Die sleutel tot tevedenheid

1 Tim 6:6-10

Oktober maand is by hierdie gemeente geld en besittings-maand. So aan die einde van elke Oktober maand is dit my wens dat jy gedurende die maand bewus geword het van God se wil vir jou geldsake en dat jy iets van hier af kon saamneem om jou in jou finansiële besluite te lei. Ons het in die afgelope tyd gepraat oor rentmeesterskap, naamlik dat wat jy besit van God af kom en dat jy dit namens Hom bestuur. Ons het gesê dat die manier wat jy met jou geld werk nie sonder meer by God verbygaan nie, maar dat Hy spesifiek aandag daaraan gee. Onthou julle daardie aangrypende gedeelte in Mark 12:41 wat sê dat Jesus het toe regoor die offergawekis gaan sit en kyk hoe die mense geld daar ingooi. Met ander woorde het Jesus met aandag gekyk hoe mense gee by die tempel! - dit was vir Hom belangrik! Vandag sluit ons af met jou gesindheid wanneer dit by geldsake kom.

Wat is die oorwegende gesindheid wat God van sy kinders verwag wanneer dit by geld en besittings kom?

Ons skriflesing kom uit 1 Tim 6:6-10

1Tim. 6:6  Die godsdiens is 'n groot wins as iemand tevrede is met wat hy het, :7  want ons het niks in die wêreld ingebring nie; ons kan ook niks daaruit wegneem nie. :8  As ons dan kos en klere het, moet ons daarmee tevrede wees. :9  Maar dié wat ryk wil word, val in versoeking. Hulle loop hulle vas in die strik van baie sinlose en skadelike begeertes waardeur mense in verderf en ondergang gestort word. :10  Geldgierigheid is 'n wortel van allerlei kwaad. Party het geld nagejaag en toe van die geloof afgedwaal; daardeur het hulle hulleself baie ellende op die hals gehaal.

Het jy dit opgetel? Wat is die oorwegende gesindheid wat God by ons as gelowiges wil hê as dit by geldsake kom? - Tevredenheid! Nou moet jy mooi onthou dat as Paulus hier van tevredenheid praat, hy nie van 'n filosofiese tevredenheid praat nie. Hy is nie besig met mooi teorieë en beginsels nie. Dis nie die Dalai lama wat aan die woord is nie maar Paulus. En as jy na Paulus se lewe kyk en lees van al die ontberinge en vervolging en moeilike omstandighede wat hy moes deurgaan, en hy praat nog steeds van tevredenheid dan besef jy dat hierdie 'n anderste soort tevredenheid is. Die tevredenheid waarvan Paulus hier praat is die soort tevredenheid wat na vore kom al val die wêreld rondom jou uitmekaar. Al val die aandelebeurs in sy maai in, al vou die bank waar jy jou nes-eier gebêre het, al brand jou kar en al spoel jou strandhuis weg, dat jy as gelowige nog steeds kan sê: "dis 'n moeilike ding wat God oor my pad gebring het en dis vir my swaar. Maar ek het geleer om tevrede te wees.

Paulus doen dit in Fil. 4:11, 12. Luister hoe mooi stel die "Boodskap" vertaling dit: Moet my nie verkeerd verstaan nie. Dit is nie omdat dit met my so swaar gaan dat ek nie sonder julle hulp kon klaarkom nie. Die lewe het my al geleer om klaar te kom met wat ek het, maak nie saak wat gebeur nie. 12Ek weet hoe dit voel om arm, nee, brandarm te wees, maar ek weet ook hoe dit voel om genoeg of selfs te veel geld te hê. Maar ek laat nie toe dat sulke dinge my onderkry of met my weghardloop nie. Ek is en bly altyd tevrede, wat my ook al tref. Dit maak nie saak of ek sonder 'n krieseltjie kos gaan slaap of soveel kos het dat ek dit nie alles kan opeet nie. Of ek net die klere aan my lyf het en of ek `ʼn huis vol goed op my naam het, vir my is dit eintlik maar om 't ewe.

Stem julle met my saam dat Paulus die man is wat vir ons vandag kan kom leer van tevredenheid? - Nou toe. Kom ons hoor wat Paulus vir ons oor tevredenheid te sê het.

Die eerste ding wat Paulus oor tevredenheid sê is dat ons moet leer om dankbaar te wees in alle omstandighede. 1Ts 5:18 Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. Het julle opgemerk dat Paulus nie sê: broeders julle moet dankbaar voel nie. Hy sê nie dat hulle dankbaar moet ag nie. - Hy sê : "wees dankbaar" -dit is 'n opdrag. - die Griekse taal is mos nou so geskryf dat jy nie 'n opdrag kan miskyk nie. - En hierdie is 'n opdrag van God! As jy tot hier toe nog bevestiging nodig het volg hy dit op deur te sê: "want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag"

Dankbaarheid is nie 'n opsie nie. Dankbaarheid is nie 'n warm gevoel in jou hart nie. Dis nie iets wat na jou toe sal kom nie en as dit nie kom nie is dit nie jou skuld nie. Nee! Soos wat God van jou verwag om gehoorsaam te wees, om te getuig, om Hom te loof om die medegelowiges te ondersteun so verwag God van jou om dankbaar te wees. - Ondankbaarheid is ongehoorsaamheid en ongehoorsaamheid is sonde. Dankbaarheid is egter nie net 'n opdrag nie, dit is ook 'n bevel, 'n vaardigheid wat jy moet ontwikkel. Paulus sê in Fil. 4:11: "want ek het geleer om my in alle omstandighede te behelp." Hierdie is iets wat jy moet aanleer, waarin jy jou moet oefen. - Dit is deel van jou geestelike groei, deel van jou heiligmaking. En heiligmaking werk so dat as jy nie aktief besig is om nader aan God te groei nie jy aktief besig is om van Hom af weg te dryf. - Heiligmaking het nie 'n ruskamer nie. Jy groei nader of jy dryf weg.

Die tweede ding wat jy moet leer voordat tevredenheid deel van jou lewe sal word, is om volkome in God se voorsienigheid te vertrou. Rom. 8:28 verduidelik vir ons in geen onduidelike terme wat dit beteken om in God se voorsienigheid te glo. Daar staan: Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir dié wat Hom liefhet, dié wat volgens sy besluit geroep is. Ons het 'n vaste geloof, ons het 'n volle vertroue, ons is hiervan seker. Dat God die vermoë het om die krisis, ramp pyn en swaarkry wat my hier getref het, kan omdraai sodat dit ten goede sal meewerk. Om volkome op God se voorsienigheid te vertrou is om nie op die bloed en skerwe en trane en pyn van my situasie te fokus nie maar op die onsigbare krag van God. Dit is om te vertrou dat God volkome in beheer is en dat Hy `ʼn plan het. Selfs met my pyn.

Geloof in God se voorsienigheid sê dat al kry ek nou hier op hierdie aarde swaar, weet ek dat God hierdie swaarkry van my sal laat uitloop op 'n heerlikheid wat alles verreweg sal oortref. 2Ko 4:17 Ons swaarkry in hierdie lewe is maar gering en gaan verby, maar dit loop vir ons uit op 'n heerlikheid wat alles verreweg oortref en wat ewig bly. Die pyn sal verbygaan, maar die heerlikheid sal ewig bly!  Weet jy waar kom hierdie geloof in God se voorsienigheid vandaan? Dit kom van 'n intieme wandel met God! - Jy sê vir my dat jy dit nie het nie en nie weet hoe om dit te ontwikkel nie. - Dit is omdat jy nie naby aan God lewe nie. - Jy dien hom, maar lewe nie naby aan sy Vaderhart nie. Jy weet van hom maar jy vorder nie in jou kennis van hom en die manier wat Hy met mense te werk gaan nie. - Hoe minder jy van God weet en leer hoe swaarder sal die ding vir jou wees, hoe meer jy van God lees en sy Woord bestudeer en sien hoe Hy met mense werk hoe makliker sal jy hom vertrou. - Geloofsvertroue is gelyk aan kennis.

Die derde ding wat jy moet aanleer voordat jy tot tevredenheid sal groei is om tevrede te wees met min. Met ander woorde, verlaag jou standaarde! Dit is 'n keuse en lewensingesteldheid vir iets en 'n keuse teen iets. Kyk saam met my na 1Tim 6:6 Die godsdiens is 'n groot wins as iemand tevrede is met wat hy het, :7 want ons het niks in die wêreld ingebring nie; ons kan ook niks daaruit wegneem nie. :8 As ons dan kos en klere het, moet ons daarmee tevrede wees. :9 Maar dié wat ryk wil word, val in versoeking. Hulle loop hulle vas in die strik van baie sinlose en skadelike begeertes waardeur mense in verderf en ondergang gestort word.

Werklike tevredenheid is 'n keuse om die hoeveelheid waarmee God jou seën te aanvaar en dankbaar daarvoor te wees. Om te sê: "Vader as dit is wat u aan my toevertrou, as dit is wat u vir my uitgemeet het, dan is dit reg, ek is dankbaar ek aanvaar dit so." Maar dit is ook `ʼn keuse teen iets. Dit is `ʼn keuse daarteen dat jy gedurig uit kyk op meer en beter en groter en blinker. Jy kies om nie altyd te fokus op dit wat jy mis en dit wat jy nie kan kry nie. Maar eerder te kies om te fokus op dit wat jy het, en uitnemend dankbaar daarvoor te wees. Dit is 'n besluit, dat as daar aan my basiese behoeftes voldoen word, naamlik kos en klere en skuilplek dat dit vir my genoeg is.

Jy weet mos nou hoe werk die ding in `ʼn mens se lewe. As jy nie besluit het dat jy tevrede sal wees met min nie, as jy nie besluit dat genoeg, genoeg is nie. - dan beland jy in daardie resies waar genoeg net mooi nooit genoeg is nie. - Daar is altyd groter meer, beter blinker en lekkerder wat jy kan najaag en so lank as wat dit jou lewensingesteldheid is sal tevredenheid en so vreugde in jou omgaan met jou besittings jou tot in aller ewigheid ontwyk. Tevredenheid en gierigheid is die twee pole op die lyn as jy tevrede is kan jy geldgierig wees nie en as jy geldgierig is sal jy nooit tevredenheid smaak nie. Die twee skakel mekaar uit.

Die vierde ding wat ek en jy moet leer voordat jy tevredenheid in jou lewe sal smaak is om bo jou omstandighede te lewe. Om bo jou omstandighede te lewe beteken eenvoudig dat al val die rand, al tuimel die beurs, al verloor die bokke al doen die regering dom goed, al word jy vervolg. Jy nog steeds in vreugde sal lewe omdat die vreugde binne jou is en nie afhanklik van wat buite jou gebeur nie. Huwelike? - Kom ek en jy wees nou maar eerlik met mekaar. As jy sou wag vir ideale omstandighede voordat daar vreugde in jou lewe sal wees dan sal daar nooit vreugde in jou lewe wees nie. - Ons leef in 'n vervalle wêreld vol vervalle mense . Hier is nie so iets soos ideale omstandighede nie.

Paulus het die ding geleer. In 1 Kor. 12:9 skryf hy: Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. :10 Daarom is ek bly oor swakhede, beledigings, ontberings, vervolging en moeilikhede ter wille van Christus, want as ek swak is, is ek sterk. Paulus was nie een van daardie skewe ouens wat vreugde uit sy pyn geput het nie – dis 'n sielkundige afwyking as jy dalk gewonder het. - Nee! Hy sien God se hand in al daardie dinge. - Hy erken self net 'n vers vroeër in 2 Kor. 12 dat hierdie dinge oor sy pad gekom het "sodat hy nie hoogmoedig moet word nie" - Stel jouself voor wat van die Evangelie sou geword het as die een grootste apostel ooit voor die strik van hoogmoed moes val. - En Paulus verstaan dit! Daarom sê hy is dit goed as die dinge oor hom kom want dit maak hom sterk!

Gaan jy dit regkry om God se plan en sy doel agter die onvolkome omstandighede raak te sien wat oor jou pad kom? As jy dit nie kan regkry nie sal jy nooit die vreugde van ware tevredenheid smaak nie. - Dit sal jou altyd ontwyk.

Vyfdens moet jy leer om nie op jou eie geluk en voorspoed te fokus nie, leer om te fokus op die geluk en voorspoed van ander.  Paulus stel sy punt duidelik in Filippense 2:3-4 Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. :4 Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan dié van ander. 'n Self-gesentreerde mens is 'n ontevrede mens. Geliefde, mag ek raas vanmore? - Weet jy waarom is jy nie tevrede nie? - nie tevrede met jou finansiële posisie nie, nie tevrede met jou man of vrou nie? Nie tevrede met die motor waarmee jy ry nie en nie tevrede met jou gemeente nie, en nie tevrede met jou dominee nie? - Want jou fokus lê op jouself! Solank alles in jou lewe om jouself draai, solank jy een enkele doel op aarde het naamlik om jouself tevrede te stel. So lank sal vreugde, vrede, en uiteindelik tevredenheid jou ontwyk. Die oomblik wanneer jy tot bekering kom en Iemand anders die hoofdoel in jou lewe maak, dis die oomblik wat tevredenheid deel van jou mondering word. Spr. 11: :25 Wie 'n ander voorspoed gun, sal self oorvloed hê. Wie die dors van ander les, sal self genoeg kry as hy dors is. Solank jou fokus op jou self is so lank sal jy dors bly.

Het jy die sleutel tot tevredenheid opgetel? -

Jy moet leer... dit is die sleutel. Dankbaarheid is 'n geestelike deug, dit is iets waarin jy groei, dit is iets wat jy moet aanleer. Die waarde van jou godsdiens voor die Here hang af van die mate waarin jy dankbaar is!

Stuur e-pos aan ds Piet Hattingh  As jy met Ds Hattingh oor die boodskap wil gesels.

Tuisblad / Ons mense / Skakel in / Preke / Nuusbrief / Jaarprogram / Leesprogram / Waarvoor ons staan / Geskiedenis / Kerkgebou / Fotogallery / Kranspoort