Die wingerd en die lote

Johannes 15:1-10

In Johannes 14:31 sê die Here Jesus vir sy dissipels: “Staan op, laat ons hiervandaan weggaan.” Die ete in bovertrek is verby, die Here het die nagmaal ingestel. Judas is ontbloot as die verraaier. En Jesus het vir sy dissipels gesê dat Hy van hulle weggaan, maar dat hulle nie ontsteld moet wees nie. Hy gaan om vir hulle plek voor te berei. Dan stap ons saam met Jesus en sy dissipels na Getsemane. Soos die naam sê, was Getsemane 'n tuin. Binne 'n ommuurde stad soos Jerusalem is daar nie plek vir tuin nie. Dus het elkeen 'n huisie binne die mure van die stad gehad maar 'n stukkie tuin buite die mure van die stad. Dit is deur hierdie tuine dat Jesus en sy dissipels nou stap op pad na die tuin van Getsemane toe. Dit was volmaan, want dit was die tyd van die pasgafees. Jesus sien in die maanlig 'n wingerd, en stop om vir oulaas nog weer vir sy dissipels te leer.

Lees Johannes 15:1-10

Ek is die ware wingerdstok

Terwyl die Here Jesus die sterk stewige wingerdstok, die basis van die wingerd in sy hand vashou, sê Hy vir sy dissipels: “Ek is die ware wingerdstok” God, die Vader soek vir eeue lank al 'n wingerdstok wat vir Hom vrug sal voortbring wat aan Hom as Skepper lof eer en heerlikheid sal bring. As 'n mens luister na God se woord in Jesaja 5, dan hoor ons God se hartseer oor Israel as wingerdstok wat nie vrug voorbring nie. (Lees Jes 5:1-7)

God het sy hoop op Israel geplaas dat hulle die wingerd sou wees wat vir hom vrug sou voortbring wat tot sy lof en eer en heerlikheid sou strek, maar hulle het hom teleurgestel. Daarom het Hy, die Ware wingerdstok na vore laat kom, Jesus. Hy is die een wat die laaste vrug gaan voortbring waarna sy Vader so lank al soek. Vrug waardeur die Vader verheerlik sal word.

Net netnou nog in die bovertrek het Jesus vir die dissipels gesê dat Hy die weg, is die waarheid, die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur Hom nie. Wat moet ek en jy hoor vanmore as Jesus ook vir ons sê “Ek is die ware wingerdstok”? Ons moet verstaan dat Jesus die bron van alle geestelike lewe is. Hy is die kern, die stam, die begin en die einde. Ons groei uit Hom uit. Ons is vir ons geestelike lewe geheel en al afhanklik van ons verbintenis aan Jesus.

Hoor jy dat die Here Jesus hier vir jou en vir my wil sê dat daar vir jou geen geestelike lewe is sonder 'n verhouding met Hom nie. - Ek wil dit onomwonde sê hier vandag en sommer reg aan die begin: as jy nie die Here Jesus Christus as Verlosser en Saligmaker aangeneem het nie. As jy nie in 'n persoonlike dinamiese verhouding met Jesus Christus as die wingerdstok staan nie. As hierdie verhouding met Jesus Christus nie sigbaar word in die manier wat jy elke dag lewe nie, staan jy nie in die regte verhouding met God nie. Jy kan godsdiens beoefen so veel as wat jy wil. Jy kan deur al die bewegings van kerk en gemeentes en sindodes gaan. Jy kan gee, jy kan werk, jy kan ondersteun, maar as jou verbintenis aan God nie deur die wingerdstok, Jesus gaan nie, is daar nie 'n verbintenis nie en staan jy buite.

...julle is die lote.

Die Here Jesus verwys na homself as die hele wingerdstok, stam vertakkings en al. Maar die lote, daardie ou dun onbeduidende ou takkies wat uit die wingerdstok uitgroei, dit is die gelowiges. Is dit nie interessant nie, dat dit nie die wingerdstok is wat vrug voortbring nie. Die vrug groei nie direk aan die wingerdstok nie. Die wingerdstok produseer die lote en die vrug kom uit die lote na vore. - En hier sê die Here Jesus vir ons dat ons die lote is. Ons is die dun onbeduidende ou takkies wat aan die wingerdstok groei, en dit maak ons verantwoordelik vir die vrug.

Enigiemand wat enigsins iets van snoeiwerk af weet sal weet dat jy verskillende soorte lote kry. Uit die stam uit groei daar dikwels 'n lekker welige weerbarstige loot. Hy groei sommer lekker vinnig en sterk. Maar dit is 'n waterloot. Hy groei sommer maar net. Neem groeikrag uit die plant en neem net plek op. Hy steel die sonlig van 'n tak wat wel vrug wil dra maar hy het geen intensie om vrug te dra nie, hy groei sommer maar net die kortste pad na die lig toe.

Dan kry jy daardie takkie, uit die staanspoor nie so sterk en welig soos die waterloot nie, maar hy het een enkele doel voor oë en dit is om hierdie seisoen net een of dalk twee vruggies te dra, en dit doen hy goed. En as hy die seisoen 'n vruggie gedra het dan is hy volgende seisoen sterker en sal daar vyf of ses vruggies aan hom gevind word. - hy groei stadig maag sterk en bo alles, hy bring vrug voort.

...my Vader is die boer.

En dan vertel die Here Jesus vir ons van die boer. - En soos enige goeie boer het Hy net een enkele oogmerk, en dit is dat sy lote vrug moet dra. - Is dit nie wat 'n boer doen nie – om te produseer? - En dieVader is presies dieselfde. - Hy soek na vrug. - Waarom soek God die Vader vrug van sy wingerdstok? Want sê : Joh 15:8 My Vader word juis daardeur verheerlik dat julle baie vrugte dra en my dissipels is. - God se eer en heerlikheid is sy grootste prioriteit. En wanneer ek en jy as gelowiges vrug dra, dan vervul ons ons skeppingsdoel, naamlik om God te verheerlik. So glimlag God op dit wat ons doen en ons ontvang Sy seën.

Hoor jy dat die Vader maar een kriteria het vir 'n takkie. - Dat hy vrug dra. Vrug is die onderskeidende kenmerk van 'n ware loot.

Hierdie vereiste van God dat ons moet vrug dra, word ook op ander plekke in die Bybel baie sterk beklemtoon. Dink aan Matteus 13, die gelykenis van die saaier. - Sommige saad val op die pad, sommige op die rots ander tussen die onkruid, maar die enigste saad wat die saaier se goedkeuring wegdra is die wat vrug dra. 'n Ander stukkie inligting wat ons uit Matteus 13 kry is dat die mate waarin die saad vrug dra nie vir God so belangrik is as dát hy vrug dra nie. - gaan kyk weer na Matteus 13 en jy sal vind dat daar geen waarde-oordeel uitgespreek word oor die hoeveelheid saad wat voortgebring word nie. - Matteus 13:23 sê dat sommige honderd sommige sestig en ander dertigvoudig oes lewer. - maar daar is geen oordeel nie. - God verwag net vrug van ons!

Omdat vrug vir die boer van sulke groot belang is, is die boer altyd besig om die wingerd reg te snoei sodat hy maksimum vrug kan dra. Hy is baie intiem betrokke by die lote wat uit die wingerdstok groei. Daardie waterlote wat net groeikrag en plek en sonlig opneem en wat nie eers die intensie het om vrug te dra nie, daardie lote sny die boer summier af. En wat hartseer is van die lote is hulle totale waardeloosheid. Aan die wingerd het hulle geen nut en doel nie, en selfs nadat hulle van die wingerd afgesny is is daar steeds niks goeds vir hulle te sê nie. Hulle kan nie eers gebruik word om vuur te maak om iets op te kook nie, want hulle maak net 'n klomp rook. Dus word daardie lote onmiddellik op 'n hoop gegooi en aan die brand gesteek.

Die ander lote, die wat die potensiaal het om vrug te dra, hulle ontvang die boer se liefdevolle sorg. Die woordjie wat hier vir "snoei" gebruik word, kan ook met skoonmaak vertaal word. Met ander woorde wanneer die boer met sy snoeisker of somtyds met 'n skerp snoeimes daar aankom, is dit nie om te skaad en te vermink en seer te maak nie. Nee, die boer sny juis daardie goed van die loot af wat hom in sy groeikrag beperk. Daardie takkies wat uit die vrugdraende tak groei wat sonlig steel. Daardie lote wat onnodige groeikrag neem sonder om vrug te lewer. Daardie lote wat in 'n verkeerde rigting neig, dit is waarvan die boer die vrugdraende takke skoonmaak sodat hulle groter, beter en selfs nog weliger vrug kan dra. Ek en jy as takkies moet die Liefdevolle Boer ten volle vertrou. Wanneer ons deur God se liefdevolle hand gesnoei word is dit nie om ons skade aand te doen nie, maar om ons te help om selfs beter vrug te dra.

Spurgeon sê iets baie interessant aangaande hierdie snoeiproses van God. Hy sê dat elke enkele ding wat in jou lewe gebeur deel is van hierdie snoeiproses van God. God die boer is baie intiem betrokke by elke sekonde van jou lewe. Die goeie goed wat in jou lewe gebeur is die kunsmis en water en bemesting wat God voorsien om jou die beste geleentheid te gee om te groei. Die hartseer skandes skade en pyn wat oor jou lewe kom is die snoeiskêr van die boer wat onnodige dinge uit jou lewe uithaal. Hoe meer pyn jy ervaar in die snoeiproses hoe nader sny die boer aan die dinge wat naby aan jou hart lê. Spurgeon sê ook dat die snoeiproses in jou lewe nie so pynlik hoef te wees nie. As jy byvoorbeeld na God se liefdevolle stem in sy Woord en die stem van sy Gees in jou binneste luister en self die verstellings en aanpassings in jou lewe maak, dan is dit nie nodig vir God om groot snitte in jou lewe te maak nie. Maar sê hy is dit juis in daardie gevalle wat jy nie na God se liefdevolle leiding wou luister nie, wat Hy moet inklim met sy skêr en dikwels die dik lote naby aan jou hart moet verwyder sodat jy die vrug kan dra waarna Hy verlang.

Hoor jy vandag wat die woord van die Here vir jou wil sê ? - Jou verbintenis aan die wingerdstok word gemeet aan die vrug wat jy dra. Die Here Jesus het by geleentheid self gesê : Luk 6:43 Dit is nie die goeie boom wat slegte vrugte dra nie, en ook nie die slegte boom wat goeie vrugte dra nie. 44 Elke boom word aan sy eie vrugte geken. Van doringstruike pluk 'n mens mos nie vye nie, en van 'n doringbos oes jy ook nie druiwe nie. :45 Die goeie mens bring die goeie te voorskyn uit die oorvloed goeie dinge in sy hart, en die slegte mens bring die slegte te voorskyn uit die oorvloed slegte dinge. Waar die hart van vol is, loop die mond van oor. die vrug is die duidelikste bewys van wat in die kern van ons lewens aan die gang is. Die vrug, en nie leë woorde en sinnelose gebruike nie, is wat aan God die eer en die lof bring waarna Hy verlang.

Wat is die vrug wat God van ons verlang?

'n veranderde lewe. Die Bybel sê letterlik vir jou en my vandag: moet my nie vertel van jou godsdiens nie. Moenie my vertel van jou diepgewortelde geloof nie. Moenie vir my vertel hoeveel geld jy gee of waar jy betrokke is nie! Wys my die getuienis van 'n veranderde lewe.

Kyk hoe mooi word hierdie getuienisse van 'n veranderde lewe uiteengesit in :7-11 van hierdie selfde gedeelete: :7 noem die getuienis van beantwoorde gebed. ...vra dan net wat julle wil hê, en julle sal dit kry. En as jy gedink het dat die vers verwys na 'n rooi Ferrari, of dat jy die lotto sal wen of dat jy ryk en suksesvol sal wees sodat jy lekker kan lewe, dan het jy jou so pas gediskwalifiseer. - hierdie vers verwys juis na 'n effektiewe lewe in diens van God. Die hele gedeelte lê in die konteks van vrug dra in God se koninkryk! Jy kan vir God vra net wat jy wil om in sy diens te gebruik om vir hom vrug te dra, en Hy sal dit vir jou gee.

Die tweede getuienis vind ons in :8. dis die van 'n veranderde lewe. Daar bestaan geen sterker getuienis, geen groter eer aan God as wanneer jou vriende en familie na jou toe kom en vir jou sê: “man, jy het verander!” nie. Wanneer mense wat jou geken het en weet hoe jy gelewe het 'n nuwe gedragspatroon, 'n nuwe stel waardes, en nuwe optrede by jou sien. Wanneer jy anders optree as die mense van die wêreld. Dan is jou vrug sigbaar vir almal omte sien.

Die derde getuienis is die van die liefde. Sien jy die driedeling waarin hierdie opgedeel is: - die Vader het my lief en het julle lief en julle moet in my liefde bly, met ander woorde – die liefde moet julle uitstaande eienskap wees. Hoekom liefde? - omdat daar geen beter toets is vir jou lojaliteit as liefde nie. As jy nie omgee hoe ander mense onder jou optrede ly nie, is dit 'n duidelike bewys dat jy besig is om op jouself en jou eie behoeftes te fokus en nie daarop gefokus is om God te verheerlik met die vrug wat jy dra nie. Maar wanneer jy jou uitdop en vir ander mense begin lewe. Waneer jy ander mense se behoeftes bo jou eie stel, dan is die vrug van 'n veranderde lewe sigbaar.

Die laaste getuienis van vrug is die van vreugde. Is dit nie interessant dat die ou wat terughou in God se koninkryk ook die ou is wat alles verloor nie. Maar die een wat uitbundig alles opoffer tot God se eer juis die een is wat alles kry! - offer alles wat jy is en het op en jy sal alles wen. Hou sommige terug en offer nie alles vir God op nie en jy verloor alles. Jou uitbundige vreugde, geluk en blydskap in God se koninkryk is sekerlik een van die belangrikste vrugte wat jy as gelowige moet dra.

Waarom vertel die Here Jesus hierdie gelykenis? Hy sal binne blote ure van hier af wreed van die dissipels weggeneem word en hulle sal die wrede wye wêreld op hulle eie moet trotseer. Hy vertel die gelykenis om vir die dissipels te verduidelik hoe verskriklik belangrik dit is vir hulle en vir ons wat agterbly om in 'n nabye intieme verhouding met Jesus Christus te bly.

Geliefde in die Here Jesus, jy wat vandag na my luister. - Jesus sê “Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur My nie.”

AS jy Jesus Christus as Verlosser en Saligmaker aangeneem het. Bly dan baie intiem naby aan Hom. Hy in jou en jy in Hom onlosmaaklik verbind. Laat sy lewenskrag deur jou vloei soos deur 'n takkie. Lewe in absolute afhanklikheid van Hom en jy sal sien hoe die vrug vanself kom. Maar wanneer jy nie so naby aan hom wil lewe nie, dan is daar aktiwiteit, daar is groei maar waardeloos, want daar is geen vrug nie. Dan lê die snoeiskêr naby aan die waterloot.

Joh 15:4 Julle moet in My bly en Ek in julle. 'n Loot kan nie uit sy eie vrugte dra as hy nie aan die wingerdstok bly nie; en so julle ook nie as julle nie in My bly nie.

Stuur e-pos aan ds Piet Hattingh  As jy met Ds Hattingh oor die boodskap wil gesels.

Tuisblad / Ons mense / Skakel in / Preke / Nuusbrief / Jaarprogram / Leesprogram / Waarvoor ons staan / Geskiedenis / Kerkgebou / Fotogallery / Kranspoort