Om jou vrou lief te he

Vadersdagdiens

Efesiers 5:25-30

“Vrouens wees aan julle mans onderdanig.” Die uiteenlopende reaksie wat hierdie Bybelse voorskrif by mense ontlok bly vir my besonder interessant. By sommige vroue laat dit koue sweet uitslaan want in baie huise is hierdie versie in die slaangoed in die huis ingegraveer. Sommige mense se dit is drakonies, argaies. Prof Christina Landman se dis `n fout. "Dit hoort nie in die Bybel nie", se sy. Een of ander man het dit daar gesit. Dit bly vir my interessant dat `n teoloog kan se iets hoort nie in die Bybel nie.

Die probleem is egter dat almal wat ongemaklik voel oor die opdrag nie die vertrekpunt van die opdrag in ag neem nie! :21 se: “wees uit eerbied vir Christus aanmekaar onderdanig”! Hulle neem nie in ag dat die Bybel hier besig is om `n rolverdeling te skets nie. Die gesin is `n struktuur met verskillende spelers en elke speler het sy eie rol en taak en funksie. Die rol van die vrou in hierdie opsig is om haar vrywilliglik aan die hoofskap van die man te onderwerp. Die man is die bevelvoerder en sy is tweede in bevel. Dit maak haar nie `n tweedeeklas burger nie! Die man vervul net nie die rol van leier nie - dis haar man se taak!

So, dames. Voordat julle aktiviste word en gereedmaak om vir my en vir Paulus en vir oom Angus aan die kerk se voordeur vas te spyker, luister net eers na die rol wat die man in die gesin moet vervul.

Die rol van die man in die huwelik is dat hy die leier moet wees en sy opdrag is om sy vrou lief te he.

Nou sien ek hoe die manne hulleself met groot genoegdoening regskuif in die banke, en met ‘n glimlag in sy binneste vir homself se, dis nie so erg nie, dit kan ek doen.

Dit mag dalk wees omdat die manne `n wanindruk het van wat liefde werklik beteken! Kyk net na die volgende reeks prentjies wat `n paar jaar gelede vir ons presies uitgedruk het hoe die wereld na liefde kyk: (Die prentjies verskyn onder die opskrif: "love is...") - sommige mense dink dat liefde daardie eerste ontmoeting is, die vlinders in die maag ervaring. Ander weer dink dat dit is om vir mekaar die son, maan en sterre te gee. Wat dit ook al beteken. Sommige mense dink dat liefde iets is wat aan die ander een gedoen moet word, liefde is iets wat gemaak word. Vir sommige mense is liefde `n gevoel; "die gevoel wat jy voel toe jy nog nooit voorheen gevoel het soos jy nou voel nie". As jy nie meer die gevoel voel nie dan soek jy na iemand wat jou `n gevoel sal laat voel dat jy so kan voel. Die vraag bly net staan; "wat gemaak wanneer die gevoel weggaan"?

As ons nou vir die manne hier sou vra wat liefde is, sou hulle tien teen een vir ons se; "dit is om nie jou vrou te slaan nie". - Ek weet selfs van `n ou wat se hy slaan jou vrou nie onnodig nie. `n Ander ou sou se dit is om nie te laat saam met die manne te kuier na werk nie. Nog iemand se idee is dat liefde is om nie die sekretaresse in die donker te knyp nie - "dis `n bewys van jou liefde vir jou vrou" se hy. Iemand se dit is om vir jou vrou spykers in die muur in te slaan, of om jou vrou se kar te diens.

Maar volgens die Bybel is al hierdie antwoorde uiters gebrekkig of selfs heeltemal verkeerd, want die Bybel het `n gans anderse konsep van wat liefde is.

Die Bybel se opdrag kom baie duidelik aan die manne in Efe 5: Mans julle moet julle vrouens liefhe - word drie maal in die gedeelte herhaa dieselfde opdrag met drie voorbeelde. Mans moet hulle vrouens liefhe - soos Christus die kerk liefgehad het, soos wat `n man sy eie liggaam liefhet, en soos wat `n man sy eie lewe liefhet, so moet mans hulle vroue liefhe.

Nou is dit `n goeie vraag: "Wat bedoel die Bybel as hy se dat die manne hulle vrouens moet liefhe soos wat hulle hulle self moet liefhe"?

In 1 Tess 2: vanaf : 6 se Paulus dat hy besonder lief geword het vir die gemeente. Luister hoe stel hy dit: "Ons het nooit daarna gestreef dat mense ons sou eer nie, of dit nou julle is of ander 7 al kon ons as apostels van Christus allerhande eise aan julle gestel het. Ons was liefdevol en sag teenoor julle soos ‘n ma wat haar kinders vertroetel. 8 So geheg is ons aan julle dat ons nie net die evangelie van God aan julle gegee het nie, maar ook ons lewe vir julle sou wou gee, want ons het julle lief gekry. Hierdie gedeelte hou nie net ‘n les in vir dominees oor hoe hulle met hulle gemeentes moet werk nie - dit leer ook vir ons wat liefde werklik is!

Iemand wat werklik lief het - is nooit op soek na eie eer nie, met ander woorde gaan dit in die verhouding nooit oor hom of haarself nie. Dink net `n bietjie hoeveel keer het jy al gedink, of sommer hardop uitgespreek, dat die mense in jou huis jou nie waardeer nie. Paulu se dat liefde nie so maak nie. Liefde is nie gesteld oor die eer wat hy ontvang nie - liefde gee, dit kyk nie na dit wat jy ontvang nie. En liefde loer nooit oor sy skouer om te sien wie jou liefde raaksien nie, en dit verwag ook nooit enige eer vir wat jy doen nie.

Paulus se ook dat liefde nie eise stel nie. - as ons mooi na die konteks kyk waarin Paulus dit stel dan se hy dit in die konteks van `n apostel en sy verhouding met die gemeente. - Hy se as apostel kon hy maklik aanspraak gemaak het op allerhande dinge. Die Boodskap vertaling vertaal dit met: ek kon maklik my gesag daar by julle misbruik het.” Hy kon aanspraak gemaak het op dinge soos huisvesting, versorging voorsiening in terme van lewensmiddele. Maar Paulus se hy het gesien hoe swaar die gemeente kry en daarom het hy nie aanspraak gemaak op dinge van die gemeente nie - want hy het hulle liefgehad.

Manne julle kan vas staan by die feit dat jy die hoof van jou huis is, en jy is dit ook, die Bybel se so. Maar wanneer jy hierdie posisie begin misbruik, dan het jy nie meer lief soos die Woord van God van jou vra om lief te he nie. Daar is baie dinge in die huishouding en spesifiek in die huwelik waarop jy kan aanspraak maak. Dinge wat jou toekom. Dinge wat jy tien teen een verdien. Maar as jy dit op jou huismense begin afdwing dan het jy nie werklik lief nie. Die groot vraag is: vertoon die dinge wat jy van jou vrou en van jou huismense verwag jou liefde vir hulle of is dit eintlik `n toonbeeld van die liefde wat jy vir jouself het. God vra dat jy hulle moet liefhe soos jy jou eie liggaam liefhet.

Om iemand lief te he soos jy jouself liefhet beteken dat jy liefdevol en sag teenoor iemand optree. Paulus vergelyk dit met `n ma wat haar kinders versorg. - eintlik word hier in die Grieks na `n moeder verwys wat haar kinders borsvoed. Nou wil ek nie by die borsvoeding-debat betrokke raak nie, maar die gedagte wat Paulus hier probeer tuisbring is die een van iemand wat in liefde alles van homself gee ter wille van die voordeel van die ander een. Om so lief te he beteken dat jy nie die koste van jou liefde vir jouself bereken nie. - Dit beteken dat as jy bereid is om die een in die verhouding te wees wat gee. Of die ander een nou jou liefde beantwoord of nie, dis nie jou saak nie - jou opdrag is om lief te he. Iemand wat so liefhet skop nie `n bohaai op omdat sy liefde nie na sy wense beantwoord word nie. Ware liefde bereken nie die prys nie.

Ware liefde beteken dat jy as man nie net aan die vereistes voldoen nie, nie net alle rolspelers gelukkig te hou nie. Ware liefde beteken dat jy bereid sal wees om jou lewe vir die ander een af te le. - Broers dit mag nou lekker melodramaties klink. - maar besef julle dat dit is wat ware liefde is. Ware liefde is om te sterf aan jouself, jou eie behoeftes en soeke na eie eer, en om jouself ter wille van die ander persoon op te offer. Alles minder as dit is nie ware liefde nie.

Kom ons wees prakties. Om jou vrou lief te he soos jouself, beteken dat jy alles in jou vermoe sal doen om vir haar te voorsien en te sorg in terme van lewensmiddele. Dit beteken dat `n man hard werk sodat sy gesin kan eet en leef. Liefde beteken dat `n man somtyds sy eie begeertes op sy skuif om aan sy vrou se behoeftes te voldoen, byvoorbeeld die televisie afskakel, en aan sy vrou se behoefte van kommunikasie en koestering aandag te gee. Dit beteken dat jy jou vrou weer soos `n prinses sal laat voel, meneer! Dit vra van jou om vir jou vrou te se hoe veel jy haar waardeer. Dat jy jou vrou beloon op `n manier wat vir haar aangenaam en lekker is. - dit help nie jy vat haar na die blou bul eindstryd toe nie. Dit beteken dat jy jou vrou help om te ontwikkel en uit te blink in haar werk of belangstellingsveld. Ware liefde skep vir sy vrou ruimte om te ontwikkel en die mens te word wat sy kan wees.

'n Man word nie beveel om sy vrou lief te he vir wat sy vrou is of nie is nie. God beveel `n man om sy vrou lief te he want dit is God se wil vir hom. God het bedoel dat `n man betower en saamgesleur word deur sy vrou se goeie eienskappe. Haar skoonheid haar grasie en die manier wat sy vir hom en die huisgesin sorg. Dit dra alles by tot ‘n mooi verhouding, maar die huwelik berus nie op hierdie dinge nie. Selfs al sou al die dinge wat die man uit die staanspoor aantreklik gevind het aan sy vrou verdwyn, dan staan God se opdrag nog steeds aan die man om sy vrou lief te he soos homself.

Maar broeders dis nie waar die opdrag eindig nie. - `n man moet nie net sy vrou liefhe soos homself nie, hy moet ook sy vrou liefhe soos wat Christus die kerk liefgehad het.

Rom 5:8 se dat Christus ons liefgehad het tot ons nog sondaars was. - dus se Efesiers 5 se opdrag dat  `n man sy vrou moet liefhe ongeag van haar werkverrigting. - of sy nou nog vir jou mooi is, of sy nou die kos verbrand en of sy nou nog jou hartsnare roer moet jy haar steeds bly liefhe as jy haar wil liefhe soos wat Christus die kerk liefgehad het.

Christus het nie die kerk lief omdat hulle doen wat hy wil he dat hulle moet doen nie, Hy het die kerk lief omdat hy gekies het om die kerk lief te he. Deut 7:7 stel dit die mooiste. Die Here het jou nie liefgekry en gekies omdat jy groter was as die ander volke nie, jy was die kleinste van almal. So is liefde nie `n reaksie op `n goeie gevoel van die man se kant af nie. - liefde is `n keuse `n besluit, `n opdrag.

Joh 13:1 se dat Jesus; ...sy eie mense wat in die wereld is, liefgehad, Hy het hulle tot die uiterste toe liefgehad.  Dit word deur Efe 5 as `n voorbeeld aan ons manne voorgehou. Om ons vroue tot die uiterste lief te he soos Jesus die kerk liefgehad het beteken dat ons haar sal liefhe tot die wenstreep bereik is, die werk afgehandel is, die missie voltooi is.  - as my Afrikaans my nie in die steek laat nie, beteken dit outydse "vasbyt" - iets wat skaars geword het vandag. Dit beteken dat selfs al is dit nie meer vir `n man lekker om sy vrou lief te he nie, hy sal vasbyt tot die einde toe, want dit is sy missie, dit is sy opdrag.  `n ware man bly staan totdat sy opdrag afgehandel is. 

Fil 2:6 se dat Jesus ... Homself verneder deur die gestalte van ‘n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. Dit se vir my dat Jesus se liefde selfopofferend was.  Dit word bevestig in 2 Kor 8:9; hoewel Hy ryk was, het Hy ter wille van julle arm geword, sodat julle deur sy armoede ryk kon word. Manne, Jesus se liefde vir die kerk was van so `n aard dat nie sy posisie nie, en geen vorm van rykdom vir Hom gekeer het om sy liefde te bewys nie. Dit was `n liefde wat bereid was om aan `n kruishout te sterwe. - Hy word as voorbeeld gegee van hoe `n man sy vrou moet liefhe.

Verstaan jy nou waarom mense wat nie van die opdrag hou dat vrouens aan hulle mans onderdanig moet wees nie net ‘n bietjie verder moet lees wat die Woord van God vir hulle se.

Julle wil nou seker weet wat dit alles met vadersdag te doen het. Wel ek dink dit het net mooi alles daarmee te doen. Wat is die grootste geskenk wat jy vir jou kinders kan gee. - die sekuriteit van `n stabiele huis waarin pa en ma lief is vir mekaar. Wat is die beste ding wat jy vir jou samelewing kan doen? Om stabiele huise te skep waar vroue liefde ontvang wat hulle verdien. Wat is die beste ding wat jy vir jouself kan doen, om jou vrou lief te he soos jouself, en soos wat Christus die kerk liefgehad het. Want so ontvang jy God se seen ook in jou huwelik.

Daarom wil ek vra dat julle as gesinne groepies in die banke sal maak en dat een persoon uit elke gesin nou vir die vader van die huis sal bid. - erken vandag dat God aan Hom `n baie groot taak gegee het, en bid dat God Hom die krag sal gee om die taak uit te voer.

 

Stuur e-pos aan ds Piet Hattingh As jy met ds Piet oor die boodskap wil gesels
 
Tuisblad / Ons mense / Skakel in / Preke / Nuusbrief / Jaarprogram / Leesprogram / Waarvoor ons staan / Geskiedenis / Kerkgebou / Fotogallery /Kranspoort