(Rom 8:1)

Hierdie drie dinge moet jy weet

 

   

Heidelbergse kategismus vraag en antwoord twee

 

 
Kom ons praat nie vandag oor koeitjies en kalfies nie, ons gesels oor die belangrikste dinge waaroor `n mens kan praat. Ek het so 'n bietjie rondgevra en op die internet rondgekrap om te hoor wat mense oor die algemeen sê die belangrikste vraag is, en ek het op die vraag afgekom: "is jou lewe so gelukkig as wat dit kan wees? En wat moet jy doen om jou lewe gelukkiger te maak?"

"is jou lewe so gelukkig as wat dit kan wees? En wat moet jy doen om jou lewe gelukkiger te maak?"

Dink vir `n oomblik oor die vraag en sê vir my of jy dink dit `n belangrike vraag is. Terwyl ek so oor hierdie vraag gesit en dink het, het my gedagtes na die Heidelbergse Kategismus gegaan - Jy weet dat die Heidelbergse kategismus in 1563 geskryf is en een van drie belydenisskrifte is wat saamvat waarin ons kerk glo. Dit was vir my besonder interessant om die eerste vraag van die HK te lees. Die eerste vraag vra: "wat is die enigste ding wat vir jou troos sal bring op aarde, of jy nou lewe of sterwe?" En die antwoord is: "dat ek met liggaam en siel nie aan myself behoort nie maar aan Jesus Christus. - Wat is volgens HK vraag 1 die enigste ding wat jou ware geluk op aarde sal bring? - die feit dat jy seker is dat jy aan Jesus Christus behoort. In die tweede vraag van die Heidelbergse kategismus word hierdie belangrike vraag verder gevoer. Die vraag lei so: "hoeveel dinge moet jy weet om seker te kan wees dat jy hemel toe sal gaan?" En die antwoord is: "drie dinge" - jy moet weet hoe groot jou sonde is - jy moet weet hoe jy van jou sonde verlos kan word - en jy moet weet hoe om dankbaar te wees vir die verlossing wat jy ontvang het.

Kom ons gesels dan vandag oor hierdie sake. Hoe groot is jou sonde? Die eerste antwoord wat ek by julle in julle algemene spreektaal hoor is: "daar is nie so iets soos groot sondes en klein sondetjies nie" - "sonde is sonde" sê julle. - Ek stem heeltemal met jou saam. 1Joh 3:4 sê Elkeen wat sonde doen, oortree die wet van God. Sonde is immers oortreding van die wet van God. - Alle sondes of dit nou groot sonde is of klein sondetjies, sonde is oortreding van die wet van God. En as ek Jer 59 : 1,2 in ag neem dan bring alle sonde skeiding tussen ons en God. -

Alle sonde befoeter die verhouding tussen jou en God. Hoe oortree `n mens God se wet? - Met jou gedagtes. - Die Here Jesus het gesê as jy na `n vrou kyk en haar begeer het jy reeds in jou hart met haar egbreuk gepleeg. (Mat 5:28) As jy iemand haat het jy hom reeds in jou hart vermoor. As Jy iemand se besittings begeer is dit net so goed of jy dit reeds gesteel het. Jy kan ook God se wet oortree met die dinge wat jy met jou hande doen. - As jy steel, of as jy moor, of as jy egbreuk pleeg dan doen jy sonde. As jy iemand fisiese skade aandoen met jou hande dan doen jy sonde. God het jou verbied om daardie dinge te doen en as jy doen wat God jou verbied het om te doen dan oortree jy God se wet en dit is sonde.

Sonde is egter ook dit wat jy met jou mond doen. - As jy valse getuienis teenoor jou naaste aflê. - met ander woorde as jy lieg. - as jy agter iemand se rug iets van hom sê of as jy iemand met jou mond afkraak dan doen jy sonde voor God want daardie persoon is `n skepsel van God wat Hy baie lief het. Met jou mond kan jy God se Naam misbruik. - jy span God se heilige Naam in om jou doel te bereik - dan doen jy sonde want God se Naam is die kosbaarste ding wat Hy besit.

Dit is ook sonde as jy versuim om sekere dinge te doen. - Die Woord van die Here se duidelik dat jy gedurig moet bid. - As jy nie eer aan God gee in gebed nie doen jy sonde. - Die Woord van die Here sê dat jy die boodskap van die evangelie met alle mense moet gaan deel. - as jy dus versuim om teenoor alle mense te getuig van die goedheid van God dan doen jy sonde. Want God het sy wonderlike evangelie aan jou toevertrou en jy hou dit vir jouself! Die Woord van die Here sê dat jy jou naaste moet liefhê soos jouself. - as jy dit nie doen nie - doen jy sonde! Want jy versuim om die dinge te doen wat God jou beveel het om te doen. Is hier enigiemand in hierdie kerkgebou wat met sekerheid kan sê dat hy of sy nog nooit een van hierdie sondes gedoen het wat hier genoem is nie? - ek het nie gedink hier gaan iemand wees nie, want Rom 3:23 sê: "Almal het gesondig, en het nie deel aan die heerlikheid van God nie,.." Of soos die boodskap vertaling dit stel: "ons is almal sondaars. Nie een van ons leef tot God se eer nie." En as jy gedink het jou sonde is nie so erg nie - jy doen darem nie daardie verskriklike dinge wat die ander mense doen nie - dan slaan Jak 2:10 die spyker in jou doodskis in: "As iemand die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, is hy skuldig ten opsigte van al die gebooie. 11 God wat gesê het: "Jy mag nie egbreuk pleeg nie," het ook gesê: "Jy mag nie moord pleeg nie." As jy nou nie egbreuk pleeg nie, maar wel moord, is jy tog 'n oortreder van die hele wet.

As jy die wet van God een maal in jou lewe in een enkele opsig verbreek het dan staan jy skuldig voor God asof jy die hele wet van God daagliks verbreek, en jy kan nie hemel toe gaan nie. Mat 13:41 Die Seun van die mens sal sy engele stuur, en hulle sal uit sy koninkryk verwyder almal wat ander mense in sonde laat val, en almal wat die wet van God oortree, ..42 en sal hulle in die brandende oond gooi. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners. - Jy kan nie hemel toe gaan as jy sonde doen deur die wet van God te oortree nie. Hoe groot is jou sonde? - Moenie vir my probeer vertel dat jou sonde groot of klein is nie. Jou sonde is so groot dat jy nie hemel toe kan gaan nie.

Die Heidelbergse kategismus vra: "hoeveel dinge moet jy weet?" - wel, die ding moet jy weet, jy kan nie daarby verby redeneer nie, jy kan dit nie ontwyk nie, jy kan nie maak of dit nie bestaan nie - jy moet weet dat jy nie hemel toe kan gaan nie want jou sonde is te veel. Jy moet weet dat jy `n verlore sondaar is, anders het jy geen behoefte aan verlossing nie. Die tweede ding wat jy moet weet voor jy hemel toe kan gaan, - Jy moet weet hoe van jou sonde verlos kan word. - En die kort antwoord is: "jy word van jou sonde verlos as jy die offer wat Jesus Christus aan die kruis op Golgota in jou plek afgelê het aanvaar het, en met jou hele hart daarin glo. Wil jy saam met my blaai na Rom 3:21-26. Hier vind ons die klassieke vers vir dit wat ons die versoeningsleer noem. En wat leer die leer van versoening? - Die leer van versoening leer dat God woedend is oor jou sonde en oortreding. Want met jou sonde en oortredings het jy sy kosbare Naam deur die modder gesleep. - So woedend dat Hy jou daarvoor wil straf. Maar net voordat God vir jou en my uit woede straf. Kom sy genade in die prentjie. Jesus Christus sterf in jou plek aan die kruis op Golgota. - Jesus Christus het letterlik tussen jou en God se oordeel ingeskuif. - Hy was letterlik die buffer wat die straf op jou sonde in jou plek kom dra het sodat jy nie sou vergaan onder die straf van God nie. - onthou dat Heb 10:31 sê "Dit is verskriklik om in die hande van die lewende God te val." - en Christus het die verskriklikheid van God se straf in jou plek gedra sodat jy kan lewe.

God sal nooit jou sondes sommer van die tafel afvee nie. - God kom nie op 'n punt waar Hy sê: "aag toemaar ek sal julle vergewe al is julle vuil vieslike sondaars" nie. - dan sou die Satan op sy agterpote spring om God aan te kla van onregverdigheid - want dit sou beteken dat God dubbele standaarde het. Nee. God het nie maar net jou sondes goeds moets vergewe nie. - God het nie jou oortredinge ongestraf laat bly nie. God het nie sy standaarde iewers langs die pad verander nie. - Hy het jou oortredinge op sy Seun Jesus Christus laat neerkom sodat Hy in jou plek gestraf sou word. - en omdat iemand nou jou skuld in jou plek kom betaal het, skuld jy God nou niks meer nie. Daarom kan jy nou die ewige lewe ontvang as jy in Jesus Christus glo. - 1 Joh 5:12 sê: "Wie die Seun het, het die lewe; wie nie die Seun van God het nie, het ook nie die lewe nie." - As jy dus glo dat Jesus Christus die seun van God was, en as jy dan glo dat Hy jou sonde in jou plek kom dra het. En as jy hom aangeneem het as jou Verlosser en Redder, en as jy Hom as die koning van jou lewe aanvaar dan het daar versoening tussen jou en God plaasgevind en dan is daar nou geen veroordeling meer nie.

Romeine 8 1 Daar is dus nou geen veroordeling vir dié wat in Christus Jesus is nie. 2 Die wet van die Gees wat aan jou in Christus Jesus die lewe gee, het jou vrygemaak van die wet van sonde en dood. Rom 5:1 God het ons dan nou vrygespreek deurdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus. Sê gou vir my: wat moes jy doen om van jou sonde verlos te word? - moes jy dae lank gaan bid? - moes jy die kerk geverf het? - moes jy op een of ander manier boete doen het vir jou sonde? Moes jy elke dag kerk toekom? Moes jy trappies op en trappies af gekruip het terwyl jy een of ander gebed opsê? Moes jy tiendes vir die kerk gee? Al wat jy moes doen, was om te aanvaar! - soos `n boemelaar moes jy net aanvaar dat Jesus Christus reeds die straf gedra het sodat jy vrygespreek kon word. - Jy moes dit wat Hy in jou plek gedoen het net aanvaar het. - dis al wat jy moes doen. Weet jy hoe groot jou sonde is? - Dit is so groot dat jy nie hemel toe kan gaan nie. -

Weet jy hoe jy van jou sondelas verlos kan word? - Jy moes net aanvaar. Jy moet glo Dat Jesus Christus in jou plek aan die kruis op Golgota gesterf het en so die straf vir jou sonde in jou plek kom dra het. - dis al. Hoe laat dit vir jou voel? - Ek hoop dit laat jou dankbaar voel! Want as so `n groot verlossing, so `n groot genadegeskenk jou nie in dankbaarheid op jou knieë dwing nie, dan moet jy verseker die moeilikste kliënt op aarde wees om gelukkig te hou! - Jy behoort uitnemend dankbaar te wees vir die verlossing. - En nou val ek terug op die kinderpreek van twee weke gelede. - wat doen mens wat dankbaar is? - hy moet sy dankbaarheid bewys! - en as jy nie jou dankbaarheid op `n tasbare manier bewys nie? - dan is jy baie duidelik nie dankbaar nie. Hoe sal jy voel as jy vir jou vrou `n nuwe kar koop en sy sê nie een enkele woord nie? - inteendeel, sy was nie die nuwe kar nie, sy ry bo-oor randstene met hom. Sy krap sy verf. Sy sluit hom nie in die motorhuis toe nie. Sy vernietig die nuwe kar wat jy vir haar gekoop het. - sou jy haar as dankbaar beskou? - hoegenaamd nie! Wel net so werk dit met jou dankbaarheid vir jou verlossing.

Jy mag dalk baie bly wees dat jy nou seker kan wees van die ewige lewe, maar as jy jou dankbaarheid nie tasbaar, sigbaar in jou dade bewys nie, was God se wonderlike genade vir jou verniet! - God verwag van jou dat jy jou dankbaarheid teenoor Hom op `n tasbare wyse bewys! Met wat jy sê en met wat jy doen! God verwag van dankbare mense om te getuig van sy grootheid en van sy goedheid teenoor alle mense. God verwag van jou om so voor ander mense te lewe dat hulle ook beïnvloed sal word om Hom te dien. - Hy verwag van dankbare mense om daagliks aan Hom die eer te gee in hulle gebede. Hy verwag van dankbare mense om hom te loof in Psalms en gesange en ander geestelike liedere. Hy verwag van dankbare mense om van harte voor Hom te sing. Hy verwag van dankbare mense om sy Woord te lees en alles in moontlik te doen om in `n nabye verhouding met Hom te leef! Hy verwag van dankbare mense om aan Hom die eer te gee uit wat hulle besit en wat hulle ontvang - deur by te dra vir die werk van die Here, deur vir die armes en die wese en weduwees te gee. - Hy verwag van dankbare mense om aktief betrokke te wees by die werksaamhede van sy liggaam op aarde, die kerk. God verwag van jou om in alles wat jy doen sy Naam groot te maak. - Hy het jou immers gekoop met die bloed van sy seun Jesus Christus aan die kruis- en daarom lewe jy nie meer vir jouself nie maar lewe jy `n lewe van dankbaarheid voor die God wat onuitspreeklike groot genade aan jou bewys het.

Kom ons draai die stelling om? - Weet jy hoe groot jou sonde en ellende is? - Ja so groot dat jy nie hemel toe kan gaan nie - Weet jy hoe jy van hierdie sonde verlos kan word? - Slegs deur Jesus Christus wat in my plek aan die kruis op Golgota gesterf het. Glo jy dit? Glo jy dit werklik? - Nou goed wys dan vir my jou daaglikse lewe van dankbaarheid voor God.