Moenie moeg word nie

2Timoteus 2:8-13

Ons het verlede week die verhaal vertel van Timoteus wat in die metropolitaanse stad Efese agtergelaat is om die gemeente daar in stand te hou. Dit lyk tog of die werk vir Timoteus te veel geword het. Asof hy op 'n punt in sy lewe gekom het waar hy geestelik moeg en moedeloos geraak het. Hy het in selfbejammering verval, hy het nie meer gefokus op die gawes wat God vir hom gegee het nie, hy het nie meer vreugde in sy bediening ervaar nie, hy was vreesagtig, en die kritiek van die gemeente het hom onder gekry. Timoteus was moedeloos.

Dit is interessant dat toe Paulus vir hom oor die dinge skryf, dat hy nie met jong Timoteus simpatiseer nie. Hy simpatiseer nie oor die druk wat die evangelie op hom plaas nie. Paulus sê nie dat hy jammer is oor die moeilike mense wat hy moet hanteer en die vervolging wat maar swaar is vir kinders van die Here nie. - nee Paulus roep hom eenvoudig op om sterk te wees. Inteendeel sê Paulus in 2Tim 3:12 dat dit normaal is! Dis maar normaal dat die lewe vir die gene wat deur God geroep is nie so maklik sal wees nie, dis nie maanskyn en rose nie! En daarom sê Paulus dat hy nie die taak uitgevoer sal kry in eie krag nie, maar slegs in die krag waartoe hy toegang het deur sy verhouding met die Here Jesus Christus.

Paulus vertel om die waarheid te sê vir Timoteus van die verdrukking wat hy, Paulus self moet verduur. - Hy sê dat hy soos 'n misdadiger behandel word! - Hy kry nie warm etes drie maal per dag en televisie soos in ons tronke vandag nie! Dis nie soos die vorige keer wat hy in Rome onder huisarres was nie, daardie keer was 'n piekniek! - Paulus sê terwyl hy hierdie brief aan Timoteus skryf is hy besig om verdrukking te ly soos 'n misdadiger. Die tronk waarin hy is is nie selle met toilette en beddens nie. Hy is in 'n gat in die grond gegooi met geharde misdadigers rondom hom! En van daar af skryf Paulus vir Timoteus om nie moedeloos te raak en uit te sak nie.

Hoe op aarde kry 'n mens dit reg? - hoe bly jy sterk en gemotiveerd om God se werk te bly doen sonder om moedeloos te raak ongeag van jou omstandighede?

Paulus noem vier redes waarom hy bereid is om soos 'n misdadiger behandel te word ter wille van die evangelie.

Die uitnemendheid van die Evangelie

:8 Onthou altyd dat Jesus Christus, 'n nakomeling van Dawid, uit die dood opgewek is.

Die evangelie van Jesus Christus is die grootste nuus wat Paulus nog gehoor het. Die feit dat Jesus aan die kruis gesterf het en uit die dood opgestaan het is die wonderslikste en mees lewensveranderende nuus wat Paulus in sy lewe nog gehoor het. In Kol 1:18 noem Paulus vir Christus die ...Eerste, die Een wat uit die dood opgestaan het, sodat Hy die eerste plek in die heelal inneem. Christus was die prototokos, (lekker Griekse woord) die baanbreker, die eerste een, die voorloper van almal. Hy was die pionier!Want as Jesus Christus nie uit die dood opgestaan het nie, was ons vandag nog besig met 'n “oulike godsdiens” - dan het ons 'n Jesus aanbid, wat moralistiese lessies geleer het en ons geleer het om die ander wang te draai as mense met ons lelik was. Dan het ons 'n “sweet” geloof gehad vol moralistiese boodskappies maar sonder enige effek. Maar Paulus wil nie vir Timoteus motiveer deur moralistiese boodskappies en 'n “sweet” godsdiens nie. Paulus is 'n gedrewe man omdat hy besef dat Jesus in ons plek kom staan het. Hy het vir ons in die bresse kom tree deur ons sondes op Hom te neem. Hy het Homself in ons plek aan die dood en hel geoffer. Hy het die dood en die hel op hulle terme gaan aanvat en as oorwinnaar uit die stryd getree toe Hy uit die dood opgestaan het. (nakomeling van Dawid openbaring 5)

Wat maak Christenskap anders as elke ander godsdiens op aarde? Elke ander geloof op aarde leer jou dat jy jouself kan red! As jy mooi genoeg lewe en lank genoeg aanhou en min genoeg sonde doen en heilig genoeg is, dan sal jy volgens elke vals godsdiens op aarde gered word. Ware Christenskap leer egter dat Christus die uitnemende een Homself as 'n offer in jou plek gegee het. Die Bybel leer dat God vir Christus drie dae later uit die dood opgewek het as bewys dat Hy sy offer in jou plek aanvaar het. - dit is die uitnemendheid van hierdie ongelooflike boodskap wat Paulus motiveer om verdrukking te ly soos 'n misdadiger.

Dit tweede ding wat vir Paulus motiveer om verdrukking te weerstaan is die krag van die Woord van God.

Paulus sê julle kan my vasboei, julle kan my in 'n gat gooi, julle kan my verdruk, julle kan my mond snoer. “...maar die woord van God kan nie geboei word nie.” Hier waar Paulus in kettings en boeie sit vind hy sy vervulling in dit wat vir hom die belangrikste op aarde is, die Evangelie, dit kan nie beperk word met boeie nie. - Dit gaan natuurlik hier oor Paulus se prioriteite. As ek jou as mens wil plat slaan, dan identifiseer ek dood eenvoudig die een ding wat jou dryf, die een ding wat vir jou die belangrikste op aarde is. - As dit jou blink nuwe motor is, dan gaan gee ek hom net 'n lekker vet krap op sy deur, en jou lewe val inmekaar! - Want die ding dryf jou! Hy definieer jou! - Dis hoekom mense so uitmekaar val omdat dit sleg gaan in die land! Want ons Afrikaner nasionalisme het ons vir jare gedefinieer! Dis hoekom ouers uitmekaar val as hulle kinders nie presteer nie. Dis hoekom ouens hulleself ophang as die aandelebeurs inmekaar tuimel! - want hulle word gedefinieer deur hulle rykdom! - Paulus sê in die verkondiging van God se Woord vind ek die rede vir my bestaan! - Julle kan my verdruk, julle kan my boei en in die tronk gooi, maar dit wat my definieer, daaraan kan julle nie raak nie. Hy is lewend! Hy is kragtig soos 'n swaard met twee snykante! Die woord van God kan nie geboei word nie, en so lank die evangelie uitgedra word is Paulus tevrede!

Waarom val jy uitmekaar? Waarom is jy moeg en moedeloos? - is dit omdat die dinge waarop jy jou lewe gebou het, die goed wat jou definieer, uitmekaar val? - dan het dit tyd geword dat jy vir jou 'n hoër, groter doel in die lewe vind om jou te definieer! - 'n Doel waarvan die wortels nie in hierdie wêreld lê nie maar in die ewigheid by God.

Die storie word vertel van John Bunyan die skrywer van die bekende boek; "pilgrims progress", hy was deur die Anglikaanse kerk van Engeland in hegtenis geneem is omdat hy nie wou ophou preek nie. Weet jy waarin het Bunyan krag geput? - Dat die ware boodskap van die Evangelie nie geboei kan word nie. Bunyan het boeke geskryf en, in sy tronksel het hy klip hard begin preek. Totdat die owerhede agterkom dat duisende mense langs die tronk se mure byeengekom het om te luister na die stem van John Bunyan wat in sy tronksel vir homself staan en preek!

Martin Luther skryf in sy bekende lied: 'n vaste burg is onse God; “God hou sy woord altyd in stand, geen mag kan dit laat wyk nie. Hy hou ons veilig in sy hand, sy trou sal nooit beswyk nie.”

Die derde ding wat vir Paulus motiveer om aan te gaan is sy werk tot voordeel van die uitverkorenes.

En hier trap ons nou mooi in die uitverkiesing. Ek weet dat ek nie hier 'n omvattende uiteensetting van die uitverkiesing kan gee nie. Maar kom ons kyk kortliks daarna. - die inisiatief vir ons verlossing kom altyd en in alle gevalle van God af. - Die mens word nie gered omdat hy graag gered wil word nie. Hy word gered omdat God heel eerste opgetree het en hom uit sy groot genade gekies het om gered te word. Ons sleutelteks is Efesiërs 2:8 : “Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie; dit is 'n gawe van God.” Daar is 'n wonderlike vers in Handelinge 13:48 Wat vertel hoedat Paulus in Antiogie vir die heidene gaan preek het. En dan staan daar in vers 48: “ Toe die heidene dit hoor, was hulle baie bly oor die woord van die Here en het hulle dit toegejuig. Almal wat vir die ewige lewe bestem was, het gelowig geword. . Wat gebeur dus by die geleentheid? Paulus loop 'n klomp Heidene raak in Antiogie, en hy begin vir hulle almal preek. Wie is dit wat die woord hoor, en daarop ag gee? “Almal wat vir die ewige lewe bestem was”. En die res? Wel die res het eenvoudig gesê “wat se snert is dit die?” En omgedraai en weggestap sonder om te glo. As jy aan die uitverkiesing dink moet jy dit nooit benader vanuit die hoek van die verwerping nie. Ons praat nie van 'n leer van die verwerping nie, ons praat van die leer van die uitverkiesing. Dit beteken dat elke enkele mens wat Hom tot God wend dit doen omdat Hy uitverkies is. Daar is nie 'n mens op hierdie aarde wat met sy hele hart na God soek, maar op die ou einde sal uitvind dat hy nie uitverkies is nie. Dit is nie hoe God met mense werk nie. Inteendeel sê Rom 10:11 “Niemand wat in Hom glo, sal teleurgestel word nie.” :12 “Niemand nie!” Dit maak dus geen verskil of 'n mens 'n Jood of 'n Griek is nie, want dieselfde Here is Here van almal, en Hy seën almal wat Hom aanroep, ryklik, :13 want elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word. :14 Maar hoe kan 'n mens Hom aanroep as jy nie in Hom glo nie? En hoe kan jy in Hom glo as jy nie van Hom gehoor het nie? En hoe kan jy van Hom hoor sonder iemand wat preek? Rom 10:15 En hoe kan iemand preek as hy nie gestuur is nie?

Hoor jy wat sê Paulus? - elke mens wat na God roep sal gered word want die blote feit dat hy na God roep is 'n bewys van sy uitverkiesing! Maar... sê Paulus. Daar loop mense op die aarde rond wat uitverkies is, maar dit nog nie weet nie! Want niemand het dit nog vir hulle kom sê nie! Niemand het die Evangelie so aan hulle kom verduidelik dat hulle dit kan verstaan en dit aanvaar nie! Daar is iemand nodig wat moet uitgaan om die evangelie soos saad te versprei sodat die uitverkorenes die evangelie kan hoor en tot bekering kan kom! Paulus sê: dit is my werk, hiervoor is ek geroep! Ek is geroep om die verlossing deur Jesus Christus aan alle mense te verkondig sodat die uitverkorenes dit kan hoor en die ewige heerlikheid kan ontvang!

Die laaste ding wat vir Paulus gemotiveer het om die Evangelie te verkondig is dat hy besef dat daar nagevolge is vir elke enkele ding wat hy doen. Die “as” in hierdie verse moet nie as 'n onvoltooide moontlikheid gelees word nie, die bedoeling in die Grieks is eerder een van 'n afgehandelde aksie. Lees weer van vers 11 tot `13 en dan vervang jy die "as" met "wanneer". Die verse skets 'n feit wat reeds bestaan maar waaraan ons eers deel sal kry in die heerlikheid van die ewige lewe. As jy die teks so 'n bietjie uitmekaar trek kom hier 'n pragtige patroon na vore. Kyk hoe lyk dit in vers elf en twaalf. - die woord gesterf word teenoor lewe gestel. Die woord volhard, teenoor regeer, en die woord verloën staan langs die woord verloën. Die woord ontrou staan teenoor die woord getrou.

Paulus sê as ons in hierdie lewe ons lewe vir Christus en sy evangelie afgelê het, as ons hier gesterf het aan ons eie begeertes, as ons hier ons kruis opgeneem het om Christus te volg, dan wag daar vir ons 'n lewe by God wat in kwaliteit en omvang veel groter en veel heerliker is as wat ons ooit op die aarde kan beleef. Vir die derde keer in drie weke is God besig om ons weer op een enkele ding te wys: en dit is; dat ons ons visier reg moet instel. Dit help vir ons niks om gefokus te wees op ons genot, gemak en geluk op hierdie aarde nie, en so te vergeet wat in die ewigheid op ons wag nie. Paulus roep vir Timoteus op om vir Hom te sê dat die sterwens proses wat Paulus in 'n groter mate en Timoteus in 'n kleinere mate beleef, maar eenvoudig die losmaakproses is van hierdie wêreld om ons te fokus op die heerlikheid wat vir ons voorlê.

Hy bevestig dit met die volgende kontras wat ons in vers twaalf vind. Hy sê ons het in hierdie wêreld volharding nodig. Goeie outydse vasbyt. Dag vir dag, oomblik vir oomblik, tree vir tree baie styf vashou aan God en aan die evangelie van Jesus Christus. Dit is die pad van die volwasse gelowige! Matteus 24:13 Maar wie tot die einde volhard, sal gered word. Ingesluit by die woord “volhard” is die konsep van pyn, van lyding en van opoffering. - Jou geloof moet jou iets kos! Anders is dit nie ware geloof nie. En terwyl jy jou deel van die ontberings dra (onthou julle die soldaat?) dan motiveer jy jouself eenvoudig met die wete dat jou volharding op hierdie aarde jou in 'n heersersposisie sit in die ewige heerlikheid by God. - Hier moet jy iets opoffer om die groter, beter beloning te ontvang.

Paulus sê in vers 13 dat die teendeel ongelukkig ook waar is. Die woord verloën hier beteken om te verwerp, om te onteien om nie meer geassosieer te wil word nie. Diegene vir wie God se pad hier op aarde te lank en te swaar geraak het en hulle moedeloos word en uitsak, sulke mense voor die regterstoel van God sal staan en die woorde sal moet hoor “Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My af, julle wat die wet van God oortree.” (Mat 7:25) Die gedagte word elders bevestig deur die Here Jesus self wanneer hy sê: (Mat 10:32-33) Elkeen wat hom voor die mense openlik vir My uitspreek, vir hom sal Ek My ook openlik uitspreek voor my Vader wat in die hemel is. Maar hom wat My voor die mense verloën, sal Ek ook verloën voor my Vader wat in die hemel is.

Die manier wat jy hier op hierdie aarde lewe is direk verwant aan jou ewigheidsbestemming.

Paulus sê vir jong Timoteus dat hy moet vasbyt in sy bediening sonder om moedeloos te raak en uit te sak. Hy moet maar net na hom, Paulus moet kyk as voorbeeld as hy moedeloos raak. Al het Paulus in die tronk gesit soos 'n misdadiger het hy nie moedeloos geraak nie, want die evangelie wat aan Hom toevertrou is se boodskap is net so groot en wonderlik dat hy nie kan durf moedeloos raak terwyl hy so 'n groot evangelie verkondig nie. Paulus sê ook dat hy nie moedeloos raak nie, want hy is maar net 'n skakel in die groot ketting waardeur die Evangelie verkondig word. Die Evangelie as sulks sal nie geboei raak nie al word ons op aarde geboei. Paulus sê hy word nie moedeloos nie, want wat van die uitverkorenes, hulle wat voor die grondlegging van die wêreld al uitverkies is om te glo. Hy moet hulle gaan soek om vir hulle die kans te gee om te glo. Paulus sê hy gaan nie moedeloos raak en uit sak nie, want wat hy op die aarde doen het direkte verband met wat in die ewigheid gebeur. As hy sterf, wag die lewe by God vir hom. As hy in hierdie lewe volhard, sal hy in die lewe by God heers. As hy God verloën, dan sal Christus hom ook verloën. Maar sê hy hy troos homself ten minste hierin, dat selfs my ergste ontrou, my grootste sonde, my grootste mislukking, doen niks aan die evangelie van Jesus nie. Jesus is eenvoudig te groot om deur my swakheid beïnvloed te word.

Ondersoek jouself vandag. Waarom raak jy so moedeloos en sak jy uit? Raak jy nie moedeloos omdat jy toegelaat het dat die wonder van die evangelieboodskap in jou hart vervaag nie? - as jy geneig is tot moedeloosheid en om uit te sak moet jy jou weer in die wonder van die evangelie gaan ingrawe. Gaan vind weer uit hoe wonderlik die boodskap werklik is, gaan bestudeer dit weer gaan lees weer Bybel gaan grawe jou opnuut in die wonder van die evangelie.

As jy moedeloos geraak het en uitsak, raak weer betrokke by die aktiewe verkondiging van die Evangelie. Dit is slegs daar, in die loopgrawe van die geloof wat jy weer die krag daarvan ondervind, waar die Evangelie vir jou sin begin maak. Waar jy weer opgewonde daaroor raak en dit die krag kry om jou lewe te rig.

As jy weer moedeloos word en uitsak, dink aan die uitverkorenes van God met wie jy daagliks in aanraking kom wat vir jou sit en wag om vir hulle die evangelie te bring. Gaan kyk weer na Romeine 10 hoe sal hulle weet as daar niemand is wat vir hulle vertel nie, en hoe sal daar iemand wees wat vertel as al die gelowiges in selfbejammering sit en kerm? Paulus kry nie vir Timoteus jammer nie, hy wys hom net op sy verantwoordelikhede.

Voordat jy moedeloos raak en uitsak, onthou net dat jou dade en aksies op hierdie aarde 'n direkte effek het op jou ewigheidsbestemming. Jy mag dalk vir 'n paar jaar op aarde moedeloos raak omdat dit nie gaan soos jy dit wil hê nie, maar onthou dat die oorwinnaarskroon belowe word vir hulle wat tot aan die einde toe volhard.

Stuur e-pos aan ds Piet Hattingh  As jy met Ds Hattingh oor die boodskap wil gesels.

Tuisblad / Ons mense / Skakel in / Preke / Nuusbrief / Jaarprogram / Leesprogram / Waarvoor ons staan / Geskiedenis / Kerkgebou / Fotogallery / Kranspoort