Moenie moedeloos word nie

2 Korintiërs 4

Twee keer in die gedeelte wat ons vandag gelees het hoor ons Paulus se stelling: “Daarom word ons nie moedeloos nie.” (:1; 16) Dis is dus nie baie moeilik omte sien waaroor hierdie gedeelte gaan nie. Dit gaan oor ons as gelowiges wat dag vir dag gebombardeer word deur aanslae van die Satan wat ons moedeloos wil maak in ons wandel met die Here. Wat presies bedoel Paulus wanneer hy sê dat ons die moedeloos moet raak nie? Hy gebruik die Griekse woord ekkakeo. As ons hom deur die strongs konkordansie hardloop kry ons 'n verklaring van: “to fail at heart, to be bad, to be weak. Behaving badly.” Hoe sou ons dan die gedagte vertaal? - Om uit te sak, om rigting te verloor, om die pad byster te raak.

As daar nou een ou op aarde is wat behoort te weet van moedeloos raak, dan is dit nou die apostel Paulus. In 2Kor 11:23–29 kry ons min of meer 'n samevatting van die dinge wat Paulus in sy lewe moes deurmaak. Hy sê dat hy geslaan is. Om die waarheid te sê, sê hy dat hy vyf maal die nege en dertig houe van die Jode ontvang het. - Natuurlil het die Jode van die tyd geweet dat hulle nie iemand mag dood slaan vir 'n kleiner misdryf nie. Toe bereken hulle doodeenvoudig hoeveel houe dit neem om iemand dood te slaan. - dis sou veertig wees. - en van daar af het hulle fyn boek gehou dat hulle iemand net nege en dertig houe sou slaan. Lekker genadig ne. Paulus sê in sy lewe moes hy al vyf maal sak vir daardie nege en dertig houe van die Jode. Drie maal het hy al lyfstraf gekry van die Romeinse oorheersers. Geseling, met 'n slaanding met baie toutjies aan. Elkeen van die toutjies het 'n harde voorwerp in hom vasgeknoop gehad en met elke hou het die ding jou vel gebreek en gekneus. Drie maal moes hy dit deurstaan. Hy sê dat hy een maal gestenig is en vir dood agtergelaat is. Drie maal het hy skipbreuk gely. Een maal het hy selfs die nag op die oop see deurgebring terwyl hy aan 'n wrakstuk vasgeklou het. In vers 26 sê hy, hy was dikwels op reis en in gevaar: daar was gevare van riviere, gevare van rowers, gevare van my volksgenote en gevare van heidene; gevare in die stad en gevare in die veld; gevare op see en gevare onder vals broers. - Hoor jy wat arme ou Paulus sê - hy was nooit gerus nie, altyd weggehardloop, altyd op sy hoede. - Probeer jy bietjie so lewe en dan kyk ons waar kom jy uit! - Dink jy Paulus kwalifiseer om vir ons te sê ons moet nie moedeloos word nie?

Tog is moedeloosheid onder ons as gelowiges so algemeen as wat dit is om tande te borsel. Dit is hartseer as ons in ag neem dat ons nie vandag 'n fraksie van die ontberings moet deurmaak wat Paulus deurgemaak het nie. As ons eerlik met mekaar moet wees leef ons lekker! Ons het alles wat ons harte begeer. Ons leef in weelde, ons word nie as gelowiges vervolg nie! - het ons rede om moedeloos te word? Wat verder hartseer is, is dat Paulus in Gal 6:9 sê dat as ons nie moedeloos word en in ons toewyding verslap nie ons ook op die bestemde tyd die oes sal insamel. Met ander woorde daarvoor beloon sal word. - Dis dus hartseer dat ons moedeloos word, want ons Christenskap kos ons nie werklik 'n prys nie, en ons sal beloon word as ons vasbyt en aanhou sonder om moedeloos te word. Derdens is daar is soveel plekke in die Bybel wat ons oproep om nie moedeloos te word nie.

Hoe lyk dit as iemand moedeloos word? Wel die eerste en mees kenmerkende eienskap van iemand wat moedeloos word is dat hy nie meer 'n aktiewe dinamiese gebedslewe beleef nie. - as jy nog bid, dan is jou gebede oppervlakkige niksseggende ritueelgebede waarin jy nie kontak met God maak nie. - jy weet mos, as elke gebed dieselfde klink as die vorige een. - as jy opstaan van jou knieë af sonder die troos en rus van God se teenwoordigheid.

Die tweede eienskap van iemand wat moedeloos geword het is dat hy nie meer daarop fokus om goed te doen aan ander nie. Paulus sê in Gal 6:9 Laat ons dan nie moeg word om goed te doen nie, .... As jy mense in nood begin vermy. As jou hart nie meer uitgaan na mense wat jou hulp nodig het nie. As jy nie meer aangeraak word deur mense wat in fisiese nood is nie, en as mense wat hel toe gaan, jou nie meer aanraak nie, dan het jy moedeloos geword. As jy nie aktief besig is om mense rondom jou te vertel van die grootste gebeure in jou lewe, naamlik dat jy God se genade in Jesus ontmoet het nie, dan is ek bevrees is jy moedeloos en besig om uit te sak! As dit nie meer by jou 'n prioriteit is om die gemeenskap van gelowiges op te soek nie, dan het jy moedeloos geword en is jy besig om uit te sak.

Waarom is dit dat gelowiges moedeloos raak en uitsak?

Die eerste en die mees ooglopende rede dat gelowiges moedeloos raak en uitsak is as gevolg van verdrukking. Paulus bid inniglik in Efe 3:13 dat die gemeente nie moedeloos sal word as hulle van Paulus se lyding ter wille van hulle verneem nie. - as Paulus bekommerd is dat hulle nodeloos sal word as gevolg van sy verdrukking, hoeveel te meer bestaan die moontlikheid dat hulle moedeloos sal word as hulle self verdrukking moet ervaar. Jesus het in die gelykenis van die saaier gesê dat die verdrukking van hierdie wêreld ons as gelowiges kan beroof van ons vreugde, en so ons verhoed om vrug te dra.

Daar is egter 'n ander rede waarom gelowiges moedeloos word, en dit is as gevolg van hulle ongehoorsaamheid. Jesus sê in Mat 24:12 Omdat die minagting van die wet van God sal toeneem, sal die liefde by baie verkoel. Jou sonde sal maak dat jy moedeloos raak en uitsak! As jy vandag moedeloos is en besig is om uit te sak, gaan ondersoek jouself in die teenwoordigheid van die Here en vra jouself: “waar is ek besig om God se wil vir my lewe te minag?

Ons kyk vandag na Paulus as voorbeeld. Hoe het hierdie kryger in die koninkryk van God dit reggekry om ten midde van die ongelooflike aanvegting wat hy beleef het, nie moedeloos te raak en uit te sak nie?

In die eerste plek het Paulus gefokus op die wonder van God se roeping. - Ek verwys terug na ons boodskap van verlede week. Ons het verlede week gesê dat dit nie omgee hoe groot jou sonde is nie. Dit gee nie om hoeveel verkeerde dinge jy gedoen het nie. Dit maak nie saak hoe ver jy geval het nie. In sy groot genade het God jou nog nie uit sy mond gespoeg nie. - as dit nie die wonderlikste boodskap is wat jy nog gehoor het nie dan skok jy my! As die boodskap jou nie inspireer om weer te begin en oor te begin nie dan begin ek om oor jou te wonder. Hoe is dit moontlik dat iemand sulke onuitspreeklike groot genade uit 'n liefdevolle God se hand kan ontvang, en dit raak hom nie aan nie! Dit verander nie sy lewe nie! Paulus sê die blote feit dat God hom, die vervolger van die kerk liefhet ten spyte van die gemors wat hy met sy vroeëre lewe aangerig het, en dat God nou nog die boodskap van die evangelie aan hom toevertrou het om dit in die wêreld in te dra; dit is genoeg om hom so ver te kry dat hy nie moedeloos raak nie.

My liewe medegelowige. As jy vandag hier sit en moedeloos is, as jy besig is om uit te sak, dan het dit hoog tyd geword dat jy jou weer vergewis van die kern van die evangelie. Dan moet jy weer gaan dink oor hoe groot God se genade is dat die evangelie na jou toe gekom het sodat jy dit mag verstaan. Dink net aan die duisende mense rondom jou wat die boodskap nie verstaan nie. Wat nie die genade het om hierdie boodskap daagliks te hoor nie. Dan vra jy jouself af; waarom jy? Wat maak jou so spesiaal dat God sy Evangelieboodskap aan jou openbaar het?

Paulus sê in vers 3, 4 dat die mense wat die evangelie nie verstaan nie, se verstand met 'n sluier bedek is. - dit is waarom hulle dit nie verstaan nie. - maar ek en jy wat vandag hier sit? - deur die wonder van God se krag en sy genade is daardie sluier van ons afgehaal sodat die evangelie tot ons kon deurdring. Dat ons dit kan verstaan, ons eie kan maak en gered kan word! - Besef jy hoe ongelooflik bevoorreg jy is om jouself vandag 'n gelowige te mag noem? - Daarom durf jy nie moedeloos raak nie! - geen verdrukking wat jy op die aarde beleef kan die voorreg oortref om die evangelie van Christus te ken en te verstaan nie. Geen swaarkry geen lyding geen hartseer, geen moedeloosheid op hierdie aarde kan groter wees as die voorreg om seker te mag wees van die feit dat jy die ewige lewe reeds besit, en dat niks en niemand jou uit God se hand kan ruk nie.

Geliefde het jy moedeloos geraak? Is jy besig om uit te sak? Dan wil ek jou weer herinner daaraan dat God almagtig jou tussen duisende ander gelowiges uitgekies het om die evangelie aan jou te openbaar. Ek herinner jou dat God jou waardig genoeg geag het om die evangelie aan jou toe te vertrou! Is dit nie die ongelooflikste groot voorreg op aarde nie?

In vers 7-9 voer Paulus nog 'n rede aan waarom hy nie moedeloos raak nie. Hy besef dat Christus se krag juis na vore kom in sy swakheid. Luister hoe pragtig stel die Boodskap-vertaling dit: 7Al is God by my, is ek maar net ’n doodgewone mens. Ek is soos ’n breekbare kleipot. Die lewe stamp my ook maar goed rond. Tog dra ek ’n baie waardevolle skat hier binne-in my rond. Daarom moet julle weet dat die groot krag van God wat deur my werk, glad nie uit my kom nie. Inteendeel: 8Ek kry dikwels swaar, maar ek is nooit mismoedig nie. Ek weet nie elke dag presies wat ek moet doen nie. Tog is ek nooit radeloos nie. 9Ek word vervolg, maar ek weet God los my nooit alleen nie. Ek word onderstebo geloop, maar ek staan elke keer weer op. 2 Paulus vergelyk homself hier met 'n kleipot wat maklik breek. Vandag se dae is 'n kleipot nogal 'n waardevolle item, ons dink aan die aandag en vaardigheid wat by die maak-proses betrokke is, maar in Paulus se tyd was 'n kleipot so algemeen as 'n plastiek bakkie in ons tyd. Dit was min of meer waardeloos. Met ander woorde besef Paulus hoe waardeloos Hy is. Hy is soos 'n gemiddelde plastiekbakkie in jou kombuis! Maar, sê Paulus, die krag wat alles oortref, is binne in hom! Paulus sê hy besef hy is waardeloos, so waardeloos soos 'n eenvoudige ou plastiek bakkie. Maar eenvoudige ou plastiekbakkies kan ook waardevolle goed huisves. Gebruik die voorbeeld van 'n ballon!

Dis wat Paulus hier sê. - Hy sê ek word moedeloos, ek sak uit want ek is 'n breekbare eenvoudige kleipot. Maar binne in my is die krag van God wat alles oortref. Binne in jou as gelowiges is die krag van God wat gesê het: “laat daar lig wees...” en daar was lig. Die onuitspreeklike krag wat Jesus uit die dood opgewek het is binne in jou! Daarom sê Paulus kan julle die ou kleipot maar breek, dit gaan eenvoudig die krag wat daar binne is vertoon. Julle kan die kleipot maar verdruk. Maar die krag binne in sal maak dat hy nooit teneergedruk gaan raak nie. Julle kan die ou kleipot maar vasvra, julle kan hom selfs verkleineer vir sy gebrek aan kennis, maar hy sal nooit radeloos wees nie. Julle kan my maar vervolg en die lewe vir my moeilik maak, maar ek weet dat God my nooit alleen sal laat nie. Julle kan my maar plat loop, maar diep vanuit my binneste sal daar altyd weer krag kom dat ek weer sal opstaan. Jou verleentheid is juis geleenthede in God se hand om sy krag deur jou te bewys!

Hoe vind 'n mens uit wat binne 'n ander mens is? - plaas net druk op hom! As jy genoeg druk op iemand plaas, kom die werklike inhoud van die kleipot na vore. - Waarom raak mense soms moedeloos en sak hulle uit? Dit is wanneer daar niks binne in hulle is nie, geen substans om weerstand te kan bied nie. Geliefde, gaan ondersoek jouself en vergewis jou weer van dit wat binne in jou is, is jou verhouding met Jesus eg? Waarom raak jy dan so maklik moedeloos?

Paulus noem 'n laaste rede waarom hy nie moedeloos raak nie. Ons vind dit in vers 16-18. Hy sê in vers 17 dat die swaarkry in hierdie lewe gering is, dit is van korte duur, en dit loop vir ons uit op 'n heerlikheid wat groter is as enigiets op die aarde.

Paulus vra van my en jou om ons visier weer reg in te stel. - jy sien alles op die aarde, elke storieboek wat jy lees, elke televisie reeks wat jy kyk, elke liedjie wat jy hoor, elke advertensie wat jy tref is besig om jou visier te verander. - hulle almal wil jou laat fokus op die hier en die nou! - Laat jou drome waar word! sê die advertensie, maak nou skuld, jy kan later die geld terugbetaal! - Geniet nou jou lewe, more is dit te laat. Dit is die filosofie van die wêreld.

Die woord van die Here sê: “ jy is maar vir sewentig of tagtig jaar op die aarde! As dit verby is betree jy die ewigheid wat vir ewig en altyd sal wees! Dit sal nie ophou nie, dit sal nie klaar raak nie, dit gaan nie verby nie! - Paulus sê verander jou visier! Jy is tans in die tydelike, die ewige moet nog aanbreek! Geliefde hoor jy vir Paulus? - Waarom raak jy moedeloos? Waarom sak jy uit? - Want jou visier het uitgestel geraak. Jy is besig om op hierdie wêreld en jou voordeel in die wêreld te fokus. Jou visier het herinstelling nodig! Hou op om jou blind te staar teen die sigbare, tydelike dinge van die wêreld en fokus op die lewe by God, wat ewig sal wees en baie meer waardevol as enigiets wat jy ooit in die wêreld kan ervaar!

Stuur e-pos aan ds Piet Hattingh  As jy met Ds Hattingh oor die boodskap wil gesels.

Tuisblad / Ons mense / Skakel in / Preke / Nuusbrief / Jaarprogram / Leesprogram / Waarvoor ons staan / Geskiedenis / Kerkgebou / Fotogallery / Kranspoort