Is die Bybel betroubaar?

Bybelsondag

2 Tim 3:14-17  Psalm 19:7-11
Joshlin McDowell is in 1939 in Michigan in die VSA gebore. Hy was een van vyf kinders van 'n alkoholis-pa. Nadat hy diens gedoen het in die Amerikaanse lugmag het hy ingeskryf by die Kellogg Community College in Michigan. Hy was 'n agressiewe agnostikus (iemand wat in geen vorm van godheid glo nie) Hy was ernstig geïrriteerd met die Christene op die kampus wat hulle beste gedoen het om hulle geloof op hom af te dwing. Elke vraag wat hy aan hulle gestel het en elke redenasie wat hy met hulle aangeknoop het hulle doodeenvoudig afgemaak het met “die Bybel sê  so en die Bybel is die Woord van God”. So het hy tot tot die slotsom gekom dat as hy kan bewys dat die Bybel vals en onbetroubaar is, hy elke enkele verdere redenasie met elke Christen maklik kan wen. Hy het intensief op die geskiedenis en die ontstaan van die Bybel ingegaan om die Bybel as onbetroubaar te bewys. Hy het nie begin Bybel lees nie. Hy het eenvoudig op die onstaansgeskiedenis van die Bybel ingegaan - Hy het hom stewig vasgeloop en tot die slotsom gekom dat die Bybel die mees betroubare antieke literêre bron in die wêreld is en dat dit ten volle vertrou kan word. -  Dit was toe dat hy begin Bybel lees het. Hy het tot bekering gekom en die hoof van Campus Crusade in Amerika geword. En hierdie preek is die resultaat van Josh MacDowell se studies.

 

Die eerste vraag wat hy homself afgevra het was: “is die Bybel soos ons dit vandag het, presies soos wat die Apostels en die profete dit neergeskryf het?”  En hy het besluit om die  Bibliografiese toets op die Bybel toe te pas.

 

Jy sien, hoe nader die manuskrip wat jy in jou hand het aan die oorspronklike is, hoe minder kans is daar dat iemand dit kon vervals en hoe meer betroubaar is dit – so het MacDowell geredeneer. Dit beteken  dat daar minder dokumente en kopieë is tussen die kopie wat ons tot ons beskikking het en die oorspronklike, en so was daar minder kans vir menslike foute tussen in. Hoe ouer die kopie hoe meer betroubaar is hy.  Hoe kleiner die tydsverloop tussen die oorspronklike dokument en die manuskripte wat ons tot ons beskikking het hoe beter. - Stem jy saam?

Wel, as 'n mens die Bybel se manuskripte wat ons tot ons beskikking het, en van waar ons ons Bybel vertaal, gaan vergelyk met die naaste beste sekulêre geskiedkundige dokumente in die wêreld, dan gaan daar jou oë oop vir `n  wonderlike waarheid.   Van die tyd dat Plinius die jongere of  Gaius Plinius Caecilius Secundus sy geskrifte geskryf het tot die oudste manuskrip wat ons van sy geskrifte het is sewe honderd en vyftig jaar. Alles tussenin is verlore. Vandat Julius Caesar sy Galliese oorloë geskryf het tot die naaste kopie wat ons daarvan het het `n  tyd van duisend jaar

 verloop. Van Plato  se geskrifte tot die naaste kopie wat ons daarvan het, het `n  duisend jaar verloop.   - Met ander woorde is daar 'n duisend jaar tydsverloop tussen die oorspronklike en die beste kopie wat ons vandag tot ons beskikking het.  Die afstand tussen die oorspronklike dokument en die beste kopie wat ons van die Nuwe Testament het is 80 jaar! Ons het tot ons beskikking vandag volledige manuskripte, ek praat nie van fragmente of stukkies van manuskripte nie, maar volledige manuskripte wat `n  blote twee honderd jaar na die oorspronklike gekopieer is. Daar is meer getuienis vir die betroubaarheid van die manuskrip van die Bybel as wat daar in enige tien antieke geskrifte gekombineer is!

 

As ons die Bibliografiese toets in ag neem is daar nie een van die gesaghebbende antieke geskrifte in die wêreld so naby kom aan die oorspronklike as die manuskripte van die Nuwe testament nie.

 

Die tweede toets wat MacDowell op die Bybel se manuskripte toegepas het was doodeenvoudig die volume-toets. Hier het hy die vraag gevra: “hoeveel kopieë is daar beskikbaar wat vergelyk kan word om vas te stel wat die oorspronklike sê ?” Jy moet verstaan dat die kopieë in die Bybel se tyd nie met `n  fotostaatmasjien gemaak is nie. - As 'n ou `n  kopie van Paulus se brief aan die Kolossense wou hê  moes hy sy papiere onder sy arm vat, by die gemeente van Kolosse gaan sit en die brief woord vir woord oorskryf. - Op die manier kon daar maklik skryf of spelfoutjies ingesluit het, nie waar nie? Maar hoe meer sulke manuskripte jy tot jou beskikking het, hoe meer het jy om met mekaar te vergelyk en hoe makliker kan jy die foute van die oorspronklike uitken. Met ander woorde, hoe meer sulke kopieë jy van `n  antieke dokument gehad het hoe beter.  Wel, daar is vandag tien manuskripte beskikbaar van Caesar se beskrywing van die Galliese oorloë.  Daar is agt manuskripte beskikbaar van Thucydides. Van Herodotus se geskrif is daar agt manuskripte beskikbaar. Daar is sewe manuskripte beskikbaar van Plato. Daar is sewe beskikbaar van Plinius die Jongere. - En hierdie geskrifte is die top- historiese geskrifte in die antieke wêreld. Die absolute top- historiese manuskrip in die wêreld is die Iliad van Homerus van hom is daar ses honderd gesaghebbende manuskripte beskikbaar.  - Van die Nuwe Testament is daar 24,633 gesaghebbende manuskripte beskikbaar wat uit die eerste twee honderd jaar na Christus dateer!  Met ander woorde as jy `n  vraag sou hê  oor `n  woord of `n  frase in die oorspronklike geskrifte, kan jy na vier en twintig duisend manuskripte gaan kyk en tot die besluit kom watter een is die mees waarskynlik. FF Bruce het sy lewe gewy aan die bestudering van antieke Bybelse geskrifte, en hy sê  van die Bybel: “If the New Testament were a collection of secular writings, their authenticity would generally be regarded as beyond all doubt.”

Sir Frederick Kenyan, Die wêreldbekende kundige op manuskripte sê  aangaande die Bybel:  “The interval between the dates of the original composition and the earliest existing evidence becomes so small, to be in fact negligible. The authenticity of the New Testament may be regarded as finally established.”

 

Baie van julle het die fliek gesien: “the book of Eli”  - dit is `n  bietjie van `n grafiese fliek, maar gaan kyk maar gerus. - die fliek skets die scenario van mense wat doelgerig elke enkele manuskrip van die Bybel op aarde vernietig.  - Al sou jy dit doen. Elke enkele antieke manuskrip van die Bybel vernietig, sou jy nog nie die Bybel se inhoud vernietig het nie. - Jy sien dat daar in die eerste twee honderd jaar na die Nuwe Testament so baie daaroor geskryf is. So baie mense het preke daaroor neergeskryf, so baie teologie is oor die Nuwe testament geskryf dat al sou jy die nuwe testament vernietig, jy die hele Nuwe testament sou kon rekonstrueer uit die boeke en geskrifte van die eerste twee eeue na Christus. - So baie is daaroor geskryf. Dit kan jy met geen ander boek in die geskiedenis van die mensdom doen nie.

 

MacDowell het tot die slotsom gekom dat die manuskripte van die Nuwe testament ver bo verdenking staan. Geen ander boek se manuskripte is so betroubaar soos die van die Nuwe Testament nie.  Die volgende vraag wat hy dus gevra het, was; “Maar is dit wat geskryf is waar?”  Het Paulus en Petrus en Lukas en Johannes nie net maar ooreengekom om 'n klomp stories en fabels aangaande die lewe van Jesus neer te skryf nie? Hoe weet ons dat dit wat hulle oorspronklik neergeskryf het waar is?

 

Elkeen van daardie skrywers van die Nuwe Testament het as ooggetuies geskryf.  Johannes begin sy eerste brief so: 1 Van die begin af was Hy daar. Ons het Hom self gehoor; ons het Hom met ons eie oë gesien; ja, ons het Hom gesien en met ons hande aan Hom geraak. Hy is die Woord, die Lewe.  (1Joh 1:1)  Toe ons aan julle die krag van ons Here Jesus Christus en sy wederkoms bekend gemaak het, het ons ons nie op versinsels of legendes verlaat nie. Nee, met ons eie oë het ons Hom in al sy majesteit gesien.  (2Pet 1:16)  As ooggetuies het hulle die verhale van Christus neergeskryf. Die volgende ding wat jy in ag moet neem is dat nie al die mense wat die eerste geskrifte van Petrus, Paulus, Lukas en Johannes gelees het hulle goedgesind was nie! Die Jode en die Fariseërs sou hulle voortande wou gee om die eerste geskrifte van die Apostels as leuens en bedrog af te maak. - en hulle was die onnosel nie. - die Rabbyne was die universiteite van die dag! - Maar nêrens in die geskiedenis kon hierdie Jode die waarheid van die Nuwe Testamentiese geskrifte weerlê nie. - Waarom nie? - Want die apostels en Nuwe testamentiese skrywers het geskryf ten midde van ander ooggetuies. Daar was honderde mense mense wat as getuies gedien het.

 

Neem nou maar die opstanding van Jesus as voorbeeld. Hoe dink jy sou jy so `n storie kan versprei in `n  klein stad soos Jerusalem as dit nie waar was nie? - Paulus skryf so min of meer dertig jaar na die sterwe en opstanding van Jesus Christus:  1 Kor 15:5 Hy het aan Sefas verskyn, daarna aan die twaalf, 6  en daarna aan meer as vyf honderd broers tegelyk, van wie sommige al dood is maar die meeste nou nog lewe.  Dink jy Paulus sou so iets kon skryf as dit nie waar was nie? - die Jode sou doodeenvoudig gesê  het: “wys my!” “gaan haal hulle ek wil hulle sien!” maar hulle het nie, want daardie mense het onder hulle rondgeloop as ooggetuies en almal het dit geweet.  Met ander woorde was daar betroubare getuies wat kon bevestig dat dit wat neergeskryf is waar is.

 

Handelinge 26:24 Terwyl Paulus hom nog so verdedig, skreeu Festus: "Jy’s mal, Paulus! Jou groot geleerdheid maak jou mal! 25  Maar Paulus sê: "Ek is nie mal nie, U Edele, maar onder die leiding van die Heilige Gees praat ek die waarheid wat elkeen kan verstaan. 26  Die koning weet van hierdie dinge, en daarom praat ek openhartig met hom. Ek is seker dat dit nie sy aandag ontgaan het nie, want dit het nie êrens in ‘n hoekie gebeur nie.

 

Irenaeus skryf in 180 nC dat die boodskap van die Evangelie so gevestig geraak het in daardie eerste 180 jaar na die opstanding van Jesus Christus dat selfs die ouens wat dit probeer weerlê het nie die geskrifte van die Apostels aangevat het nie. Hulle moes die geskrifte as vertrekpunt neem as hulle geloofwaardige getuienis daarteen wou inbring. Niemand het in die geskrifte van die Apostels getwyfel binne hierdie die eerste 180 jaar nie.

 

MacDowell het ook logies na die verloop en die ontstaan van die Bybel gaan kyk. Hy het na die lewe van die Apostels gaan kyk.  Van die oorspronklike twaalf apostels het Judas Iscariot selfmoord gepleeg, Johannes die apostel is na Patmos verban waar hy die Openbaring geskryf het. - Die ander tien apostels het almal as martelare gesterf vir hierdie boodskap aangaande Jesus Christus. - Jy mag vir my sê  dat baie mense al vir `n  leuen gesterf het. - Noem dan vir my die mense wat tot die dood toe by `n leuen gestaan het terwyl hulle geweet het dat dit `n  leuen was.  - Een of twee ouens sou dit dalk nog kon regkry. Maar tien! En tien ouens wat deur tyd en ruimte van mekaar geskei is. Tien ouens wat elkeen alleen as martelaar sterf? Sonder om te twyfel, sonder om een tree terug te staan op die boodskap wat hulle verkondig gee al tien hulle lewens vir hierdie boodskap.

 

Jy moet onthou dat die apostels van die begin af vir Jesus verkeerd verstaan het. - Hulle het Jesus gedien vir die persoonlike voordeel wat hulle daaruit kon kry – Jakobus en Johannes het kort voor Jesus se kruisiging nog hulle ma na Jesus toe gestuur om hom te vra of hulle die beste sitplekke op die soustrein kon kry. Simon die Seloot was `n stedelike terroris, hy het weer gehoop dat Jesus die groot revolusionêre leier sou word wat die Romeine se juk sou afgooi.  -  Maar daar iewers tussen een week voor die kruisiging van Jesus en drie dae daarna het daar iets so ingrypend so wonderlik gebeur dat die dissipels se lewens ingrypend verander is en hulle bereid was om daarvoor te sterf.

 

'n Man met die naam Joslin MacDowell se lewe is verander deur dood eenvoudig `n  studie te maak oor die geloofwaardigheid van die Bybel. - Hy het nog nie eers `n  woord daarvan gelees nie.  

 

Ek  hoop dat daar nie meer 'n vraag in jou hart kan wees oor of jy die Bybel kan vertrou nie.  Daarom behoort jy jou daagliks in die Bladsye van die boek te verdiep: Want sê 2 Tim 3:16  16  Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en ‘n regte  lewenswyse te kweek, 17  sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk.

  

 

Waarom lees ek die Bybel?

 

Psalm 19 sê  datdit volmaak is. Dit gee lewe.  Die Bybel is betroubaar. Dit gee wysheid. As jy die Bybel lees en dit in jou lewe toepas sal dit jou lewe vul met blydskap, want die Bybel dui altyd die regte koers aan. Die Bybel is helder, dit kom nie met draaie nie, niks daarin is weggesteek of verdoesel nie en daarom kan jy van die Bybel verwag om vir jou met insig te bedien. Die Boodskap van die Bybel is goed, as jy dit volg kan jy net positiewe resultate te wagte wees. Dit kern en wese van die Bybel is geregtigheid – naamlik dat dit moreel reg en korrek is. Dit maak van die Bybel die mees kosbare boek op aarde. - die resultaat van 'n lewe ingerig volgens die riglyne van die Bybel kan net goed en aangenaam wees.

 

Maar geliefdes dis nie die enigste  rede waarom ek die Bybel lees nie. Weet jy waarom lees ek die Bybel? - Want daar is krag in die Bybel. - Hoe weet ek dit? - die krag van die Woord van God is daagliks besig om my lewe te verander. Stukkie vir stukkie dag vir dag. Hy is vandag nog besig om my lewe te verander. Sodat ek eendag heilig en onberispelik voor God kan staan.

 

 Dit het nou reeds twee maal met my gebeur. Dat `n  jong man na my toe kom en vir my sê  dat hy dink dat hy gay is. - let wel ek sê  hy dink hy is gay want daar bestaan nie so iets soos `n  gay mens nie daar bestaan ent mense wat dink dat hulle gay is. En ek en die jong man het heen en weer gestoei rondom wat God se wil is vir sy lewe en wat die wanopvattings is waaraan hy hom oorgegee het. Tot ons op die punt van oortuiging gekom het. - en ek het geweet dat die taak te groot was vir my. - hoe oortuig jy iemand wat reeds vas staan i sy oortuiging? - Ek het hom weggestuur en vir hom gesê  hy moet God se wil vir sy lewe gaan soek in die bladsye van die Bybel. - Hy het een week later teruggekom en vir my gesê hy verstaan wat ek sê. - dit is nie God se wil dat hy so lewe nie, en dat hy bereid is om sy lewe aan God se wil te onderwerp. - hy is vandag besig met 'n intensiewe pad van berading om 100% terug te kom op God se pad. - Was dit ek wat hom oortuig het? Het hy my geglo? - Nee toe hy met 'n bereidwillige hart die Woord van God oopslaan en daarin begin lees het die krag van God se Woord hom verander. - Dit en ons intensiewe gebede vir hom.

 

Die Woord van God het krag. - is dit nie tyd dat jy dit begin lees en jou daaraan onderwerp nie?   

Stuur e-pos aan ds Piet Hattingh

As jy met ds Piet oor die boodskap wil gesels.

Tuisblad / Ons mense / Skakel in / Preke / Nuusbrief / Jaarprogram / Leesprogram / Waarvoor ons staan / Geskiedenis / Kerkgebou / Fotogallery / Kranspoort