God se verbondspad met sy volk

Psalm 78

In Psalm 78 roep Asaf vir ons op om te kom luister. Hy het ʼn belangrike ding wat hy met ons wil bespreek. – Maar hy gaan dit nie vir ons vertel, of vir ons preek nie. Hy wil storie vertel, ʼn spreuk, ʼn gedig wat oor die geheimenisse van die verlede gaan om vir ons die ding tuis te bring.

Die storie :9

Die storie is eenvoudig, dit gaan oor Efraim. En in hierdie geval staan Efraim vir Israel.  – God het vir Israel uit Egipte uitgelei en hulle reguit na die beloofde land toe begelei. ʼn Mens sou nou dink dat die volk geleer het dat God getrou is en dat Hy hulle nie in die steek sal laat nie.

Maar die oomblik toe God van hulle vertroue vra, toe val die volk terug op hulle ou maniere en hulle kom in opstand. Hulle gaan staan hulle letterlik voor God en sê: “Here, ons vertrou nie dat U ons uit hierdie situasie kan red nie”. Ons dink nie dat U oor genoeg mag beskik om ons teen die Amoriete te beskerm nie. Here ons vertrou U nie! En daarom sien ons nie kans om die beloofde land te betree nie. God was natuurlik baie kwaad oor die houding van die volk! Was dit dan nie Hy wat hulle uit die Farao se mag bevry het nie? Is hy nie die God wat die Egiptenare by die Rooisee verslaan het nie? Het Hy nie die Amalekiete verslaan toe hulle Israel aangeval het nie?

Omdat die volk God wantrou verbied Hy hulle om die beloofde land in te gaan. En soos ons mense maar maak as ons iets nie meer kan kry nie dan raak ons vasberade om daardie ding in die hande te kry. Toe gryp hulle hulle beste wapens (in die geval was dit hulle bedrewenheid met boë) en dink dat hulle sommer gou die Amoriete gaan verslaan in hulle eie krag. – Dit was uit die aard van die saak nie so maklik nie en die Amoriete jaag hulle uitmekaar. Jy kan hiervan gaan lees in Deuteronomium 1 Dis die storie wat Asaf, die Psalmdigter gebruik om met ons te praat.

Die sonde :10-21

Ons sou kon vra: “maar waarom gebeur sulke goed?” Waarom laat God soms toe dat ʼn individu of ʼn gesin ʼn volk of of ʼn geloofsgemeenskap soms op sy gesig in die modder val? : 10-21 van Psalm 78 gee vir ons die detail: Dit is die soort ding wat gebeur as mense nie hulle verbond met God hou nie. God werk so dat Hy hom aan individue of aan gesinne of families of volke verbind. Die verbond beteken dat God mense uitkies. Swak, sondige nikswerd mense. Mense wat dit nie verdien nie. Maar God is bereid om Hom in sy groot genade aan hierdie mense te verbind. Hy maak ‘n ooreenkoms met hulle. Hy belowe om hulle God te wees, maar hy vra ook in die ooreenkoms dat mense moet besef hoe groot Sy genade is, en dat mense dan na God toe sal buig en hom as hulle Vader sal dien. Maar as ʼn individu of ʼn gesin of ʼn volk Hom in die tande skop wanneer Hy so na hulle toe buig. As hulle volgens :10 weier om te lewe soos Hy van hulle verwag. As hulle vergeet wat God nog al die jare vir hulle gedoen het, dan  kom daar ʼn tyd dat God kwaad word selfs vir sy verbondskinders. Dis die sonde wat die mense gedoen het, hulle het God in die tande geskop en Hom wantrou.

God se reaksie :21-30

God het net een manier wat Hy reageer wanneer mense hom in die tande skop. Om dit liggies te stel; Hy word kwaad.  Jy mag nogal vra; maar waarom word hy kwaad? Het hy die reg om kwaad te word as mense foute maak en nie maak soos Hy dit wil hê nie? : 22-29 gee die antwoord. – God het hierdie klomp mense in die Woestyn versorg. Hy het hulle vertroetel met alles wat hulle nodig gehad het. Hy het vir hulle gegee meer as wat hulle kon opgebruik. – Hy het sy getrouheid aan hulle op verskeie manier bewys, maar die oomblik as daar van hulle geloof gevra word dan val hulle uit die bus uit!

Weet jy wat maak vir God woedend! Wanneer mense Hom wantrou! – wanneer mense die bewyse van God se goedheid en genade in hulle hande vashou – in hierdie geval hulle monde vol stop van God se goedheid en genade, maar Hom dan tog nog steeds wantrou!

Wat moet God meer doen om jou vertroue te wen? Weet jy waarom vertrou mense nie in God nie? Waarom glo hulle nie? – dis nie omdat God ontrou of onmagtig is nie. Dis omdat mense selfsugtig is! – Hulle is nie lus om hulle aan God te onderwerp nie. Dit pas nie by hulle lewenstyl in om God te dien nie. Mense wil God nie dien nie, want hulle wil self God wees!

God se optrede

En nou wil ek hê jy moet mooi kyk wat maak God met hierdie klomp weerbarstige Israeliete: (:30) Hy het vir hulle gegee wat hulle gevra het. Hy gooi hulle toe met wat hulle vra :32 sê hy gee hulle oor aan hulle gulsigheid. – God los mense dat hulle eie sonde hulle vernietig! Doen jouself ʼn guns en gaan maak ʼn studie van die woord oorgegee in die Bybel. – Jy sal in koue sweet uitslaan as jy sien hoe dikwels God die ding in die geskiedenis van die verbondskinders gedoen het!  God gee hulle oor. Met die kos in hulle monde sê :30, tref die toorn van God hulle en sterf die elite van Israel.  God maak die elite van Israel dood omdat hulle nie in Hom glo en op hom vertrou nie en omdat hulle Hom nie as God eer en dien nie!

En wat is Israel se reaksie: - Tog het hulle bly sondig en sy wonderdade het vir hulle niks gesê nie. (:32) – Geen reaksie nie! – God gryp in in hierdie mense se lewens in. – Hy gryp in met mag en geweld Hy wis die elite van die volk uit, en dit alles bring geen reaksie by die volk nie- Geen reaksie hoegenaamd nie – dit is eintlik asof God niks gedoen het nie.

God se straf

:33 Daarom het Hy hulle hulle dae vrugteloos laat deurbring en hulle jare vol kommer.

God doen wat? Hy neem die doel en betekenis en vreugde en sinvolheid uit hulle lewens uit. – Hy gee hulle oor aan ʼn sinnelose bestaan!

En wat doen die mense wanneer God sulke dinge aan hulle doen? Daar is een van twee opsies: - jy kan jou voor God verootmoedig, of jy kan begin om kerk te speel!

die mense begin om kerk te speel! – Hulle kom tot bekering by die hope! Skielik begin hulle bid! Skielik begin hulle na God se wil vra. Skielik bid hulle om God se seën (iets wat hulle nog nooit voorheen gedoen het nie). – Hulle draai in hulle hordes na God toe. Maar sê :36 hulle is vals teenoor God. – Hulle is nie opreg in hulle soeke na God nie. Want vir hulle gaan dit nog al die tyd oor hulleself. Hulle wil net die voordeel daarvan geniet om God as hulle rots te hê, die allerhoogste as hulle verlosser, maar hulle is nie bereid om Hom te ontmoet op sy terme nie. En wat is God se terme? –Dat ons met ons hele hart, hele siel en hele verstand moet doen wat Hy van ons vra. God se terme is dat ons getrou bly aan Hom.– Dit beteken dat ons God in die sentrum, die kern van ons lewens moet plaas. Dat ons aan God die eer moet gee wat Hom toekom. Dat Ons Hom moet eer vir wie en wat Hy is! – jy moet een ding van godsdiens verstaan; En dit is dat ware Godsdiens, diens aan God soos God dit wil hê gaan altyd oor Hom en nooit oor die mens nie. – Godsdiens wat die mens in sy kern het en nie vir God nie is nie ware Godsdiens nie – dit is ʼn namaaksel – ʼn sekte soos een van ons ouderlinge dit sou noem.

God verwerp Israel (:59)

Toe God sien hoe oppervlakkig hierdie Israeliete met God te werk gaan het Hy Israel verwerp. En waar begin God as hy ‘n volk verwerp? – Hy begin by Silo, hy begin by sy tent van ontmoeting. – Hy begin by die kerk. – Stap een verwerp God die godsdiens die volk se kerk.

Dan stuur hy die volk weg in ballingskap, - hy gee hulle oor in die mag van die vyand sê :61, dan gee hy hulle oor aan die swaard. Dan haal hy die huweliksliedere onder die volk weg, en dan groet ons die priesters. Weet jy wat is die prentjie wat in my gedagtes opkom as ek die verloop van gebeure in :59-64 lees? Ek kry die gevoel van ‘n groot saal wat deur buisligte verlig word. En dan word die ligte so een vir een afgeskakel, een ry op die ander. Totdat die hele saal pikdonker is.

Barend en Luzanne – doopouers, gaste. – Julle sê nou so by julleself; great! Dankie ds – wonderlike doopdiens! (wat het dit met die doop uit te waaie? ) - Alles! Want ons het die kern van die Psalm nog nie gelees nie.

In :3-7 roep Asaf alle ouers op. – Nie net vandag se doopouers nie –alle ouers. Ouers van jong kinders, ouers van tieners ouers van jong volwassenes. En God gee vandag aan hulle een groot opdrag: Psa 78:3 Wat ons gehoor het en wat ons weet, wat ons vaders ons vertel het, :4 sal ons vir ons kinders nie verswyg nie. Ons sal aan die volgende geslag vertel van die roemryke dade van die Here en van sy mag, van die wonderdade wat Hy gedoen het.

Het julle getel hoeveel geslagte is in die verse opgesluit. – die psalmdigter sê die vaders (geslag 1) het vir ons vertel (geslag 2) en ons moet dit vir die volgende geslag vertel (geslag 3). Dis hoe ‘n verbond werk. ‘n Verbond werk so dat die een geslag bou op die geloof en die liefde wat die vorige geslag vir hom geleer het. En dat hy so ‘n fondament skep vir die volgende geslag om in toewyding voor God te lewe.

As ons op die manier getrou is aan God se verbondsverpligtinge naamlik om dit aan ons kinders oor te dra, dan sal vier dinge in die volgende geslag se lewens gebeur. Hulle sal leer vertrou, hulle sal nie vergeet nie, hulle sal gehoorsaam wees, leer uit die foute van die verlede.

Barend en Luzanne. Julle kan nie julle kind leer om te vertou nie. – Dis nie iets wat jy hom uit ‘n boek of ‘n les of ‘n kurrikulum kan leer nie. – jy kan hom net wys! Barend, jy het jou seun vasgehou vanmore toe ons hom gedoop het. So sal jou seun langs jou staan in die jare wat kom terwyl jy suksesvol en voorspoedig is. – Wys hom hoe vertrou mens wanneer dit goed met jou gaan. – Maar jou seun gaan ook langs jou staan wanneer die wiele afkom, wanneer dinge skeef loop. Dan moet jy vir jou seun wys hoe bly ‘n mens vertrou selfs wanneer dit nie goed gaan nie. – jy kan jou seun hierdie goed nie leer met woorde nie, jy sal dit vir hom moet modelleer! – Jy sal dit vir hom moet wys! Luzanne dis grootliks ( Barend jy is nie vrygespreek nie) jy gaan grootliks die een wees wat jou seun gaan onderrig. Doen dit met die stories oor God. Vertel vir hom die stories van God en sy wandel met mense. – daardie stories mag nie vreemd in jou huis wees nie. – Daarom gee ons vandag vir julle ‘n kinderbybel. Want hy moet van God hoor sodat hy sal onthou. Julle sal ook julle kind moet leer om gehoorsaam te wees. – dit beteken dat julle ook by geleentheid sal moet tugtig op ‘n liefdevolle manier. – Maar maak seker dat hy altyd God se liefde agter julle tugtiging sien. En dan?

Dan sal hy nooit eindig waar die Israeliete van Psalm 78 geëindig het nie. Dan sal hy nie hulle foute herhaal nie, hy sal eerder daaruit leer om dit te vermy. – Hy sal deel word van ‘n nuwe geslag wat met ywer en toewyding voor God lewe. Dan sal God sy vyande wegdryf en hom uitkies om deel te vorm van nuwe verbondsvolk. Hy sal hom onder die geslag van Dawid stel en so sal hy in ewigheid voor God en in intieme verhouding met God lewe.


Stuur e-pos aan ds Piet Hattingh As jy met Ds Hattingh oor die boodskap wil gesels.

Tuisblad / Ons mense / Skakel in / Preke / Nuusbrief / Jaarprogram / Leesprogram / Waarvoor ons staan / Geskiedenis / Kerkgebou / Fotogallery / Kranspoort