of lojaliteit en die heerskappy van God in jou lewe. Dis die afgode van jou lewe wat gewoonlik verantwoordelik is vir die konflikte in jou lewe. Die afgode in jou lewe bring jou in konflik met jou eie gewete. Elke keer wat jy by die of daardie ding betrokke wil raak dan is daar 'n gewetenswroeging in jou hart want die ding stel jou telkens voor 'n keuse: "is dit die regte ding om te doen? Is dit aanvaarbaar? Wat sal die mense sê as hulle moet weet? Jy het 'n idee dat die ding nie so vars is nie, maar ai, dis darem so lekker, dis darem so belangrik, dis darem so moeilik om dit te los. - Kan ek jou voorstel aan jou afgod.

Dis gewoonlik die afgode in jou lewe wat jou in konflik bring met God en sy wil. - jy lees in die Bybel dat die ding waarmee jy besig is nie heeltemal reg is nie, maar jy se vir jouself; "die Bybel is ook soms so dwars, so moeilik om te gehoorsaam". En daarom gaan jy maar voort met die ding wat jy doen. Gaan kyk maar na jou interpersoonlike verhoudings. Waarom is jy so gereeld betrokke by gevalle van padwoede? Niemand in die verkeer neem jou in ag nie, almal rondom jou bestuur soos ape. Hoekom kan jy en daardie een persoon by jou werk mekaar nie verdra nie? Waaroor baklei jy en jou vrou dikwels? Wat veroorsaak die meeste konflik met die mense naaste aan jou? Dis moontlik dat dit is as gevolg van die afgod in jou lewe. Dit is dinge wat of oor jare in jou ingeprent is. Dinge soos opinies wat mense oor jare oor jou gehad het. Die opinies maak dat jy 'n opinie van jouself vorm, en die eerste ou wat jy teëkom wat nie met jou opinie van jouself saamstem nie – dis die ou met wie jy in ernstige konflik verval. Jy vorm vir jouself 'n opinie oor wat jy beskou as billike behandeling, en as jy nie volgens die riglyne wat jy gestel het behandel word nie dan voel jy te na gekom. Jy vorm vir jouself 'n opinie van wat sukses is, en jy bly daarby, maar as iemand anders nie by jou suksesresep bly nie dan is daar konflik. Jy kan die dinge wat jou definieer verafgod. Dinge soos jou nasionaliteit, jou politieke voorkeur, jou lojaliteit aan een of ander instansie, jou velkleur, jou herkoms. Hierdie dinge kan afgode in jou lewe word wanneer jy meer lojaliteit daaraan gee as aan jou verhouding met God.

Die Bybel onderskei tussen drie soorte afgode: Die een is "afgode van die hart" ons lees daarvan in Esegiel 14:1-4

Daar het van Israel se leiers na my toe gekom en voor my gaan sit. 2 Die woord van die Here het toe tot my gekom: 3"Mens, hierdie manne heg waarde aan afgode. Hulle is so in sonde verval dat hulle net ag gee op hulle afgode. Moet Ek My deur hulle laat raadpleeg? 4 Praat met hulle, sê vir hulle: So sê die Here my God: Wanneer 'n Israeliet waarde heg aan afgode en so in sonde verval is dat hy net ag gee op sy afgode, en hy kom na 'n profeet toe, sal Ek, die Here, met hom praat soos dit by sy afgodery pas.

Martin Luther het 'n uitgebreide dissertasie geskryf oor wat afgodery is. Hy se dat 'n afgod daardie ding is wat jou tevredenheid bring. As jou absolute tevredenheid en genoegdoening in enigiets anders lê as in jou verhouding met God, het jy met 'n afgod te doen. Hy se ook dat God verlang na die toewyding van ons harte. Hy wil he dat ons al ons liefde en al ons toewyding en al ons verheerliking net aan Hom moet gee. Om die rede wil hy he dat ons ons moet wegdraai van alles wat buite God bestaan en ons bewustelik aan Hom moet wy omdat Hy die enigste bron is van wat goed en reg en volmaak is.

Jy word jou eie afgod as jy jou eie genot en gemak en geluk in die plek van God se wil inskuif in jou lewe. Jy eien jouself 'n klomp dinge toe. Jy se jy is geregtig daarop. As iemand nie inpas by wat jy jou toe eien nie, sal dit jou ernstig grief, dit sal jou selfs so ver bring om God se wil te verbreek. Die afgod van jou hart is daardie ding waarop jy meer vertroue plaas as op die versorgende mag en krag van God. As iemand vir jou sou vra om van daardie kruk van jou ontslae te raak en geheel en al op God te vertrou, sal jy dink die ou is van sy sinne berowe, jy sal dit baie moeilik regkry.

Die ander soort afgod is die Afgode van die wêreld waarin ons leef. In John Bunyan se briljante boek Pilgrims Progress is daar twee karakters, "Christen" en "Faithfull", of "Getroue" as jy hom so wil noem. En die twee manne is op hulle pad na die Hemelse stad. Een van die laaste struikelblokke wat hierdie twee manne moet deurmaak voordat hulle by die hemelse stad kan uitkom, is 'n stad met die naam "Vanity". Ons kan dit vertaal met "waardeloosheid", "leegheid", "verganklikheid', "ydelheid'. En in die stad Vanity is daar 'n kermis en op die kermis word daar allerhande dinge aangebied; daar is posisies, eer en status, en titels. Daar is sekuriteite soos eiendom, beleggings en geld. Daar is goud en silwer edelgesteentes. Dan is daar allerhande soorte tydverdryf, pret en vermaaklikheid. (Dit bly vir my interessant dat Bunyan reeds in 1660 daaroor bekommerd is dat vermaaklikheid en tydverdryf 'n Christen kan laat vasval langs die pad. Se dit vir jou iets?) Al die genietinge van die vlees word ook daar aangebied: al die soorte seksuele begeertes waaraan jy kan dink. Daar is 'n verskeidenheid van bedrog, soos dobbelary, en gelukspele. Maar die kermis bied ook ware vir die meer besadigde koper, soos families en gesinne, mans, en vroue en kinders, betrekkinge, alledaagse sake. Hierdie stad "Vanity" met sy kermis is een van die laaste struikelblokke in die twee reisigers se pad na die Hemelse stad.

Wat interessant is van Bunjan se storie is dat die twee reisigers na die Hemelse stad nie hierdie kermis in die dorpie "Vanity" kan misloop nie, hulle moet ongedeerd daar deurkom. - Hy se om die kermis mis te loop moet jy die huidige wereld heeltemal verlaat. Wat is Bunyan besig om vir ons te se? - dat die versoeking en verleidelikheid van afgodery een van die belangrikste struikelblokke in jou geestelike lewe is wat jy moet oorkom voordat jy jou pad na die ewigheid met toewyding kan aanpak. Hy wil se dat in hierdie wêreld waarin ons leef ons dit moeilik sal he (Joh 16:33).

Die wereld waarin ons leef is die hele tyd besig om vir ons te verlei na afgodediens. "Koop hierdie dit sal jou beter laat voel. Ry hiermee, dit sal jou net so 'n stappie bo die ander plaas. Bele hierin, dit sal jou onafhanklik maak. Smeer hierdie aan dit sal vir jou liefde bring. Kom hierheen dit sal jou stoutste verwagtinge oortref." Weet jy wat die moeilikste is van al die aanbiedinge van die kermis van Vanity Fair? Dis dat elkeen van die aanbiedinge aanklank vind by 'n behoefte wat alreeds deel van ons lewens is. - Vanity Fair bied dit aan – en iets binne in jou wil dit graag hê. Ons wil geliefd wees, ons wil onaantasbaar wees, ons wil nie kwesbaar wees nie ons wil spesiaal voel. Ons wil ... En daarom is dit so moeilik om die versoekings van afgodery te weerstaan.

Afgodediens vervul 'n innerlike behoefte by ons wat smeek om vervul te word. As ek vandag vir jou 'n god sou aanbied wat al hierdie dinge vir jou kon gee. Mag krag, geluk, liefde, ens dan sou jy hom onmiddellik aanvaar en met jou hele hart dien, net so lank hy sou bly om te voorsien in jou behoeftes. As die god wat ek jou aanbied in een of ander mate ophou om te voorsien sou jy jou lojaliteit aan hom ernstig heroorweeg nie waar nie. - want wat help dit dan dat jy hom dien? Sien jy waar het ons uitgekom?

Afgodediens is oom om 'n verwronge beeld van die ware God te he. As jy vir jouself 'n prentjie gemaak het van 'n God wat daar is om in elkeen van jou behoeftes te voldoen. 'n God wat een uitsluitlike doel het naamlik om jou gelukkig en tevrede te hou. 'n God wat jou altyd en in alle gevalle sal beskerm. 'n God wat nie vir jou meer sal vra as wat jy bereid is om te gee nie. 'n God wat homself beywer vir jou geluk, jou gemak, jou voorspoed en jou tevredenheid, dan is jy nie meer besig met die ware God nie, maar met die afgod wat jy vir jouself gemaak het. Hoe voel God oor ons afgode? Wag, laat Hy self praat:

(Eseg 14) 7 "Wanneer 'n Israeliet of 'n vreemdeling wat onder Israel woon, van My afvallig word en aan afgode waarde heg en so in sonde verval is dat hy net ag gee op sy afgode, en hy kom na 'n profeet toe om My te raadpleeg, sal Ek, die Here, op my eie wyse met hom praat. 8 Ek sal so 'n man se teenstander wees en van hom 'n voorbeeld, 'n spot maak, hom van my volk afsny. Dan sal julle besef dat Ek die Here is.

Hoor dan vandag die woord van die Here. Wees bereid om jou lewe voor die Here oop te stel. Ondersoek jouself, luister na die Here se stem bely jou lojaliteit aan 'n afgod voor die Here. Wees bereid om hulp te vra om hierdie gevestigde patrone in jou lewe te verander. Draai terug na God met elke enkele aspek van jou lewe. Dien hom nie vir wat Hy vir jou kan doen nie, maar vir wie en wat Hy is. Hy is die enigste ware God.

Stuur e-pos aan ds Piet Hattingh As jy met ds Piet oor die boodskap wil gesels
Tuisblad / Ons mense / Skakel in / Preke / Nuusbrief / Jaarprogram / Leesprogram / Waarvoor ons staan / Geskiedenis / Kerkgebou / Fotogallery / Kranspoort