Ek is die wingerdstok, julle die lote.

Johannes 15:1-8

Ons spandeer hierdie lydingstyd tyd saam met Jesus en sy dissipels in die bovertrek. Kort nadat die dissipels die vertrek binne gekom het het Jesus die dissipels se voete gewas om vir oulaas vir hulle te leer wat nederigheid is en om vir hulle te wys dat 'n mens vanuit geen ander posisie kan lei as vanuit die posisie van nederigheid nie. Joh 13:15 Ek het vir julle 'n voorbeeld gestel, en soos Ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen. Stel vir jou voor hoe die Here Jesus gevoel het toe ou Petrus eers gou weer 'n "scene" moes maak oor die voetewassery en dit kort voordat Jesus met die lydingsweg moes begin. Stel jou voor hoe Jesus gevoel het toe Hy Judas Iskariot se voete gewas het. Daar vanaf sy knieë het hy opgekyk en vir Judas stip in die oë gekyk, maar daar was geen reaksie nie, Judas het reeds die geld in sy sak gehad. Hy het reeds besluit.  En dan nadat die Here die dissipels se voete gewas het kan hy dit egter nie langer verduur nie en hy sê vir die dissipels: "Dit verseker Ek julle: Een van julle sal My verraai."

Dit was nou nie eintlik asof al die dissipels se oë ewe skielik na Judas Iskariot toe draai en dat hulle gesê het: "ek het dit nog altyd van jou gedink, jou oë sit te naby aan mekaar." – Nee hulle steek eerder hand in eie boesem: volgens Matteus 26 vra al die dissipels: "is dit dalk ek Here" want skielik is hulle baie bewus van hulle eie swakheid en gebrek aan toewyding. Maar toe Judas Iskariot ook ewe vroom vra: "is dit miskien ek Rabbi?" toe sê Jesus vir Hom: "dit is soos jy sê " die ander evangelies sê dat Jesus die stukkie brood neem dit in die sous doop en vir Judas gegee het, en so van hom die eregas van hierdie maaltyd gemaak het. Daarna het Judas homself verskoon en daar staan in Joh 13:30  Nadat Judas dan die stukkie brood gevat het, het hy dadelik uitgegaan. Dit was nag.

Nadat Judas uit die bovertrek is, is dit asof Jesus ontspan. Hy het nou net die getroue dissipels van wie tien van hulle eendag 'n martelaars-dood vir Hom sou sterwe rondom hom gehad. Nou kon die Here vir ou laas met hulle oor die belangrikste dinge praat. Byna soos 'n vader wat by sy sterfbed oor die belangrikste dinge met sy kinders praat.

'n Ent verder in die gesprek in vertel Jesus vir sy dissipels sy laaste gelykenis. Ons kon hierdie boodskap netsowel: "Jesus se laaste gelykenis" genoem het...

Lees Johannes 15:1-8

Jesus vertel die gelykenis van 'n wingerdstok. Almal van ons ken tog 'n wingerdstok. Hy is lekker stewig in die grond gewortel, en stelselmatig groei hy sterk en stewig na bo om 'n basis te vorm vir die lote wat uit hom groei en vrugte dra. Dit is nie die wingerdstok wat die vrugte dra nie, maar uit die wingerdstok groei die lote en dit is hulle wat die blare en uiteindelik die vrugte dra. Daar is egter ook waterlote aan 'n wingerdstok wat uit die staanspoor welig en geil groei, maar 'n geoefende oog sien hom sommer dadelik raak en weet dat die loot net besig is om groeikrag van die wingerdstok te tap maar dat hy nie vrug sal voortbring nie.

Die boer is die tweede karakter in die gelykenis van die Here. Die boer is een wat die wingerdstok oppas en dit versorg. Hy spandeer sy tyd om deur die wingerd te stap. Hy sal by die lote gaan staan wat die vermoë het om vrug te dra maar wat afgeval het en nou in die modder lê gaan staan. Daardie lote sal hy liefdevol en sorgvuldig optel, hy sal die grond en modder van hulle afwas, hulle reg snoei en sorg dat hulle die regte plekkie kry om te rank sodat hulle vrug kan dra. 'n Loot wat die potensiaal het om vrug te dra maar wat skeef begin groei het, sal hy reg snoei sodat as hy dan nie in hierdie seisoen goeie vrug voortbring nie, hy ten minste die volgende seisoen honderd persent gereed sal wees om geil vrug te dra. Maar die nikswerd waterlote, wat groeikrag uit die wingerdstok tap maar geen vrugte voortbring nie, hulle sal die boer summier afsny en hulle sommer maar net daar op die grond laat val. Later sal hy sy werkers opdrag gee om die lote op te tel en hulle aan die brand te gaan steek. – so 'n waterloot is mos 'n waardelose ding, jy kan nie eers met hom vuurmaak om hitte te bring nie, al wat hy doen is om rook te maak.

Jesus het by geleentheid gesê "Ek is die brood wat lewe gee.." hy het ook gesê "ek is die lig vir die wêreld.." Hy het ook gesê "ek is die weg, die waarheid, en die lewe, niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. " Nou sê Jesus : "Ek is die ware wingerdstok ..." Jesus sê hier en op ander plekke in die Bybel dat Hy die begin en die einde van ons geloof is. Ons noem ons self "Christene" dit is: "volgelinge van Christus" as dit nie vir Jesus was, vir sy lewe, sy lyding, sy sterwe, sy opstanding en hemelvaart nie, dan was ons niks! Dan was ons niks! "Dan was ons geloof waardeloos..." sê Paulus. Jy kan nou maar vir my vertel hoe 'n goeie gelowige jy is, hoe dikwels jy kerk toe kom, hoe veel geld jy vir God en sy werk gee, hoe hard jy pannekoek bak, hoe jy die kerk se dak verf. Maar al hierdie dinge is totaal en al waardeloos as dit nie gebore is uit die verhouding met Jesus Christus die seun van God nie. – Jesus is die begin en einde van die geloof. "Wat God van julle verlang, is dat julle moet glo in Hom wat Hy gestuur het." (Joh 6:29) in :40 van Johannes 6 sê Jesus: "Dit is die wil van my Vader: dat elkeen wat die Seun sien en in Hom glo, die ewige lewe sal hê; ..."

Daar moes 'n bewustelike oomblik in jou lewe gewees het wat jy besluit het om te glo dat daar werklik so 'n persoon soos Jesus Christus op hierdie aarde was. Jy moet glo dat Jesus werklik die seun van God was, met ander woorde God, wat mens geword het en onder ons kom woon het. Daar moes 'n dag gekom het wat jy in geloof aanvaar het dat Hy werklik aan die kruis op Golgota in jou plek vir jou oortredinge betaal het. Daar moes ook 'n tyd in jou lewe gekom het wat jy op Hom vertrou Het om deur sy verdienste vir jou 'n plek in die ewige heerlikheid saam met God te verseker. Jy kan die ewige lewe slegs beërwe as jy Jesus as Verlosser en saligmaker aangeneem het.  Want Hy het gesê: "ek is die wingerdstok", Hy het gesê:"Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur My nie. (Johannes 14:6)

Die gelykenis van die Here Jesus gaan verder en die Here Jesus kyk na sy Dissipels en sê: "julle is die lote". Dit beteken dat ons aan Jesus Christus verbind is. Daar is nie vir ons lewe buite Jesus Christus nie, net so min as wat jy 'n loot kan afsny van die wingerdstok en kan verwag dat hy sal bly lewe, net so min kan jy as gelowige verwag om werklik te lewe as jy nie aan Jesus verbind is nie. Maar dan word daar nog iets belangrik van die lote gesê naamlik dat dit die lote se werk is om vrug te dra. Jesus het nie na hierdie wêreld toe gekom om persoonlik die wêreld te verander nie. As dit sy missie was sou hy nooit opgevaar het na die Hemel nie. Dan het Hy nog steeds van dorp na dorp en van gemeenskap na gemeenskap rondgereis om die wêreld met sy boodskap te verander. Maar Hy het nie. Jesus se plan was dat Hy die wingerdstok sou word en dat uit die wingerdstok daar lote sou groei wat vrug sou voortbring en dat die lote die wêreld sou verander.

Dit was God se plan dat ek en jy so beïndruk sou wees met Jesus en wat Hy op die aarde kom doen het, dat ons met ons lewens en ons getuienis die wêreld sal verander. En hoe sou ons die wêreld verander? Deur die vrug wat ons dra. Deur die liefde wat van ons uitstraal selfs na die ouens toe wat ons in die tande skop. Deur die feit dat ons anders begin dink en anders sou optree as die wêreld. God se plan was dat Hy ons lewens sou verander deur die verlossingswerk van Jesus en dat ons dan uit dankbaarheid soos lig in die duisternis sou ingaan om lig tot in die donkerste hoekie van die wêreld te bring. God se plan was ons soos sout sou uitsprei sodat ons verandering sal bring in 'n verrotte wêreld. – dit was God se plan. Dit was waarom God ons gered het. Luister wat sê Efe 2:10: God het ons gemaak wat ons nou is: in Christus Jesus het Hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor Hy ons bestem het. Wat was God se plan met jou redding in Jesus? Sodat jy jou lewe sou wy aan goeie dade. 'n mens noem dit vrug dra. Waarom? Sodat ons die wêreld waarin ons leef kan verander. Wanneer ons deel is van die plan en wanneer ons vrugte dra in God se Naam, dit is wanneer God verheerlik word.

Maar wanneer ons wat veronderstel is om lote te wees, wat ons krag uit die wingerdstok put, nie so lewe nie en wanneer ons nie besig is om die wêreld waarin ons is te verander deur die vrugte wat ons dra nie, dan word God se Naam nie in ons verheerlik nie. Dan is ons suurstofdiewe wat die goeie uit God se hand wil ontvang maar niks terug gee om sy Naam te eer nie!

Dus word daar in Jesus se gelykenis gepraat van twee soorte lote: die een soort loot wat vrug dra, en die ander een wat nie vrug dra nie. God is intensief betrokke in die lewe van die Christen wat gehoorsaam is aan God se opdrag om vrug te dra. Daar staan in :2 dat God die lote wat vrug dra reg snoei. Met ander woorde is God met die skerp snoeiskêr van sy Woord elke dag besig aan ons lewens. – God is in 'n proses om daagliks die dinge wat Hy nie in ons lewens wil hê nie af te sny. Somtyds is die snoeiproses van God pynloos, Hy snoei daar ver van die lewe af 'n dun, droë ou takkie, wat in alle geval nie vir ons baie belangrik was nie. Maar somtyds kom God met die skerp snoeiskêr van sy Woord en kom sny hier waar dit seer maak. Hy kom neem soms dinge van ons af weg wat vir ons belangrik was. Hy kom vra dalk iets van jou waaraan jy werklik geheg was, iets wat jy werklik geniet het en wat vir jou baie beteken het, maar God weet dat daardie ding in jou lewe besig is om die lewenskrag uit jou uit te tap sodat jy nie ten volle vrug kan dra tot God se eer nie. Een ding moet jy egter weet van die boer, en dit is dat hy altyd in liefde snoei. Vir jou mag dit seer wees en nie lekker nie. Jy sou eintlik graag wou hê dat die boer jou moet uitlos en nie aan jou snoei nie, maar wanneer hy snoei, dan doen hy dit tot jou beswil, om die woorde van Heb 12 te gebruik: dan doen Hy dit sodat jy in God se heiligheid kan deel.

Maar dan kom God soms met sy snoeiskêr en hy kom om af te sny. Ek praat nou van die lote wat nie vrug dra nie. Die lote wat aan die wingerdstok vas is, wat voordeel wil trek uit die lewenskrag en sekuriteit wat die wingerdstok vir hom kan bied. Die loot wat seker wil wees daarvan dat hy ook eendag die ewige lewe sal beërwe, maar wat nie bereid is om vrug te dra tot God se eer nie. Dis die loot vir wie sy eie begeertes behoeftes en belange belangriker is as God s'n. Die persoon wat nie regtig baie omgee vir die heerlikheid van God se Naam nie. Die Here Jesus sê hier, maar ook op verskeie ander plekke dat daar 'n dag kom, en niemand weet wanneer daardie dag is nie, wat God daardie lote afsny.

Mattheus 13 sê dit is die mense by wie die saad op die rots geval het, hulle het gou-gou opgekom maar nie tot by die vrug dra stadium gekom nie. Mat 13 sê dat dit die ouens is by wie daar tussen die onkruid gesaai is, die saad het opgekom maar voordat dit kon vrug dra het die kommer van die lewe en die verleidelikheid van rykdom die plant verdruk. Mattheus 13:29 sê dat die onkruid so tussen die koring staan, dat die waardelose lote so tussen die vrugdraende lote staan dat ons hulle nie eers altyd kan uitken nie. Hulle groei maar so saam tot die dag wat die boer met sy snoeiskêr begin sny, die lote op die grond val, en bymekaar gemaak word vir die vuur.

Ons bevind ons hier tydens die laaste van die Lydensweke saam met Jesus en sy dissipels om die tafel. Jesus is besig om vir oulaas met sy dissipels te praat oor die belangrikste sake van sy aardse bediening. En wat sê Jesus vir sy dissipels? - Hy sê dat Hy na die wêreld toe gekom het om die wêreld te verander. Jesus se plan was dat Hy die wêreld deur ons sou verander. Sy plan was dat ek en jy so beïndruk sou wees met die lewe, lyding en sterwe van Jesus Christus dat dit ons ganse uitkyk op die lewe sou verander. Dat ons op splinternuwe manier sou begin lewe – dat die andersheid in ons lewens so sigbaar sou wees vir alles en almal rondom ons, dat hulle ook vir Jesus sou ontmoet en hulle lewens ook kan verander sodat hulle ook kan begin vrug dra sodat God se Naam ook in hulle verheerlik kan word.

In hierdie laaste week voor paasfees het en net een vraag vir jou: Waar pas jy in Jesus se gelykenis in? Is jy enigsins aan die Wingerdstok verbind?  Dra jy vrug of nie? Dra jy soveel vrug as wat jy kan?  Is jy bereid dat die Boer aan jou lewe kan snoei sodat jy meer vrug kan dra? Is dit jou hoogste wens en strewe in die lewe om God in alles te verheerlik? Waarom gebruik jy nie hierdie lydenstyd om jou lewe aan Jesus te wy sodat jy tot God se eer kan vrug dra.

 

Stuur e-pos aan ds Piet Hattingh As jy met ds Piet oor die boodskap wil gesels
.
Tuisblad / Ons mense / Skakel in / Preke / Jaarprogram / Waarvoor ons staan / Geskiedenis / Kerkgebou / Fotogallery /Kranspoort