God roep jou tot sy diens
Haggai 1:1-11

Die verhaal word vertel van `n jong skoenmaker met die Naam van William Carey wat hom besonder geroepe gevoel het om die Evangelie na China te neem. Op `n dag het hy sy wens en roeping aan 'n klomp sakemanne bekend gemaak in die hoop dat hulle betrokke sou raak en hom sou help om sy roeping uit te voer. `n Befoeterde ou omie het tydens die byeenkoms fies opgestaan en gesê : "God sal sy werk in China doen soos Hy wil meneer Carey, Hy het nie jou hulp nodig nie."

God roep jou tot diens in sy koninkryk. Dit was deel van God se plan met hierdie wêreld. Dat Hy gewone mense gebruik wat toegewyd en gehoorsaam is aan Hom. - dit is waaroor die boek Haggai gaan. Die boek Haggai is een van daardie boeke wat jy nie sal verstaan voordat jy nie sy plek in die geskiedenis van Israel inpas nie.

In Augustus 586 vC het die Babiloniërs deur die mure van Jerusalem gebreek, hulle het koning Sedekia gevange geneem en sy oë uitgesteek, en die tempel vernietig. Die volk Israel is na Babilonië weggevoer om vir sewentig jaar daar in ballingskap te bly. In 539 vC, het koning Kores van Persië Babilonië verslaan en die Jode vrygelaat om terug te keer na Israel. Toe die groot groep Jode uit Babilonië onder leiding van Serubbabel seun van Sealtiël en kleinseun van die ou koning Jojagin in Jerusalem aankom. Klim die profeet Haggai onmiddellik in om die volk te motiveer om die tempel te bou. "Hierdie tempel moet gebou word" sê Haggai, want dit is die setel van God se verhouding met sy volk. Dit is die teken van die toewyding van die volk en dit is die plek waar die volk aan die Here die eer kan gee wat Hom toekom.

En die volk, die gemeente, hulle spring toe natuurlik onmiddellik in met pik en graaf om die tempel te herstel nie waar nie? - Nee, hulle doen nie - "die tyd is nie nou reg nie" sê hulle. "Soos ons die Bybel verstaan", sê hulle, "moet die tempel nie nou herstel word nie maar eers later." - "My dominee sê dis nie nodig om tempels te bou nie, die teologiese proffie sê dat as ons die Bybel reg verstaan het ons sou geweet dat hier net van 'n geestelike tempel gepraat word nie 'n fisiese een nie. - Ons hoef nie nou die tempel te herstel nie." - sal ons dit die teologiese verskoning noem? Of die pragmatiese verskoning; - "die plek waar ons tans offer is heeltemal voldoende. Ons het nie regtig `n nuwe tempel nodig nie. Het jy gesien hoe lyk die terrein waar jy die tempel wil bou? Die plek lê vol klippe van die vorige tempel. Kan ons nie ook maar die Here onder die boom of op die koppies gaan dien nie." En net voor jy gedink het die verskonings wat ons vandag aanbied is iets nuuts; - "daar is nie nou geld nie." - die ekonomiese verskoning. "Ons kom nou net uit Babel uit, ons moes ons reiskoste betaal ons moet van nuuts af kom vestig hier in Jerusalem, ons het nie nou geld nie." "ons kan nie nou die tempel van die Here bou nie."

En dan roep Haggai die volk bymekaar op 29 Augustus 520 vC want hy het `n woord van die Here op die hart wat hy aan die volk moet meedeel. Ons lees die preek in Hag 1:1-11 1 Die woord van die Here het deur die profeet Haggai gekom tot Serubbabel, seun van Sealtiël en goewerneur van Juda, en tot die hoëpriester Jesua seun van Josadak. Dit was op die eerste dag van die sesde maand in die tweede regeringsjaar van koning Darius. 2 So sê die Here die Almagtige: Hierdie volk sê dit is nie nou die tyd om die tempel te herbou nie. 3 Toe het die woord van die Here weer deur die profeet Haggai gekom: 4 Is dit nou die tyd vir julle om in pragtige huise te woon terwyl my huis in puin lê? 5 Daarom, so sê die Here die Almagtige: Neem ter harte wat met julle gebeur. 6 Julle het baie gesaai, maar min geoes; julle het geëet, maar nie genoeg gekry nie; julle het gedrink, maar dors gebly; julle het klere aangetrek, maar nie warm geword nie; julle is soos 'n dagloner wat sy loon in 'n stukkende beursie steek. 7 So sê die Here die Almagtige: Neem ter harte wat met julle gebeur. 8 Gaan haal hout in die berg en herbou my huis sodat Ek my eer kan ontvang en tevrede kan wees, sê die Here. 9 Julle het 'n groot oes verwag, maar min gekry, en wat julle nog huis toe gebring het, het Ek laat verdwyn. Waarom? vra die Here die Almagtige. Omdat my huis in puin lê, terwyl elkeen van julle hard besig is om aan sy eie huis te werk. 10 Dit is oor julle dat die hemel sy reën en die aarde sy opbrengs teruggehou het. 11 Ek het droogte laat kom oor die land en oor die berge, oor die koring, die wyn en die olie en oor die opbrengs van die land, oor mens en dier en oor alles waarmee die mens hom besig hou.

Die Here vra `n eenvoudig vraag. - "Julle het baie verskonings en baie redes waarom julle nie nou die tempel hoef te bou nie. Maar dit is nou tyd om aan julle eie sake aandag te gee? - Om huise te bou, en op te gradeer? Is dit tyd vir nuwe voertuie en strandhuise en jagplase? - Dit is nou tyd vir al hierdie dinge, maar nie vir die eer en die tevredenheid van die Here nie? - "verstaan ek julle reg?" vra die Here.

Dit bly vir my interessant dat ons dink dat ons die Here 'n rat voor die oë kan draai. Die Here sê: "Ek hoor wat jy sê en ek verstaan. Ek verstaan dat jou sake vir jou meer belangrik is as myne." - "Ek verstaan dat jou diens aan my, en jou toewyding aan my maar baie oppervlakkig is. -dit is so diep is as wat dit jou pas. - Ek verstaan dat jy bereid is om my op jou terme te dien. Maar die oomblik wat ek jou vra om jouself onvoorwaardelik aan my te gee en my met jou hele hart te dien dan pas dit jou nie. Verstaan ek jou reg?" Vra die Here? Ek dink dat dit belangrik is dat jy die resultaat van `n halfhartige lewe voor die Here verstaan: Haggai 1:6 Julle het baie gesaai, maar min geoes; julle het geëet, maar nie genoeg gekry nie; julle het gedrink, maar dors gebly; julle het klere aangetrek, maar nie warm geword nie; julle is soos 'n dagloner wat sy loon in 'n stukkende beursie steek. :9 Julle het 'n groot oes verwag, maar min gekry, en wat julle nog huis toe gebring het, het Ek laat verdwyn. - Klink dit nie vir jou soos die ekonomiese tye waarin ons leef nie? - Jy werk hard, jy doen wat jy kan, maar jy bly teleurgestel in jou opbrengs. Jy werk hard vir `n stukkie welvaart maar daar is geen welvaart vir jou nie. En wat van die rotteresies waarin jy daagliks deelneem. Jy werk jouself oor `n mik, neem finansiële risiko's doen besigheid. Geld verwissel van hande, maar op die ou einde is jy maar net weer waar jy begin het. Hoekom is dit so?

Die Here antwoord in :9. Omdat my huis in puin lê, terwyl elkeen van julle hard besig is om aan sy eie huis te werk. Ons is elke dag onderworpe aan natuurwette. Die belangrikste hiervan is sekerlik die wet van swaartekrag. Jy hoef my nie te glo nie, maar as die stoel waarop jy sit op hierdie oomblik sou besluit om die stryd gewonne te gee, sou jy die wet van aangesig tot aangesig ontmoet. Soos wat ons lewe deur hierdie en ander natuurwette beïnvloed word is daar ook geestelike wette wat op ons geestelike lewe van toepassing is, en een van hulle vind ons in Mat 6:33 "... beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal Hy julle ook al hierdie dinge gee."

Die beginsel sê: maak God jou eerste prioriteit, en sien hoe jou al jou sake in plek val. Maar so lank as wat jy jou eie sake op God se tyd en met sy middele probeer bedryf sonder om aan Hom die eer te gee, so lank is jou sake gedoem vir mislukking. Maak God die sentrum van jou bestaan, en sien hoe jou sake `n nuwe dimensie van sukses begin geniet. Dit is `n kwessie van prioriteite. As God sy waardige plek bo aan jou prioriteitslys kry, val al die ander sake outomaties in plek. Maar as God nie aan die bo-punt van jou prioriteitslys staan nie, is al die ander sake sonder anker en is daar geen orde nie. En jy beleef die chaos van `n ongeordende lewe. Waarom sukkel jy so om God se plek in die heelal te erken? Aanvaar en glo dat Hy die God van hemel en aarde is. Dat alles aan Hom behoort en dat dit aan Hom toekom. - God besit alles, Hy verdien alles, en ek en jy is Hom alles verskuldig. - die vryheid wat ek en jy geniet om met ons eie sake besig te mag wees is `n genadige vergunning van God. Hy skuld ons niks, maar Hy gee dit omdat Hy 'n genadige en liefdevolle God is. - En wat maak jy daarmee? - eien God se genade`n reg toe. Jy verstaan verkeerd en dink dat jy dit verdien! Jou eie sake en eie belange word ver bo God s'n geplaas. God skuld dit vir jou!

Dit lyk vir my asof Haggai `n beter dominee is as wat ons vandag het, want die volk hoor nie net wat hy sê nie, hulle doen selfs iets daaraan. - hulle begin onmiddellik bou aan die tempel: 12 Toe het Serubbabel seun van Sealtiël, en die hoëpriester Jesua seun van Josadak, en almal wat van die volk oorgebly het, ter harte geneem wat die Here hulle God gesê het, wat die profeet Haggai in opdrag van die Here hulle God gesê het. Die volk was vervul met ontsag vir die Here. Wat gebeur met iemand wat die Here se Woord ter harte neem en iets daaraan begin doen? 13 Haggai die boodskapper van die Here het in opdrag van die Here vir die volk gesê: Ek is by julle, sê die Here. - Dis wat gebeur. (Jy sal die teenwoordigheid van die Here beleef en diensbaar wees in sy Koninkryk) 14 Die Here het toe vir Serubbabel, seun van Sealtiël en goewerneur van Juda, en vir die hoëpriester Jesua seun van Josadak, en vir almal wat van die volk oorgebly het, aangevuur, en hulle het die werk aan die huis van hulle God, die Here die Almagtige, aangepak.

Het jy gesien hoe werk die Here met sy kinders? - Hy stuur `n boodskapper en die boodskapper moet eenvoudig sê wat hy van die Here gehoor het. - dan verwag die Here `n reaksie van die hoorders; - ons sal bou. As die Here die regte reaksie ontvang, dan seën Hy hulle met sy teenwoordigheid. En die Here vuur die volk aan van binne. - Entoesiasme - God binne in my motiveer my om sy werk te doen.

Wat is die dominee se werk? - Hy moet God se woord oordra. - Wat is jou werk? - jy moet ter harte neem, en jy moet bereid wees om te doen. - Wat sal die Here doen? Hy sal inspireer en motiveer. Iemand wat hoor wat die Here sê, daarop ag slaan en dit begin doen, kan altyd, maar altyd staat maak op die Here se teenwoordigheid en die Here se hulp. Hoe weet ek dit? - Wel dit is nog een van die geestelike wette wat ons in die Skrif vind. Luister na Jer 7:7 As julle aan My gehoorsaam is, sal Ek julle in hierdie plek laat bly, in hierdie land wat Ek vir altyd aan julle voorvaders gegee het.

Hoe lank het hierdie ywer van die volk gehou? Amper vier weke. En dan kom sê jy vir my die Woord van die Here is nie relevant nie! Die datums word nie verniet so noukeurig weergegee in die boek Haggai nie. Dit was natuurlik heelwat harder werk as wat hulle gedink het! Hulle het gedink hulle moet net maar gou gou weer al die klippe van die vorige tempel op mekaar stapel en siedaar, 'n nuwe tempel! Maar so maklik was dit toe nie. En om alles te kroon kom daar mense daar aan wat kan onthou hoe die vorige tempel gelyk het, en sê vir hulle dat hierdie nuwe tempel nooit sal lyk soos die een wat Salomo gebou het nie, julle werk is pateties in vergelyking met Salomo s'n. - en toe hou die volk op met bou.

Die Here kom en bemoedig sy volk: 2:4 Maar nou, Serubbabel, skep moed, sê die Here, en jy Jesua seun van Josadak, hoëpriester, skep moed, en julle almal, burgers van die land, skep moed, sê die Here! Begin met die werk, want Ek is by julle, sê die Here die Almagtige. Is dit nie wonderlik dat God nie opgee met sy kinders nie! - As jy eers een maal kind van God is, as jy eers jou commitment voor die Here gemaak het, dan kan jy maar moedeloos word. En as jy uitsak, ja al doen jy selfs weer sonde, sal die Here jou nie afskryf nie. Hy sal jou vergewe en jou weer kom haal. Maar hoekom raak jy soms moedeloos? `n Mens raak moedeloos wanneer hy dinge in eie krag probeer doen en jy tot die besef kom dat jou eie krag nie genoeg is vir die taak nie. God wil jou leer om nie op eie krag staat te maak nie maar op Sy almag!

Hierdie ouens het na vier weke terug gekyk oor hulle werk en gesê - na vier weke kan ons geen vordering sien nie! Ons kan net sowel maar op hou! - Maar dan antwoord God in verse 6-10. - laat jou oë vinnig oor die vier verse gaan en sê vir my watter woord sien jy die meeste raak? - "ek sal" sê die Here. Natuurlik sal jy moedeloos raak as jy op jou eie krag staatmaak, maar as jy op die Here se krag reken sal jy kan volhou. Dis nog een van daar die geestelike beginsels waarop ons kan staatmaak: Jes 40:30 Selfs jongmanne word moeg en raak afgemat, selfs manne in hulle fleur struikel en val, 31 maar dié wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Hulle vlieg met arendsvlerke, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle loop en raak nie afgemat nie.

Is dit nie wonderlike nuus dat jy nie verantwoordelik is vir die sukses op hierdie aarde nie? God vra nie jou wonderlike vermoëns nie. - Hy vra jou toewyding en bereidwilligheid. Hy sal die res voorsien. As Hy reeds begin het aan die bouwerk in jou lewe kan jy seker wees dat Hy dit end uit sal volvoer. Dit is nog een van daardie geestelike wette waarop ons kan staat maak: Filippense 1:6 Ek is veral ook daarvan oortuig dat God, wat die goeie werk in julle begin het, dit end–uit sal voer en dit sal voleindig op die dag wanneer Christus Jesus kom.

Kom pas nou jouself in die boek Haggai in: -Die dinge in jou lewe is nie lekker nie. Jou geldsake, jou persoonlike lewe. En nou in die ontydigheid van jou situasie kom roep die Here jou om betrokke te raak by sy koninkryk op aarde. - kom ons sê dit maar reguit: die Here sê vir jou, dat jy moet ophou om kerk te speel en `n commitment aan die Here moet maak. Jy maak `n oorgawe aan die Here, maar dit is moeiliker as wat jy gedink. Die Here is hier om jou te bemoedig en sy roeping aan jou te bevestig. God gebruik nie perfekte mense nie. God soek nie heilige mense sodat Hy deur hulle kan werk nie. - God soek gewone mense wat bereid is om hulle volledig aan die Here toe te wy, dan heilig hy hulle en stel hulle besonder aan in sy diens. -

Die boek Haggai sluit af met 'n herbevestiging van jou roeping: 2:23 Daardie dag sal Ek jou vat, sê die Here die Almagtige, en jou, my dienaar Serubbabel seun van Sealtiël, 'n seëlring maak, want Ek het jou uitgekies, sê die Here die Almagtige.

Stuur e-pos aan ds Piet Hattingh As jy met ds Piet oor die boodskap wil gesels
Tuisblad / Ons mense / Skakel in / Preke / Nuusbrief / Jaarprogram / Leesprogram / Waarvoor ons staan / Geskiedenis / Kerkgebou / Fotogallery /Kranspoort