Die opstanding verander alles!

2 Korintiers 4:3-15

My boeties en sussies ek is so bly dat julle hier is vanmore! Na die "doom en gloom" van Goeie Vrydag se diens en ek julle beskuldig het dat julle aanspreeklik is vir die kruisiging en dood van Jesus Christus is ek bly dat julle terug is! Ons vier vanmore op paasoggend dat ons vrygespreek is! Ons is vrygespreek van ons oortredings. Die verbroke verhouding met God is herstel, die prys is betaal, die kwitansie is uitgereik, ons is niks meer verskuldig nie!

Ons is hier om die belangrikste dag in die Christelike kalender te vier. - In 2 Korintiërs stel Paulus dit duidelik dat die opstanding van Jesus Christus uit die dood die mees ingrypende gebeure is wat ooit op in die geskiedenis plaasgevind het. - die draaipunt waar rondom die hele evangelie draai. Die opstanding van Jesus Christus uit die dood vertoon die onvergelykbare krag van God en die absolute heerlikheid van sy glorie. In jou persoonlike lewe kon daar nie 'n meer belangrike ding plaasvind as dat jy die opstanding van Jesus Christus en die invloed daarvan in jou eie lewe in geloof sal aanvaar nie. Dit verander letterlik alles: jou uitkyk op die lewe as sulks, die doel van jou bestaan as mens, jou siening van die dood, die effek wat sonde op jou lewe het die verwagting wat jy van die toekoms het, - alles verander wanneer jy die opstanding van Jesus Christus uit die dood jou eie maak en dit in geloof aanvaar.

Alles verander wanneer jy die opstanding van Jesus Christus uit die dood jou eie maak en dit in geloof aanvaar.

Wanneer Paulus in 2 Korintiers 4:3-15 verduidelik waarom die opstanding so 'n absolute onderskeidende invloed op mense se lewens het, draai hy nie doekies om nie. Luister hoe stel Hy dit in die boodskap-vertaling: 3As dit wat ek oor Christus sê vir party mense onverstaanbaar is, is dit net hulle eie skuld. 4 Dit is omdat hulle op pad is na die doderyk toe. Hulle het toegelaat dat die god van hierdie donker wêreld hulle blind maak. Omdat hulle nie glo nie, is hulle lewe nou pikdonker. Daarom sien hulle nie die lig wat die goeie nuus oor Christus in mense se lewe bring nie. Hierdie goeie nuus handel oor Christus, Hy wat so vol glorie en heerlikheid is. Christus is ook die ewebeeld van God. Hy wys vir ons wie God regtig is.

Paulus gaan so ver om in : 3 te sê hy dat dit mense se eie skuld is dat die opstanding nie effek in hulle lewe het nie. Hy sê dit omdat hulle besluit het om nie te glo nie! Hulle kies om nie hulle lewens volgens God se wil in te rig nie, en omdat hulle so gekies het, gee hulle vir die Satan die inkomkans in hulle lewe. Die oomblik wat hy hierdie inkomkans kry, maak hy mense blind sodat hulle naderhand glad nie meer die waarheid kan raaksien nie al staan dit reg voor hulle!

Ek wil vir jou vra om vandag die kans te waag, om jou hart oop te maak, om bereid te wees om met jou hele hart die opstanding van Jesus Christus uit die dood in geloof te aanvaar. Paulus weet natuurlik waarvan hy praat. Daar was `n tyd in sy eie lewe wat hy ook daar was. Hy het gehoor van die man van Nasaret wat aan die kruishout gesterf het. Hy het gehoor hulle sê dat Hy opgestaan het uit die dood. Maar soos 'n goeie fariseër het hy die leer van Jesus Christus uit die staanspoor verwerp en dit as `n bedreiging vir die Joodse geloof beskou. Hy het besluit, gekies om dit nie te glo nie.

Hierdie dinge het natuurlik alles verander op daardie dag wat hierdie selfde opgestane Jesus Christus voor Hom in die Damaskuspad staan! Dit het Paulus se lewe ingrypend verander. Toe die opgestane Jesus voor Hom gestaan het, het hy nie meer verskonings gehad nie, hy moes glo! En sy geloof in die opgestane Christus het sy lewe hand-omkeer verander.

Paulus sit drie verskillende gebeure bymekaar in 2 Kor 4:5; sy eie bekering, die skepping van die wêreld, en Jesus se die opstanding uit die dood. Hy sê dat die dinge gebeur het sodat God se heerlikheid op `n wonderbaarlike wyse aan die wêreld vertoon kan word. Luister hoe stel hy dit, en ek lees uit die "Boodskap vertaling: 6 God het heel aan die begin gesê "Laat daar lig wees; laat die donker verdwyn." Dieselfde God wat dit gesê het, het ook op 'n dag my lewe nuutgemaak. Hy het met sy helder lig in my donker lewe kom skyn. Toe het ek vir die eerste maal besef hoe groot en vol heerlikheid Hy is.

Dit het natuurlik gebeur toe ek van aangesig tot aangesig met Jesus Christus te staan gekom het. Eers Nadat Paulus Jesus as Here en Verlosser aangeneem het, kon hy sien dat die lewe, sterwe en opstanding van Jesus wys na een ding, en dit is die heerlikheid van God. Nou kon hy vir die eerste keer verstaan dat Christus uit die dood opgewek is deur dieselfde krag wat die ganse heelal geskep het. En dit was toe dat hy die ware Evangelie begin verkondig het, naamlik dat Jesus Christus die verlosser is, die Here van alle Here. Dat hy homself oorgegee het om in ons plek te sterf. Dat Hy ons sondes namens ons gedra het, en so die skuld vir ons sondes betaal het. Dat God hierdie versoeningaanbod van Christus aanvaar het en as bewys daarvan, as kwitansie dat God tevrede was met die versoening, het Hy Jesus Christus met mag en krag uit die doop opgewek op Paas-Sondag.

Christus se opstanding uit die dood is die kwitansie die betalingsbewys, dat God vir jou en my vrygespreek het van ons sondes. Die vraag is net glo jy dit? En as jy sê dat jy dit glo; verander dit jou lewe? As jy met jou hele hart glo dat daar iemand soos Jesus op hierdie aarde gelewe het, en as jy dit wat Hy vir jou aan die kruis gedoen het in geloof aanvaar het, dan ontvang jy van daardie oomblik af die ewige lewe op `n bo natuurlike manier. God kom woon van daardie oomblik af deur Sy Heilige Gees in jou en so stel Hy jou in staat om die opstandingslewe van Christus in hierdie stukkende wêreld uit te leef.

Jy jy het my reg gehoor as jy Christus aangeneem het, het God jou kom nuut maak. Hy het jou kom herskep, jy is weergebore en jy begin op hierdie aarde reeds om die ewige lewe te lewe. Jou dood sal nie`n ingrypende ervaring wees nie, nee dit sal net wees asof jy oorskakel vyfde rat toe. Jou lewe moet dus vertoon dat jy reeds deel het aan die opstandingslewe van Christus. - Hierdie nuwe lewe beskryf Paulus in 4:7-11 as die skat wat elkeen van ons in ons ronddra. Hy erken dat ons nog maar swak is, breekbaar soos kleipotte, maar binne in ons is daar `n wonderlike skat - die opstandingslewe van Christus - die ware krag om hierdie nuwe lewe te lewe kom dus nie van ons nie, dit kom van God.

Ons is maar net die kleipotte wat die skat in ons ronddra. Op hierdie aarde gaan ons nog swaar kry, maar ons word nie mismoedig nie. Al sal ons nie altyd presies weet wat om te doen nie, is ons nooit raadop nie. Op hierdie aarde sal ons nog vervolg word, maar ons weet dat ons nooit deur God in die steek gelaat sal word nie. Al word ons soms op die aarde onderstebo geloop, kry ons elke keer weer die krag om op te staan. En dit alles omdat die opstandingskrag van Christus reeds in ons aan die werk is.

Onthou jy dat ons Vrydag gepraat het oor die effek van sonde op `n mens se lewe? - ons het gesê dat sonde jou besoedel, dat sonde jou lewe en vir jou as mens befoeter, dat dit jou krag uit jou uit tap. Dat dit 'n verstandelose slaaf van jou maak, dat sonde jou in ellende dompel en jou vasketting in skuldgevoelens. Uiteindelik het ons gesê dat sonde jou dood maak. Verstaan dan dat die opstanding van Jesus Christus presies die teenoorgestelde in elkeen van ons kom doen het. Die opstanding van Jesus Christus is die antwoord op die vernietigende effek van sonde in jou lewe. Waar sonde jou lewe befoeter het en alles wat mooi en aangenaam uit jou lewe uitgehaal het, bring die opstanding van Jesus Christus nuwe lewe en nuwe betekenis in jou lewe. Waar sonde 'n slaaf van jou gemaak het, maak die opstanding van Jesus Christus vir jou `n kind. Kind van die Koning en `n mede-erfgenaam van Christus! Waar sonde stadig maar seker besig was om jou dood te wurg, gee Jesus Christus volgens Matteus 10:10 vir jou lewe - en dit in oorvloed. Lewe - soos wat God uit die staanspoor bedoel het dat ons dit moet ervaar.

Beleef jy die heerlike opstandingskrag van Christus in jou daaglikse lewe? Paulus se huidige ervaring van die opstandingslewe is egter nie vir hom genoeg nie. Hy skryf in sy eerste brief aan die Korintiërs dat as Christus se opstanding vir ons net hoop gee vir hierdie lewe, ons die mees bejammerenswaardige van alle mense is. "Nee" sê Paulus; die hoop wat ons in Christus het is `n ewige hoop 'n hoop wat by die dood verby strek om vir ons `n ewige lewe te gee wat nooit in der ewigheid sal eindig nie. 14 Ons weet immers dat God, wat die Here Jesus uit die dood opgewek het, ons ook saam met Jesus sal opwek en ons saam met julle voor sy troon sal stel. 15 Ons doen dit alles om julle ontwil, sodat die genade van God steeds meer mense kan bereik. Dan word die dankgebede ook meer, en God ontvang die eer.

Dit beteken dat ons wat hierdie ewige hoop in ons het, nie meer bang kan wees vir die dood nie. - Dit neem die vrees vir die dood geheel en al weg. - Die paasboodskap is juis dat die opstanding van Jesus Christus uit dood ons red van die aakligheid van die dood. - Ons sal die dood nie vryspring nie - dit bly die loon op ons sonde, maar die dood sal nie meer ons finale einde wees nie - ons sal daarvan opgewek word deur dieselfde krag wat Christus uit die dood opgewek het. Ons sal nuwe liggame ontvang en ons sal vir ewig vry wees van al die hartseer, en pyn en lyding en vervolging op hierdie aarde. Die opstanding van die Here Jesus uit die dood verander letterlik alles - die verlede - die Hede en die toekoms. Ek sluit af met die vraag:

Beleef jy hierdie opstandingskrag van Christus in jou lewe? - As jy nie die opstandingskrag van Christus ervaar nie, kan dit wees dat die Satan nog 'n sak oor jou kop getrek het sodat jy nie kan sien nie. - Al wat jy moet doen om hierdie opstandingskrag te ervaar is om bereid te wees om te glo. - Maak jou hart oop vir Christus, Vra God se Gees om hierdie dinge in jou hart te kom bevestig. Laat staan jou hoogmoed en eiegeregtigheid en kniel voor God neer. Sê vir hom jy wil deel aan die opstandigslewe van Christus.

 

As jy met ds Piet oor die boodskap wil gesels
.
Tuisblad / Ons mense / Skakel in / Preke / Nuusbrief / Jaarprogram / Leesprogram / Waarvoor ons staan / Geskiedenis / Kerkgebou / Fotogallery /Kranspoort