Wat wil jy hê moet ek vir jou doen?

Mark 10:46-52, Mat 20: 29-34

Verlede week het ons begin om saam met die Here Jesus op sy laaste reis te gaan vanaf Nasaret na Jerusalem. Suidwaarts het ons saam met Hom gestap tot waar die Jordaanrivier uit die meer uitloop. Van daar af is ons Suidwaarts al met die rivier langs in `n gebied wat as Perea bekend bestaan het. Naby die dooie see is ons oor die Jordaanrivier om oor Jerigo uiteindelik by Jerusalem uit te kom. - verlede week het ons gesien hoedat Jesus Sy dissipels nader roep en vir hulle vertel dat Hy na Jerusalem gaan om deur die priesterhoofde en Fariseërs oorgelewer te word om bespot, gegesel en gekruisig te word. - Sy dissipels het egter nie hieraan aandag gegee nie want hulle was besig met hulle eie selfsugtige ambisies.

Vandag is ons saam met Jesus naby die dorpie Jerigo.

In Jesus se tyd was Jerigo `n juweel in `n dorre landskap, Josefus die geskiedskrywer van Jesus se tyd sê dat as dit in die winter in Jerusalem gesneeu het, dit heerlik warm in Jerigo was. Jy sien Jerigo was laer as Jerusalem geleë en die warm woestynwind het hom heerlik gehou in die winter. - dit was so lekker daar dat Herodus selfs vir hom `n winterfort daar opgerig het. Jerigo was bekend as die stad van die palmbome. Daar was goeie landbougrond wat goeie oeste ingebring het van vye, en sitrus en dadels.

Soos wat Jesus deur Jerigo gestap het moes dit hom sekerlik aan baie dinge van sy aardse bediening herinner het. Dit was min of meer hier waar Hy sy aardse bediening begin het. Dit was net wes van Jerigo wat Jesus vir veertig dae in die Woestyn versoek was.

By Jerigo het `n klomp mense rondom Jesus begin saamdrom. Hulle het gehoor van die “groot profeet” van Nasaret en hulle wou hom sien. Hulle wou hom hoor praat. Terwyl Jesus so met die skare aan beweeg met die pad, is daar skielik `n geskreeu van die kant van die pad af. - dit was nie 'n goed gemanierde roep nie - die woord wat hier gebruik word om die geskreeu te beskryf is die Griekse woord “krazo” wat op 'n noodkreet kon dui. Dieselfde woord word gebruik om na `n vrou in barendsnood se skreeu te verwys. Dit kan ook vir die geskreeu van geestesversteurde mense gebruik word. - met ander woorde, nie `n vriendelike geroep nie, maar `n desperate geskreeu! "Here, Seun van Dawid, ontferm U tog oor ons!”

Die mense in die skare het na die blinde man gedraai en hom probeer stilmaak: “vir wat skreeu jy so? Sies man, `n ordentlike mens skreeu nie so nie! Bly stil!” maar hierdie blinde man het net mooi niks gehad om te verloor nie. Vir jare het hy elke dag na die pad toe gestrompel, daar in die warm son gesit in die hoop dat iemand tog net vir hom 'n ou aalmoesie sou gee waarvan hy kon lewe. Daar was 'n desperaatheid in sy geskreeu – hier was hoop! `n Nuwe kans! Verlossing. - Na die duiwel met die mense! Hy gee nie om wat die mense van hom dink nie – hy het Jesus se hulp nodig en hy het dit nou nodig, miskien kom Hy nooit weer hier by Jerigo verby nie! - Hy sal skreeu as hy wil!

En dan gaan Jesus staan. En Hy draai na die blinde man toe. Bo al die rumoer van die mense rondom Jesus het hy die geskreeu van `n desperate man gehoor! En Hy sê: "Roep hom nader." Toe die mense na die blinde man toe gaan en vir hom sê dat Jesus hom nader roep spring hy op, los sy bokleed net daar en gaan na Jesus toe. Jy moet onthou dat `n bedelaar 'n ou is wat nie besittings het nie. Dit wat hy besit het het hy aangehad. - hierdie bo-kleed van hom was die een ding wat hy voor hom op die grond uitgegooi het sodat die mense geld daarin kon gooi. - aan die einde van die dag het hy die bokleed bymekaargebind en gekyk wat daar in was. - die bokleed was die ding wat hy in die nag bo-oor hom gegooi het waar hy ook al gelê en slaap het. - die bokleed was sy belangrikste besitting, en hy gooi sy bokleed sommer daar eenkant om na Jesus toe te gaan. - Hierdie ou het met so `n onwrikbare vertroue na Jesus toe gegaan dat hy elke enkele grein van sekuriteit wat hy gehad het opsy gooi om by Jesus uit te kom!

Waarvoor is jy desperaat op hierdie dag? - Desperaat vir ‘n verandering in jou lewe? - Desperaat om uit die gemors te kom waarin jy jou vasgewoel het? - Desperaat op ‘n nuwe kans? Waarvoor is jy desperaat?

Of soek jy na verlossing met ‘n ongekende desperaatheid? Jy soek desperaat na ‘n meer innige verhouding met jou Verlosser. Jy wil Hom ken, en die krag van sy opstanding in jou lewe ervaar.—Jy is moeg om te sien hoe God mense rondom jou gebruik. Jy is desperaat op soek dat God jou sal sien en deur jou sal begin werk.

Toe die blinde man uiteindelik by Jesus uitkom, vra Hy vir hom: "Wat wil jy hê moet Ek vir jou doen?” Wat verwag jy van my? - wil jy maar net nog `n aalmoes uit my hand hê? - wil jy net vir vanaand kos hê, soek jy nuwe klere, soek jy iets om te drink, wat wil jy hê moet ek vir jou doen?

Ek wil jou vra hier aan die begin van die Lydenstyd: “"Wat wil julle hê moet Jesus vir jou doen?” wat wil jy hê moet gebeur gedurende die lydenstyd? Wil jy net 'n bietjie vrede en rus hê? - jy wil net asseblief ontspan? `n bietjie vakansie hou sonder iemand wat jou laat skuldig voel oor jy nie in die kerk is nie? Of miskien soek jy net bevestiging dat jy `n goeie Christen is. - jy sal Vrydag kom nagmaal hou, maar om dan weer Sondag in die kerk te wees is darem te veel. - Jy was mos nou Vrydag daar. Miskien wil net in jou gemaksone gesus word. Niemand moet vir jou moeilike vrae stel nie – en die nonsens van bekering en lewensverandering is nou sommer weer `n nuwe ding! Hoekom was niemand vir jare daaroor bekommer nie? - Eintlik wil jy net uitgelos word hierdie Paastyd. - “Wat wil julle hê moet ek vir julle doen?” - jou ervaring van hierdie paastyd is direk verwant aan jou behoefte vir hierdie paastyd. “Wat wil jy hê moet Christus hierdie paastyd vir jou doen?”

Weet jy wat vir my besonder interessant is van die verhaal uit die Evangelie van Markus, is dat die Here Jesus dieselfde vraag kort na mekaar vra: Hy het dieselfde vraag gevra in Mark 10:36. toe was dit gerig aan die twee seuns van Sebedeus, Johannes en Jakobus. En hulle antwoord by die geleentheid was: “Wanneer U as koning heers, laat ons dan langs U sit, die een aan u regterhand en die ander een aan u linkerhand.” Net `n paar verse verder in Markus 10:51 vra die Here Jesus weer dieselfde vraag: maar hierdie keer kry hy die antwoord: “Here, dat ons oë oopgaan.” (mat 20:33)

"Here, dat ons oë oopgaan.” sê die blindes. - voel jy dieselfde ding aan as ek? - dat die manne besef dat hulle behoefte meer is as net om te sien. - Here ons wil nie net sien nie, ons behoefte is dat ons oë mag oopgaan dat ons ook sal verstaan. Dat ons lewe mag verander. Dat ons mag sien waar ons sin vir die lewe sal vind. Dat ons mag sien dat die lewe nie net bestaan uit kos en klere en posisies en geld en besittings en blink goed nie, maar dat ons die ware essensie van die lewe kan raaksien. “Here, dat ons oë mag oopgaan.”

Dit is my gebed vir jou vir die paastyd. - dat jou oë ook sal oopgaan. - dat jy in die paastyd die essensie van die lewe mag raaksien. - dat jou oë die paastyd mag oopgaan en jy mag raaksien hoe geweldig groot die opoffering is wat Jesus aan die kruis op Golgota ter wille van jou gemaak het. - dat jy mag sien hoe geweldig groot God se genade vir jou is. Die genade van God wat Jesus gedryf het tot die kruis. Dat jy mag sien hoe wonderlik die verlossing is wat Jesus vir jou met sy bloed gekoop het, en dat jy mag sien hoe dankbaar jy werklik behoort te wees vir die groot verlossing wat jy gratis uit God se hand ontvang het. - dat jou oë mag oopgaan. Dit is my gebed vir jou.

Die verhaal gaan verder om te vertel hoedat Jesus, gedryf deur sy medelye met hierdie man en die posisie waarin hy hom bevind, hulle oë aanraak, en hulle dadelik gesond word. - onmiddellik kon hulle sien. En dan staan daar dat hulle Jesus gevolg het. In Markus se weergawe van die verhaal draai Jesus na die man toe en sê vir hom: “jou geloof het jou gered” Die desperaatheid van jou soeke na Jesus het jou gered. Die feit dat jy bereid was om alles opsy skuif om Jesus as enigste bate te verkry het jou gered. Die feit dat jy geglo het dat Jesus die enigste is wat jou oë werklik kan oopmaak het jou gered en die feit dat jou behoefte nie net maar was om van jou huidige posisie gered te word nie, maar uit jou sondige toestand gered te word, dit het jou gered! En dan staan daar: en het hy op die pad agter Jesus aan gegaan.

Wat interessant is van die twee weergawes van dieselfde gebeure is dat Markus net vertel van een blinde en nie twee nie, Hy hom ook by die naam noem, naamlik Bartimeus, seun van Timeus, (:46)

Waarom dink jy gebeur dit? - Dit was omdat die man `n bekende was in die kerk van die tyd. Hierdie is die storie van ou Bartimeus, die broer wat hier tussen julle sit. - Gaan vra Hom maar Hy sal vir julle dit bevestig.

Hierdie genesing van Jesus (was dit die laste een?) was nie net maar `n geleentheid waar hy iemand gesond gemaak het sodat hy kon sien nie. - In die laaste dae van Jesus se lewe, op pad na die kruis op Golgota in Jerusalem is Jesus steeds besig om mense se lewens te verander. Ek en jy stap in hierdie lydenstyd op pad na paastyd agter Jesus aan soos wat Hy na Jerusalem toe gaan. - Gaan dié lydenstyd `n verandering in jou lewe bring? Of is dit nog `n lydenstyd, nog `n paastyd, geen verskil geen verandering? Geen nuwe toewyding? Wat wil jy hê moet Jesus vir jou doen hierdie paastyd?

 

Stuur e-pos aan ds Piet Hattingh As jy met ds Piet oor die boodskap wil gesels
.
Tuisblad / Ons mense / Skakel in / Preke / Nuusbrief / Jaarprogram / Leesprogram / Waarvoor ons staan / Geskiedenis / Kerkgebou / Fotogallery / Kranspoort