Na watter stem luister jy?

Matteus 14:22-32, 1Samuel 17

In Mat 14:22-32 lees ons die verhaal van Jesus wat op die water loop. Dieselfde verhaal word in Mark6 en in Johannes 6 vertel. Maar soos Mattheus dit vertel, gaan die verhaal nie oor Jesus nie. Mattheus se verhaal gaan oor Petrus. In Mattheus se weergawe van die verhaal was die dissipels in die skuit op die see van Galilea, Die wind was van voor en die golwe het vir hulle geteister. Ek dink nie ek sou die saak vererger as ek sê het dat hulle 'n ongemaklike nag agter die rug gehad het nie. Die volgende more, toe die dag breek kom die Here Jesus na hulle toe aangestap oor die golwe. Natuurlik was hulle bang, want hier kom 'n figuur oor die water na hulle toe aangestap. In Johannes se weergawe van die verhaal is dit asof die Here Jesus teen 'n gemaklike pas besig was om by hulle verby te stap. Maar Jesus stel hulle onmiddellik gerus en sê:"Wees gerus, dit is Ek. Moenie bang wees nie." Tipies Petrus, het hy onmiddellik iets om te sê of dit nou sinvol is of nie, hy voel beter as hy net iets kan sê. En Petrus, met die gesindheid van; "O, Here ek is so bly dat dit u is en nie `n spook nie" - sê "Here, as dit regtig U is, beveel my om op die water na U toe te kom." - Dit was nie 'n uitspraak van ongeloof nie, inteendeel, dit was eerder `n geval van: "Here, ek is bly om U te sien, kan ek na U toe kom?" En sonder aarseling kom daar net een woord uit Jesus se mond: "kom"

Wat sou jy gedoen het? Jy sou sekerlik gesê het: "Wag so 'n bietjie ek speel maar net, ek was nie eintlik ernstig nie". Maar jou naam is nie Petrus nie, want hy fokus sy blik vierkantig op Jesus en hy klim stadig en versigtig uit die skuit uit om op die water te gaan staan. En terwyl hy op Jesus konsentreer loop hy voetjie vir voetjie nader na Jesus toe. Ek stel vir my voor dat soos sy selfvertroue begin groei het, het sy tree groter geword. Sy postuur het dalk so 'n bietjie verander, en het hy gemakliker na Jesus toe begin stap.

Miskien was dit toe dat daar 'n groter golf verby gekom het en vir Petrus net so 'n bietjie van balans wou dwing. En dit was die oomblik wat 'n stem in Petrus se gemoed vir hom gesê het: "Simon, seun van Johannes, wat de hoenders vang jy aan?" Skielik is daar meer stemme in Petrus se gemoed wat vir hom sê: "'n Mens kan nie hierdie dinge doen nie!" Mense loop nie op water nie!" En Petrus luister na die stemme in sy gemoed en daar vind 'n verskuiwing van fokus in sy hart plaas. - Sy fokus en aandag is nie meer op Jesus nie, maar op die onmoontlikheid van dit wat hy besig is om te doen. Hy kyk nie meer vir Jesus nie maar na die golwe wat dit vir hom moeilik wil maak. - Hy luister nie meer na Jesus se stem nie, maar na die stem binne in sy hart, wat vir hom skreeu: "dit wat jy nou doen is onmoontlik, dit kan nie gedoen word nie, jy gaan versuip!" En dit was die oomblik wat Petrus begin sink.

In vandag se boodskap gaan ek jou net een vraag vra: - Na wie se stem luister jy in jou lewe? Luister jy na die leuens wat in jou gemoed geplaas word? Luister jy na ander mense se leuens oor jou of luister jy na die waarheid. - Kom ons ondersoek hierdie ding 'n bietjie dieper. Ek wil jou nooi op 'n ekskursie diep in die Ou Testament in. Ons lees uit 1Sam 17

Voor ons op die klippe sit 'n skaapwagterseun met sy gedagtes letterlik in die wolke. Ek wonder of daar ooit op hierdie aarde iemand gelewe het wat se gedagtes so konstant by God was as Dawid s'n. Die Bybel sê dat hy nie te onaansienlik was nie. 'n bietjie rooi van voorkoms, maar nie te sleg nie. Toe die profeet Samuel daar by sy pa se huis verby kom om 'n koning vir Israel te salf het sy pa al sy broers voor die profeet geparadeer. Om die waarheid te sê het sy pa nie eers gedink om sy jongste kind daardie rooierige enetjie agter die skape te gaan uithaal en hom aan die profeet voor te stel nie – die kind kan mos nie koning word nie hy's te veel van `n dromer!

En dan op `n dag kry die Filistyne hulle weermag bymekaar. Steek Juda se grense oor en gaan slaan kamp op by Efes- Dammim. (1Sam17) Die Israeliete het gehoor van die spul en hulle weermag bymekaar gekry en kamp opgeslaan teenoor die Filistyne. - Maar hierdie keer het die Filistyne `n ander plan gehad. - "Kom ons besleg hierdie een op `n ander manier" stel hulle voor. - "ons stuur net een ou uit ons beste vegter. En Julle stuur een ou uit – julle beste vegter. En tussen die twee sal ons die saak besleg. As ons ou wen wen ons en as julle ou wen wen julle." - Was nie so 'n onmoontlike voorstel nie – totdat die Israeliete sien hoe die Filistyne se kandidaat lyk! Sy Naam was Goliat. Hy was drie meter lank. Met ander woorde as hy in 'n gemiddelde huis sou instap, sou hy gebukkend moes loop want hy sou nie onder die plafon kon inpas nie. Ons plafonne is so 2,7 m van die vloer af! Hy het `n bronshelm gedra. Hy het 'n pantser van skubbe gedra wat meer weeg as my vrou! Sy Spies se steel was so dik soos 'n telefoonpaal en die lem daarvan het amper soveel geweeg soos drie sakkies suiker. En hierdie ou het 'n bronsswaard gehad. - iets wat net konings in daardie tyd kon bekostig.

Elke dag het die ou uit die linies van die Filistyne uitgekom en die Israeliete uitgetart, en dit het hy veertig dae lank gedoen. - Daar staan in 1Sam 17:11 Toe Saul en die hele Israel hoor wat die Filistyn sê, het hulle geskrik en baie bang geword. Hoor jy wat daar staan? - Hulle het na die stem van die Filistyn geluister, en dit het vrees in hulle harte ingeboesem. Soveel so dat hulle vir veertig dae lank langs die vlakte gesit en bewe het en gewens het dat die situasie net wil ophou. - Maar dit het nie. En toe kom Dawid se pa na hom toe en sê vir hom: "Vat tog vir jou broers sestien kilogram gebraaide koring en tien brode en bring dit gou vir hulle in die kamp. 1Sa 17:18 Die tien kase moet jy na die aanvoerder van die afdeling toe vat. Dan moet jy sommer kyk of dit nog goed gaan met jou broers, en 'n bewys daarvan saambring. :19 Saul en jou broers en die hele Israel is in die laagte by die groot boom aan die veg teen die Filistyne." By die gevegslinies aangekom groet Dawid sy broers, gee vir hulle die padkos wat sy pa aangestuur het en praat so 'n bietjie oor koeitjies en kalfies. - En dit is presies toe weer die tyd wat die Filistyn uit sy linies uitkom om met sy daaglikse sessie van verkleinering van die Israeliete en hulle God te begin. Daar staan in 1 Sam 17:23: "Dawid het dit gehoor." - Dawid hoor presies wat die res van die Israeliete hoor. Maar sy reaksie is nie die selfde nie. - :24 sê die Israeliete was baie bang, maar Dawid se reaksie vind ons in 1 Sam 17:26 "Wie is hierdie heiden, hierdie Filistyn, nogal dat hy die linies van die lewende God verkleineer?" Dawid is verontwaardig, hy is nie bang soos die ander nie.

Dawid en die Israeliete hoor dieselfde ding, maar hulle reaksie daarop is nie dieselfde nie. Die manskappe hoor die stem van 'n onoorwinbare monster wat hulle verkleineer, en met elke woord praat hy hulle dieper en dieper in 'n donker gat in. Dawid, aan die ander kant hoor die stem van 'n ou wat sy rieme gaan styfloop. Hy luister na iemand wat die God van Israel uittart en hy weet die ou gaan dit nie baie langer maak nie.

Maar is daar 'n ander stem in Dawid se ore; die van sy broer Eliab. (:28) "Ja boetie wat soek jy hier? En wie pas die paar skapies daar in die droëveld op terwyl jy hier rondhang? Is jy al weer vol plannetjies in jou voortvarendheid. Het jy gekom om die geveg te sien?" Hierdie is 'n veragtende stem. 'n stem baie nader aan Dawid as die Filistyn wat in die vlakte staan en skree, maar die stem is net so veragtend. Hierdie stem wil vir Dawid op sy plek sit. Die stem wil keer dat Dawid tot sy volle potensiaal uitreik. Die stem sê vir Dawid: "sit boetie, hierdie is sake vir groot mans". Miskien is dit 'n stem diep uit Dawid se kleintyd. Miskien het hy al swaar gehad onder die broer van hom wat hom op verskeie maniere geboelie het.

Daar is nog 'n stem in die situasie. Die keer is dit die stem van Koning Saul. Die nuus het by Saul uitgekom dat jong Dawid die linies ingekom het met kaas en brood. En dat Dawid besig is om navraag te doen na die situasie en Saul laat vir Dawid haal. "Jy kan nie teen hierdie Filistyn gaan veg nie, want jy is jonk en hy 'n vegter van kindsbeen af." Ek dink dat Saul net goeie bedoelings gehad het met dit wat hy gesê het. Hy het vir Dawid geken. Dawid het immers vir hom harp gespeel as sy kop hom gelos het. Hy het nie soos Dawid se broer die bedoeling gehad om vir Dawid te verkleineer of op sy plek te sit nie. Maar sy stem was 'n stem van ongeloof. Dit was 'n stem van neerlaag. Dit kom uit die mond van iemand wat reeds die geveg verloor het.

'n Klomp stemme in Dawid se ore. Aan die een kant die Filistyn wat die Israeliete en hulle God verkleineer. - Aan die ander kant sy broer wat hom persoonlik verkleineer. Hy hoor vir Saul wat uit ongeloof en vrees praat. - Maar dis nie die enigste stem wat hy hoor nie. Want diep vanuit sy gees praat God deur sy Heilige Gees met hom en gee vir hom 'n goddelike perspektief op hierdie situasie. God se stem diep in Dawid se hart vra vir hom: "Het ek jou nie bewaar teen leeus en bere nie? Was ek nie getrou in elke gevaar waarin jy jou bevind het nie? Het ek nie elke situasie in jou lewe tot hier toe aangewend om jou voor te berei op hierdie dag nie?" - En Dawid staan voor 'n keuse. - Gaan hy luister na die stemme van vrees, van ongeloof van veragting? Gaan hy buig voor die verkleinering van sy broer? - gaan hy luister na Saul en ook in ongeloof verval? Of gaan hy na God se stem luister en iets onmoontlik doen?

Dis 'n dom vraag! Want die volgende wat ons sien is hoedat Dawid afstap rivier toe en baie versigtig vir hom vyf gladde klippe uitsoek. Toe Dawid op die vlakte uitstap om die Fillistyn te ontmoet spoeg die filistyn al die haat en nyd uit sy hart uit met die woorde: "Kom 'n bietjie hier dat ek jou vleis vir die roofvoëls en vir die wilde diere kan gee." - Maar dit was nie wat Dawid gehoor het nie, want diep in sy hart was daar `n stem wat vir hom gese het: "Hou moed en wees dapper! Moenie bang wees nie, moenie vir hulle skrik nie, want die Here julle God gaan saam met julle. Hy sal julle nie in die steek laat nie, julle nie alleen laat nie." (Deu 31:6) Toe sê Dawid vir die Filistyn: "Jý kom na my toe met 'n dolk en 'n spies en 'n swaard, maar ék kom na jou toe in die Naam van die Here die Almagtige, die God van die linies van Israel, wat jy verkleineer het. Vandag sal die Here jou in my mag oorgee sodat ek jou kan verslaan en jou kop van jou lyf afkap. Dan sal ek vandag nog die lyke van die Filistynse laer vir die roofvoëls en vir die wilde diere gee, sodat die hele wêreld kan besef dat Israel 'n God het. 1Sa 17:46,47 Dan sal hierdie hele skare besef dat die Here nie deur swaard of spies verlos nie, maar dat die oorlog aan die Here behoort en dat Hy julle in ons mag oorgee." Die res van die storie is geskiedenis.

Hierdie ding gebeur elke dag in ons lewens. Daar is so baie stemme wat met ons praat. - Miskien is dit jou ma of pa wat vir jou sê: "jy sal ook nooit tot iets goeds kom nie" - Of jou wiskundeonderwyser wat vir jou sê: " jy sal niks bereik nie" My liewe meisiekind miskien is dit daardie ou wat jou wil misbruik wat vir jou wil laat verstaan dat jy vir niks anders goed is nie. Miskien kom die stem uit jou gemoed uit wat vir jou sê jys 'n "loser" Niemand het jou lief nie, jou ouers gee nie om nie, niemand gee om nie, jy kan net sowel maar 'n einde daaraan maak. - Dis hier wat jy die vraag moet vra: "is daar nie 'n ander stem in my hart nie?" Wat sê God vir my? En as jy mooi luister sal jy hoor dat God vir jou sê: "Ek het jou lief!" Daar is niks wat jou van my liefde kan skei nie. - Jy sal hoor dat God vir jou sê "ek wil net die beste vir jou he" Jy sal hoor dat God vir jou sê : "ek is trots op jou, ek is stil tevrede met jou" - As jy stil word en luister dan sê God kom na my toe, ek sal vir jou vrede en rus gee. Jy sal hoor dat God vir jou sê: "ek het jou lief soos jy is, daar is niks wat jy kan doen dat ek jou minder of meer liefhet nie" En dan moet jy 'n besluit neem, Na wie se stem gaan jy luister? Wie se stem gaan jy vertrou? - Jou Hemelse Vader wat jou oneindig lief het en wat belowe het dat hy jou nooit sal verlaat nie, of gaan jy na al die ander stemme in jou lewe luister. Want ek sê vir jou daardie stemme gaan jou net verder en verder van jou God en so verder weg van jou volle potensiaal af wegneem. - Maar jy moet besluit. Na wie se stem gaan jy luister?

 

Stuur e-pos aan ds Piet Hattingh As jy met ds Piet oor die boodskap wil gesels
.
Tuisblad/ Ons mense/ Skakel in/ Preke/ Jaarprogram/ Waarvoor ons staan/ Geskiedenis/ Kerkgebou/ Fotogallery/ Kranspoort