Die Tien gebooie van rentmeesterskap

Matteus 25:14-30

Besittings en eienaarskap was nog altyd die oorsprong van allerhande soorte konflik. George Harrison die oud-Beatle het ʼn lang uitgerekte hofgeding aan die gang gehad oor ʼn liedjie met die naam "My sweet Lord"; Argentini en Engeland het oorlog gemaak oor die Falklande; Engeland met China oor Hong Kong; Met Spanje oor Gibraltar.

Wat is een van die eerste konsepte wat ʼn kind leer? "Myne!"

Ek en my sussie het baklei oor wie in watter sitplek van die kar gesit het en dit was nie eers ons kar nie en dit was nie eers ons sitplek nie wat nog te s van die reg om daarin te sit of nie!

Die waarheid van die sak is egter dat ons maar eintlik almal is soos ek en my sussie, niks is rrig ons s'n nie nie eers die kant van die kar waarop ons sit nie, tog is ons almal krampagtig besig om daaroor te baklei. 1 Kor 4:7 "Wat het jy wat jy nie ontvang het nie? As jy dit dan ontvang het, waarom stel jy jou so aan asof jy dit nie ontvang het nie?

Ons het niks nie, ons het alles wat ons ons eie noem van God ontvang. Nou as dit waar is, hoe behoort ons dan te dink oor eiendom en besittings? Jy is doodeenvoudig 'n rentemeester, 'n bestuurder van dit wat God tydelik aan jou toevertrou het. Jy is aangestel oor iets wat nie jou eie is nie, maar waaroor jy die reg tot bestuur het. (power of attorney)

Ons praat dus vandag oor die tien gebooie van rentmeesterskap.

1. Alles behoort aan die Here

Ps 24:1 Die aarde en alles wat daarop is, die wreld en di wat daar woon, alles behoort aan die Here, Ja, ek weet jy wil vir my vertel van die risiko's wat jy geloop het om te het wat jy tans besit. Jy wil vir my vertel van die harde werk wat jy ingesit het. Jy wil vertel dat jy die een was wat jou hande blase gewerk het toe die ander ouens op die stoep gesit en koffie drink het. Dit verstaan ek alles. maar wie is die Een wat vir jou die geleenthede gegee het wat jy met jou harde werk kon benut. Wie is die Een wat vir jou die gesondheid voorsien het sodat jy hard kan werk. Waar kom jou vermons en talente vandaan? daar moet jy erken dat dit alles van God af kom en dat Hy dit net sowel aan iemand anders kon gee as Hy wou. Maar Hy het dit vir jou gegee. Alles behoort aan die Here en jy kan met jou harde werk dit nie jou eie maak nie jy gaan eendag dood gaan en dan wat word dan van jou besittings was nogal een van ou Salomo se grootste probleme.

2. Jy beskik oor geen regte op hierdie aarde nie.

Met ander woorde niemand skuld jou niks op hierdie aarde nie. Ja, vergewe my, ek weet dat dit nie ʼn baie hedendaagse ding is om te s nie, maar wie is bekommerd daaroor om populre goed te s as jy met tydlose konsepte werk soos ons dit in die Bybel vind. God het alle reg en alleenreg op my en jou lewens. Rom 9:21 Het die pottebakker nie die reg om uit dieselfde klomp klei iets besonders n iets alledaags te maak nie? En daarom het ek en jy nie die reg om God enigsins en op enige manier te bevraagteken oor die besluite wat Hy oor ons lewens maak nie. Jy het nie die reg om te he wat jy het nie en wat jy het is dood eenvoudige genade uit God se hand.

3. God het die finale s oor wat met my en jou en met die ganse wreld gebeur.

Weereens nie ʼn baie populre stelling nie, maar die wreld word nie soos ʼn demokrasie bestuur nie. God is God en ingesluit in die konsep is die feit dat Hy alleen en finaal besluit oor alles en almal op aarde. Jesus s in Mat 28:18: "aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde." Job 33:13 Waarom beskuldig jy vir God? Hy hoef nie vir jou rekenskap te gee vir sy dade nie.

4. Jy sal eendag rekenskap moet gee van wat jy met God se besittings hier op die aarde gedoen het.

Openbaring 20:11 Toe het ek ʼn groot wit troon gesien en die Een wat daarop sit. Die aarde en die hemel het voor Hom padgegee, en daar was nie meer plek vir hulle nie. 12 ek het die dooies, groot en klein, voor die troon sien staan en die boeke is oopgemaak. Daar is ook ʼn ander boek oopgemaak, dit is die boek van die lewe. Die dooies is toe geoordeel volgens wat daar in die boeke geskrywe staan oor alles wat hulle gedoen het. God gee vir jou bestuursreg oor alles wat jy besit. En dit is nogal interessant dat God nie noodwendig ingryp vir die tyd wat ek en jy die goed van hom bestuur nie, maar die waarheid is dat ek en jy eendag voor die troon van God sal moet staan en moet antwoord oor dit wat God aan ons toevertrou het. daar en dan sal jy moet verduidelik waarom jy op 'n sekere manier met jou goed omgegaan het daar sal jy moet antwoord waarom jy jou goed uitsluitlik vir jouself gehou het en waarom jy en jou naastes die enigste mense was wat voordeel uit dit getrek het wat God aan jou toevertrou het. Maar daar gaan ʼn dag kom waar jy rekenskap sal moet gee.

5. God sen jou sodat jy tot sen vir ander mense kan wees.

Dit bring ons nogal by ons vyfde gebod van rentmeesterskap: God sen jou sodat jy tot sen vir ander kan wees. Kan ek dit op ʼn ander manier stel. God gee vir jou in oorvloed sodat jy dit weer op ʼn verantwoordelike wyse aan ander kan uitdeel. God gee vir jou oorvloed en gee jou die reg om daarvan te lewe maar sy bedoeling was dat jy ook Sy werk op aarde daarmee moet finansier. Dit was nooit en nrens God se idee dat hy ʼn klomp besittings aan jou toevertrou sodat jy dit eksklusief op jouself moet spandeer nie, dis nie God se plan nie. Miskien het God juis so ʼn oorvloed van besittings aan jou toevertrou omdat Hy weet dat hy jou daarmee kan vertrou. en as jy die oorvloed van God se gawes op jouself spandeer doen jy sonde en het God die reg om met jou te maak soos wat HY wil. 2 Kor. 8:14 ...moet julle wat nou oorvloed het, die help wat gebrek ly. Dan, as hulle weer oorvloed het en julle gebrek ly, kan hulle julle weer help. So kom daar ewewig.

6. Jou karakter moet ooreenstem met die oorvloed van besittings wat God aan jou toevertrou het.

Het jy al vir jouself die vraag gevra: "waarom is daar so baie mense met soveel talente wat sulke groot mislukkings van hulle lewens maak? Is dit nie wanneer hulle die gawes wat aan hulle toevertrou word groter is as die integriteit waaroor hulle beskik nie?

Onthou julle die waarheid wat uit die Spiderman fliek na vore gekom het? Spiderman se oupa het vir hom ges: "with great ability comes great responsibility. Saam met alke groot gawe of talent wat aan mense toevertrou word vergroot die verantwoordelikheid om daardie gawe te bestuur.

Wat het die volgende mense in gemeen: Jimi Hendrix, Janis Joplin, Kurt Cobain, Keith Moon, Michael Hutchence [INXS], Elvis Presley, Liberace, Peter Allen, Tchaikovsky. Amy Winehouse. - Hulle was almal groot musikante, ja en Hulle kon nie hulle wonderlike talente met verantwoordelikheid bestuur nie en elkeen het waarskynlik na 'n lewe van oordaad selfmoord gepleeg.

God gee besittings en gawes en talente en geleenthede, maar dit alles sal tot ons nadeel strek as ons dit nie met karakter kan bestuur nie.

Prediker 5:12 s: "Ek het in hierdie wreld 'n bitter swaar ding gesien: dat 'n man rykdom opgaar en dit vir hom ellende bring. Hy doen verkeerd sake en verloor die rykdom. Hy het intussen die vader van 'n seun geword en di kry dan niks nie.

7. God gee besittings en gawes soos Hy wil maar dit is jou verantwoordelikheid om dit na die beste van jou vermo te bestuur.

Dit beteken natuurlik dat ek en jy nooit God se reg in die verband mag bevraagteken nie. God gee vir wie Hy wil wat Hy wil soos Hy wil en soveel as wat Hy wil. Dit sluit natuurlik alle vorme van jaloesie uit. Jy mag nie nie. Jy mag natuurlik ook nie hoogmoedig wees oor dit wat aan jou toevertrou is nie. As jy verstaan dat God gee aan wie Hy wil soos Hy wil behoort die oorvloed van jou besittings jou net meer nederig te maak. die rykste ou behoort die laagste voor God te buig in dankbaarheid. Ek en jy mag nie vra: waarom nie ek nie. Dit sluit alle vorme van ondankbaarheid uit. Waarom kry ek nie meer nie. Dit beklemtoon eenvoudig die noodsaaklikheid vir daardie allerbelangrike beginsel in geldbestuur naamlik tevredenheid. Wees tevrede met wat God aan jou toevertrou.

Maar dit beteken dat jy jou verantwoordelikheid ten opsigte van jou besittings besef. Dat jy besef God het dit aan jou toevertrou om namens hom te bestuur en juis daarom werk jy hard, werk jy ywerig, en werk jy met wysheid met die besittings wat van God na jou kant toe kom.

8. Getrouheid is gelyk aan vrugte dra.

Vir hierdie beginsel bevind ons by Mat 25 en die gelykenis van die goue muntstukke. Ons kyk net vlugtig na 'n paar van die elemente uit die verhaal. die eienaar het sy eiendom aan sy werkers toevertrou, maar dit het die eienaar se eiendom gebly en hy het bly rekenskap vra daaroor. Hy het sy eiendom aan sy werkers toevertrou volgens hulle gawes en vermons. Na ʼn tyd het hy teruggekom om rekenskap te vra vir die manier wat sy werkers met hulle besittings omgegaan het. ʼn getroue rentmeester is een wat vir sy meester rendement bring. wins maak. God gee vir jou baie omdat hy wins vir sy koninkryk van jou verwag!

9. Aan die aan wie baie toevertrou is sal ook baie van gevra word.

Ons is nog steeds by die gelykenis van die talente (goue muntstukke) in Mat 25 nie. die gelykenis is duidelik dat die eienaar ʼn opbrengs van vyf muntstukke verwag het van die een aan wie hy vyf toevertrou het. Van die een aan wie hy drie toevertrou het hy drie terug verwag, en van die een aan wie hy een toevertrou het het hy een terug verwag. Hy het selfs die ou gestraf wat geen rendement gelewer het nie. Van die aan wie God baie toevertrou het sal hy baie terug verwag en aan die aan wie hy minder gegee het sal hy minder terug verwag.

God vertrou nie gawes en talente en vermons en besittings en sulke dinge toe op lukrake wyse nie. Hy doen dit met een uitsluitlike doel voor o, naamlik die lof en eer van sy Heerlike naam. Kortom ges, God gee gawes sodat Sy heilige Naam daardeur verheerlik kan word.

10. Hy wat sy getrouheid in min vertoon sal gesen word met meer.

Ek dink dit gebeur baie dat mense op hulle sewende rugwerwel gaan sit en s God het my nie baie gegee nie. En dan bly hulle sit. Terwyl 'n ander ou bly woeker. Raai aan wie sal God meer toevertrou. Ek het die beginsel met my kinders. 'n ou wat mooi na sy fiets kyk kan 'n beter een te wagte wees, en een wat mmoi na sy beter fiets kyk kan dalk 'n ou krok karretjie te wagte wees, die ou wat mooi na sy krok karretjie kyk kan dalk 'n beter een te wagte wees. maar dit alles is 'n goeie soliede Bybelse beginsel wat ons in Lukas 16 vind.

Lukas 16:10 Wie in die kleinste dinge betroubaar is, is ook in die groot dinge betroubaar; en wie in die kleinste dinge oneerlik is is ook in die groot dinge oneerlik.

Stuur e-pos aan ds Piet Hattingh As jy met ds Piet oor die boodskap wil gesels
Tuisblad / Ons mense / Skakel in / Preke / Nuusbrief / Jaarprogram / Leesprogram / Waarvoor ons staan / Geskiedenis / Kerkgebou / Fotogallery / Kranspoort