'n Biddende gemeente wat haar verdiep in God se Woord

Tuisblad Ons Mense Skakel in Jaarprogram Ons Waardes Preke Kerkgebou Fotogallery Geskiedenis Witkerk-150 jaar Kranspoort witkerk

Raadpleeg asseblief die jaarprogram vir eredienstye

 

Ons word 150 jaar oud!

Die gemeente vier sy 150ste bestaansjaar in April 2017. Oud-Leraars en lidmate word vriendelik uitgenooi om vir ons te voorsien met foto's, staaltjies en nog meer vir die gedenkblad wat ons wil voorberei. Hou ook gerus hierdie spasie dop vir verdere inligting oor ons feesvieringe.


Kerkkantoor:
Tel: 013-282-7153
Faks: 013-282-7153

Kerkstraat 42B (Walter Sisulu)
Posbus 101, Middelburg, 1050.

Tjekrekening: ABSA 1040580022

e-Pos:
kantoor@witkerk.co.za
Tuisblad / Ons mense / Skakel in / Preke / Jaarprogram / Waarvoor ons staan / Geskiedenis / Kerkgebou / Fotogallery / Kranspoort